Interim reports

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2009

Rustat för långsiktig tillväxt Read more

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2009

Offensiva satsningar på produktutveckling och export Read more

DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI – JUNI 2009

1 april - 30 juni 2009 Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) ökade med 1 procent till 386 MSEK (382). Koncernens nettoomsättning ökade med 2 procent till 97,8 MSEK (95,8).... Read more

DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET JANUARI – MARS 2009

Fokus på underkläder, innovativ design och produktutveckling Read more