Interim reports

BJÖRN BORG AB YEAR-END REPORT JANUARY – DECEMBER 2011

A year of investing for growth Read more

BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2011

Ett år av satsningar för tillväxt Read more

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORTJANUARY – SEPTEMBER 2011

Good brand sales during the quarter Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2011

Bra varumärkesförsäljning under kvartalet Read more

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – JUNE 2011

Borg and McEnroe in a new match APRIL 1 - JUNE 30, 2011 The Group's net sales increased by 1 percent to SEK 101.9 million (100.8). Excluding currency effects, sales rose by 11 percent. The gross profit... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2011

Borg och McEnroe i en ny match 1 APRIL - 30 JUNI 2011 Koncernens nettoomsättning ökade med 1 procent till 101,9 MSEK (100,8), exklusive valutaeffekter ökade omsättningen med 11 procent.... Read more

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – MARCH 2011

New markets begin to grow Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2011

Nya marknader börjar växa Read more

Report from Björn Borg’s Annual General Meeting 2011

The Annual General Meeting of Björn Borg AB was held at 5 pm on 14 April, 2011 at the company's offices in Stockholm. Read more