Topic: Q1 2019

May 2019

Björn Borg AB Interim Report January – March 2019

SALES GROWTH. 1 January - 31 March, 2019. The Group’s net sales increased 11.2 percent to SEK 188.2 million (169.2). Excluding currency effects, sales increased 7.1 percent. Net sales for own e-commerce a... Read more

Björn Borg AB delårsrapport januari – mars 2019

FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT. 1 januari - 31 mars 2019. Koncernens nettoomsättning ökade med 11,2 procent till 188,2 MSEK (169,2), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 7,1 procent. Nettoomsättningen för egen... Read more