Interim reports

Worldwide Brand Management AB Bokslutskommuniké Januari – december 2006

Rekordår - förvärv av varumärket Björn Borg Read more

Delårsrapport Januari – september 2006

1 juli - 30 september 2006 Varumärkesförsäljningen* uppgick till 409 MSEK (219), en ökning med 87 %. Koncernens nettoomsättning uppgick till 93,4 MSEK (56,1), en ökning med... Read more

Delårsrapport Januari – juni 2006

Expansion och stark tillväxt Distributörer i England, Tyskland och Schweiz klara Read more

Delårsrapport för första kvartalet Januari – mars 2006

Fortsatt stark tillväxt Björn Borg lanseras på nya marknader Read more