Interim reports

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2005

Björn Borg slår alla rekord Fjärde kvartalet 2005 Nettoomsättningen uppgick till 51,2 MSEK (35,0), en ökning med 46 % Rörelseresultatet ökade till 12,4 MSEK (5,7)... Read more

Delårsrapport januari – september 2005

Kraftigt resultatlyft för Björn Borg Read more

Delårsrapport för första halvåret 2005

Stark ökning i Björn Borg Read more

Delårsrapport för första kvartalet 2005

Kraftigt ökad försäljning i Björn Borg konceptbutiker - Fortsatt positiv resultatutveckling Read more

Årsredovisning 2004, WBM Holding

Read more