Interim reports

BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2011

Ett år av satsningar för tillväxt Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2011

Bra varumärkesförsäljning under kvartalet Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2011

Borg och McEnroe i en ny match 1 APRIL - 30 JUNI 2011 Koncernens nettoomsättning ökade med 1 procent till 101,9 MSEK (100,8), exklusive valutaeffekter ökade omsättningen med 11 procent.... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2011

Nya marknader börjar växa Read more