Interim reports

BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2015

STARKT KVARTAL Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2015

STARKT KVARTAL Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2015

1 APRIL – 30 JUNI 2015 Koncernens nettoomsättning ökade med 2 procent till 99,2 MSEK (97,0), exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 5 procent. Bruttovinstmarginalen uppgick... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2015

1 JANUARI – 31 MARS 2015 Koncernens nettoomsättning minskade med 8 procent till 131,1 MSEK (142,8), exklusive valuta effekter minskade omsättningen med 16 procent. Bruttovinstmarginalen... Read more