Interim reports

BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2014

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2014 Koncernens nettoomsättning ökade med 36 procent till 135,3 MSEK (99,3), exklusive valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 29 procent. Bruttovinstmarginalen... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2014

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2014 Koncernens nettoomsättning ökade med 2 procent till 163,7 MSEK (160,2), exklusive valutaeffekter var omsättningen oförändrad. Bruttovinstmarginalen... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2014

1 APRIL – 30 JUNI 2014 Koncernens nettoomsättning minskade med 8 procent till 97,0 MSEK (105,8), exklusive valuta effekter minskade omsättningen med 10 procent. Bruttovinstmarginalen uppgick... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORTJANUARI – MARS 2014

1 JANUARI – 31 MARS 2014 • Koncernens nettoomsättning ökade med 9 procent  till 142,8 MSEK (130,8), exklusive valuta effekter ökade omsättningen med 8 procent. •... Read more