Interim reports

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2004

Fortsatt positiv försäljnings- och resultatutveckling under Q4 2004 - Resultatet för helåret 2004 överträffar lämnad prognos. Read more

Prospekt nyemission november/december 2004

. Read more

Delårsrapport 1 januari 2004 – 30 september 2004 (1)

Worldwide Brand Management Holding AB (publ) (WBM Holding) förvärvade under andra kvartalet samtliga aktier i Worldwide Brand Management AB (publ) (WBM) inklusive dotterbolag. Koncernredovisningen... Read more