Interim reports

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2007

ETT ÅR MED STARK TILLVÄXT OCH KRAFTIGT ÖKAD VINST Nya marknader på successiv frammarsch Read more

Delårsrapport Januari – september 2007

Tillväxt och lönsamhet på fortsatt höga nivåer Read more

Delårsrapport för första halvåret Januari – juni 2007

Fortsatt stark tillväxt med god lönsamhet Read more

Björn Borg AB Delårsrapport för första kvartalet Januari – mars 2007

1 januari - 31 mars 2007 Varumärkesförsäljningen ökade med 75 procent till 513 MSEK (293). Koncernens nettoomsättning ökade med 60 procent till 118,7 MSEK (74,2). Rörelseresultatet... Read more

Noteringsprospekt

. Read more