Interim reports

BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2012

Positivt fjärde kvartal – fortsatt svag marknad Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2012

Ökad omsättning och vinst Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2012

Björn Borg på HarrodsPositiv utveckling i en fortsatt svag marknad Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2012

INVESTERINGAR MINSKAR RESULTATET Read more