Välkommen!

Björn Borg är ett svenskt företag som äger och utvecklar varumärket Björn Borg. Vårt varumärke kännetecknas av kvalitetsprodukter med en kreativ och innovativ design, och bygger på det sportiga arv som namnet Björn Borg står för. Underkläder är vår kärna och vårt största affärsområde. Läs mer...

Björn Borg AB, Årsstämma 2016

Årsstämma 2016 kommer att hållas den 19 maj 2016, kl 17.30 i Stockholm.

Mer information finns här.

Finansiella rapporter
Kommande händelser

2016-08-19

Delårsrapport januari-juni 2016

2016-11-14

Delårsrapport januari-september 2016

2017-02-17

Bokslutskommuniké 2016