Interim reports

YEAR-END REPORT JANUARY – DECEMBER 2008

Higher full-year sales - weaker finish Read more

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2008

Ökad försäljning för helåret - svagare avslutning Read more

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – SEPTEMBER 2008

Continued sales and profit growth in a weak market Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2008

Fortsatt omsättnings- och vinstökning i svag marknad Read more

Interim Report for the first half year January – June 2008

Weaker market softens, but growth continues Read more

Delårsrapport för första halvåret januari – juni 2008

Svagare marknad dämpar - men tillväxten fortsätter Read more

Interim Report for the first quarter January – March 2008

CONTINUED GROWTH AND VERY GOOD PROFITABILITY Read more

Delårsrapport för första kvartalet januari – mars 2008

FORTSATT TILLVÄXT OCH MYCKET GOD LÖNSAMHET Read more