Interim reports

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2021

1 APRIL – 30 JUNI 2021 Koncernens nettoomsättning uppgick till 162,8 MSEK (148,0), en ökning med 10,0 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel uppgick till 22,8 MSEK (20,3), en ökning med 12,6 procen... Read more
bbo-q1-2021-featured

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2021

1 JANUARI – 31 MARS 2021 Read more