Interim reports

YEAR-END REPORT JANUARY – DECEMBER 2009

Ready for long-term growth Read more

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2009

Rustat för långsiktig tillväxt Read more

INTERIM REPORT JANUARY – SEPTEMBER 2009

Aggressive investment in product development and exports Read more

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2009

Offensiva satsningar på produktutveckling och export Read more

INTERIM REPORT FOR THE FIRST HALF-YEAR JANUARY – JUNE 2009

April 1 - June 30, 2009 Brand sales (excluding VAT) increased by 1 percent to SEK 386 million (382). The Group's net sales increased by 2 percent to SEK 97.8 million (95.8). The gross profit margin decreased... Read more

DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI – JUNI 2009

1 april - 30 juni 2009 Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) ökade med 1 procent till 386 MSEK (382). Koncernens nettoomsättning ökade med 2 procent till 97,8 MSEK (95,8).... Read more

INTERIM REPORT FOR THE FIRST QUARTER JANUARY – MARCH 2009

Focus on underwear, innovative design and product development Read more

DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET JANUARI – MARS 2009

Fokus på underkläder, innovativ design och produktutveckling Read more