Topic: Q4 2016

February 2017

Year-end Report 2016 – Presentation

Read more
Björn Borg Year-end Report 2016

Björn Borg AB Year-end Report January – December 2016

The Group’s net sales increased by 12.3 percent to SEK 171.4 million (152.6). Excluding currency effects, sales rose by 10.2 percent. The gross profit margin was 48.0 percent (51.8). Read more
Björn Borg Year-end Report 2016

Björn Borg AB bokslutskommuniké januari – december 2016

1 oktober – 31 december 2016 Koncernens nettoomsättning ökade med 12,3 procent till 171,4 MSEK (152,6), exklusive valuta­effekter ökade omsättningen med 10,2 procent. Bruttovinstmarginalen uppgick till 48,... Read more
Björn Borg Year-end Report 2016

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin bokslutskommuniké för fjärde kvartalet 2016. Read more