Interim reports

BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2010

STARKT FJÄRDE KVARTAL Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2010

ÖKAD OMSÄTTNING OCH STARKA MARGINALER Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2010

FORTSATT POSITIV TREND INOM UNDERKLÄDER Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2010

POSITIVA TECKEN INOM UNDERKLÄDER Read more