Interim reports

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2024

1 JANUARI – 31 MARS 2024 Koncernens nettoomsättning uppgick till 256,8 MSEK (246,9), en ökning med 4,0 procent. Valutaneutralt ökade nettoomsättningen med 3,7 procent. Nettoomsättningen för egen e-hande... Read more
bbo-q4-2023-featured

BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2023

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2023 Koncernens nettoomsättning uppgick till 197,6 MSEK (198,4), en minskning med 0,4 procent. Valutaneutralt minskade nettoomsättningen med 3 procent. Nettoomsättningen för egen ... Read more
bbo-q3-2023-module

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2023

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2023 Koncernens nettoomsättning uppgick till 262,1 MSEK (248,6), en ökning med 5 procent. Valutaneutralt ökade nettoomsättningen med 1 procent. Nettoomsättningen för egen e-hande... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2023

1 APRIL – 30 JUNI 2023 Koncernens nettoomsättning uppgick till 165,6 MSEK (161,5), en ökning med 3 procent. Valutaneutralt minskade nettoomsättningen med 2 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel och e-... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2023

1 JANUARI – 31 MARS 2023 Koncernens nettoomsättning uppgick till 246,9 MSEK (226,6), en ökning med 8,9 procent. Valutaneutralt ökade nettoomsättningen med 5,2 procent. Nettoomsättningen för egen e-hande... Read more
bbo-q4-2022-module

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – DECEMBER 2022

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2022 Koncernens nettoomsättning uppgick till 198,4 MSEK (180,6), en ökning med 9,9 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 77,0 MSEK (63,8), en ök... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2022

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2022 Koncernens nettoomsättning uppgick till 248,6 MSEK (240,1), en ökning med 3,5 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 82,2 MSEK (86,3), en mi... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2022

1 APRIL – 30 JUNI 2022 Koncernens nettoomsättning uppgick till 161,5 MSEK (162,8), en minskning med 0,8 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 51,6 MSEK (61,3), en mins... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2022

1 JANUARI – 31 MARS 2022 Koncernens nettoomsättning uppgick till 226,6 MSEK (184,7), en ökning med 22,7 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 91,2 MSEK (85,6), en ök... Read more

BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2021

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2021 Koncernens nettoomsättning uppgick till 180,6 MSEK (160,4), en ökning med 12,6 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 63,0 MSEK (57,5), en ök... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2021

 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2021 Koncernens nettoomsättning uppgick till 240,1 MSEK (224,9), en ökning med 6,8 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 85,8 MSEK (69,8), en ökni... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2021

1 APRIL – 30 JUNI 2021 Koncernens nettoomsättning uppgick till 162,8 MSEK (148,0), en ökning med 10,0 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel uppgick till 22,8 MSEK (20,3), en ökning med 12,6 procen... Read more
bbo-q1-2021-featured

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2021

1 JANUARI – 31 MARS 2021 Read more
bjornborg-q4-2020-featured-image

BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2020

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2020 Read more
bbo-q3-2020-featured

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2020

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2020 Koncernens nettoomsättning minskade med 2,5 procent till 224,9 MSEK (230,6), exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 0,1 procent. Nettoomsättningen för egen e-han... Read more
bjorn-borg-featured-image-q2-2020

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2020

1 APRIL – 30 JUNI 2020 Koncernens nettoomsättning ökade med 4,4 procent till 148,0 MSEK (141,7), exklusive valutaeffekter ökade omsättningen med 8,0 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel ökade m... Read more
bbo-2020-q1-module

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2020

1 JANUARI – 31 MARS 2020 Koncernens nettoomsättning minskade med 8,6 procent till 172,0 MSEK (188,2), exklusive valutaeffekter minskar omsättningen med 10,4 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel ökade... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – DECEMBER 2019

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2019 Koncernens nettoomsättning minskade med 0,2 procent till 196,4 MSEK (196,9), exklusive valutaeffekter minskar omsättningen med 3,1 procent. Nettoomsättningen för egen e-han... Read more
bjorn-borg-interim-report-q3-2019-featured

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2019

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2019 Koncernens nettoomsättning ökade med 13,5 procent till 230,6 MSEK (203,1), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 11,5 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel och til... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2019

1 APRIL – 30 JUNI 2019 Koncernens nettoomsättning ökade med 1,0 procent till 141,7 MSEK (140,3), exklusive valutaeffekter minskar omsättningen med 2,2 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel och ti... Read more

Björn Borg AB delårsrapport januari – mars 2019

FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT. 1 januari - 31 mars 2019. Koncernens nettoomsättning ökade med 11,2 procent till 188,2 MSEK (169,2), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 7,1 procent. Nettoomsättningen för egen... Read more

Björn Borg AB Delårsrapport januari – december 2018

1 oktober – 31 december 2018. Koncernens nettoomsättning ökade med 15,6 procent till 196,9 MSEK (170,3), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 11,6 procent. Read more

Björn Borg AB delårsrapport januari – september 2018

1 juli – 30 september 2018. Koncernens nettoomsättning minskade med 1,3 procent till 203,1 MSEK (205,7), exklusive valutaeffekter minskar omsättningen med 6,1 procent. Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2018

1 april – 30 juni 2018. Koncernens nettoomsättning ökade med 4,1 procent till 140,3 MSEK (134,8), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 1,2 procent. Read more

Björn Borg AB delårsrapport januari – mars 2018

Försäljningen online växer. 1 januari – 31 mars 2018. Koncernens nettoomsättning minskade med 8,9 procent till 169,2 MSEK (185,7), exklusive valutaeffekter minskar omsättningen med 10,6 procen... Read more

Björn Borg AB Delårsrapport januari–december 2017

1 oktober - 31 december 2017. Koncernens nettoomsättning minskar med 0,7 procent till 170,3 MSEK (171,4), valutapåverkan på omsättningen var marginell i kvartalet. Bruttovinstmarginalen uppgick till 58,... Read more

Björn Borg AB Delårsrapport januari –september 2017

1 juli - 30 september 2017. Koncernens nettoomsättning ökade med 14,3 procent till 205,7 MSEK (180,0), valutaeffekterna på omsättningen var marginella i kvartalet. Read more
Bjorn-Borg-Interim-Report-Q2-2017

Björn Borg AB Delårsrapport januari – juni 2017

1 april – 30 juni 2017. Koncernens nettoomsättning ökade med 10,4 procent till 134,8 MSEK (122,2), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 7,2 procent. Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,1 proce... Read more
Björn Borg Year-end Report 2016

Björn Borg AB Delårsrapport januari – mars 2017

Omsättningen ökar Read more
Björn Borg Year-end Report 2016

Björn Borg AB bokslutskommuniké januari – december 2016

1 oktober – 31 december 2016 Koncernens nettoomsättning ökade med 12,3 procent till 171,4 MSEK (152,6), exklusive valuta­effekter ökade omsättningen med 10,2 procent. Bruttovinstmarginalen uppgick till 48,... Read more
bjorn-borg-interim-report-q3-2016-featured

Björn Borg AB delårsrapport januari – september 2016

1 juli – 30 september 2016 Koncernens nettoomsättning uppgick till 180,0 MSEK (191,4), en minskning med 6,0 procent. Exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 5,6 procent. Bruttovinstmarginalen uppgi... Read more
Bjorn-Borg-Interim-Report-Q2-2016

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2016

Under kvartalet har vi enligt plan stärkt vår position inom sport och sportkläder hos framförallt vår manliga målgrupp. Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2016

OMSÄTTNINGEN ÖKAR 1 JANUARI – 31 MARS 2016 Koncernens nettoomsättning ökade med 21 procent till 158,1 MSEK (131,1), ingen valutaförändring som påverkar omsättningen.... Read more

BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2015

STARKT KVARTAL Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2015

STARKT KVARTAL Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2015

1 APRIL – 30 JUNI 2015 Koncernens nettoomsättning ökade med 2 procent till 99,2 MSEK (97,0), exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 5 procent. Bruttovinstmarginalen uppgick... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2015

1 JANUARI – 31 MARS 2015 Koncernens nettoomsättning minskade med 8 procent till 131,1 MSEK (142,8), exklusive valuta effekter minskade omsättningen med 16 procent. Bruttovinstmarginalen... Read more

BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2014

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2014 Koncernens nettoomsättning ökade med 36 procent till 135,3 MSEK (99,3), exklusive valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 29 procent. Bruttovinstmarginalen... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2014

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2014 Koncernens nettoomsättning ökade med 2 procent till 163,7 MSEK (160,2), exklusive valutaeffekter var omsättningen oförändrad. Bruttovinstmarginalen... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2014

1 APRIL – 30 JUNI 2014 Koncernens nettoomsättning minskade med 8 procent till 97,0 MSEK (105,8), exklusive valuta effekter minskade omsättningen med 10 procent. Bruttovinstmarginalen uppgick... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORTJANUARI – MARS 2014

1 JANUARI – 31 MARS 2014 • Koncernens nettoomsättning ökade med 9 procent  till 142,8 MSEK (130,8), exklusive valuta effekter ökade omsättningen med 8 procent. •... Read more

BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2013

Svag avslutning Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2013

Fortsatt positiv hemmamarknad Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2013

Positiv hemmamarknad − fortsatt tufft i Holland Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2013

Björn Borg tar över Finland Read more

BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2012

Positivt fjärde kvartal – fortsatt svag marknad Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2012

Ökad omsättning och vinst Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2012

Björn Borg på HarrodsPositiv utveckling i en fortsatt svag marknad Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2012

INVESTERINGAR MINSKAR RESULTATET Read more

BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2011

Ett år av satsningar för tillväxt Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2011

Bra varumärkesförsäljning under kvartalet Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2011

Borg och McEnroe i en ny match 1 APRIL - 30 JUNI 2011 Koncernens nettoomsättning ökade med 1 procent till 101,9 MSEK (100,8), exklusive valutaeffekter ökade omsättningen med 11 procent.... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2011

Nya marknader börjar växa Read more

BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2010

STARKT FJÄRDE KVARTAL Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2010

ÖKAD OMSÄTTNING OCH STARKA MARGINALER Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2010

FORTSATT POSITIV TREND INOM UNDERKLÄDER Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2010

POSITIVA TECKEN INOM UNDERKLÄDER Read more

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2009

Rustat för långsiktig tillväxt Read more

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2009

Offensiva satsningar på produktutveckling och export Read more

DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI – JUNI 2009

1 april - 30 juni 2009 Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) ökade med 1 procent till 386 MSEK (382). Koncernens nettoomsättning ökade med 2 procent till 97,8 MSEK (95,8).... Read more

DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET JANUARI – MARS 2009

Fokus på underkläder, innovativ design och produktutveckling Read more

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2008

Ökad försäljning för helåret - svagare avslutning Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2008

Fortsatt omsättnings- och vinstökning i svag marknad Read more

Delårsrapport för första halvåret januari – juni 2008

Svagare marknad dämpar - men tillväxten fortsätter Read more

Delårsrapport för första kvartalet januari – mars 2008

FORTSATT TILLVÄXT OCH MYCKET GOD LÖNSAMHET Read more

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2007

ETT ÅR MED STARK TILLVÄXT OCH KRAFTIGT ÖKAD VINST Nya marknader på successiv frammarsch Read more

Delårsrapport Januari – september 2007

Tillväxt och lönsamhet på fortsatt höga nivåer Read more

Delårsrapport för första halvåret Januari – juni 2007

Fortsatt stark tillväxt med god lönsamhet Read more

Björn Borg AB Delårsrapport för första kvartalet Januari – mars 2007

1 januari - 31 mars 2007 Varumärkesförsäljningen ökade med 75 procent till 513 MSEK (293). Koncernens nettoomsättning ökade med 60 procent till 118,7 MSEK (74,2). Rörelseresultatet... Read more

Noteringsprospekt

. Read more

Worldwide Brand Management AB Bokslutskommuniké Januari – december 2006

Rekordår - förvärv av varumärket Björn Borg Read more

Delårsrapport Januari – september 2006

1 juli - 30 september 2006 Varumärkesförsäljningen* uppgick till 409 MSEK (219), en ökning med 87 %. Koncernens nettoomsättning uppgick till 93,4 MSEK (56,1), en ökning med... Read more

Delårsrapport Januari – juni 2006

Expansion och stark tillväxt Distributörer i England, Tyskland och Schweiz klara Read more

Delårsrapport för första kvartalet Januari – mars 2006

Fortsatt stark tillväxt Björn Borg lanseras på nya marknader Read more

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2005

Björn Borg slår alla rekord Fjärde kvartalet 2005 Nettoomsättningen uppgick till 51,2 MSEK (35,0), en ökning med 46 % Rörelseresultatet ökade till 12,4 MSEK (5,7)... Read more

Delårsrapport januari – september 2005

Kraftigt resultatlyft för Björn Borg Read more

Delårsrapport för första halvåret 2005

Stark ökning i Björn Borg Read more

Delårsrapport för första kvartalet 2005

Kraftigt ökad försäljning i Björn Borg konceptbutiker - Fortsatt positiv resultatutveckling Read more

Årsredovisning 2004, WBM Holding

Read more

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2004

Fortsatt positiv försäljnings- och resultatutveckling under Q4 2004 - Resultatet för helåret 2004 överträffar lämnad prognos. Read more

Prospekt nyemission november/december 2004

. Read more

Delårsrapport 1 januari 2004 – 30 september 2004 (1)

Worldwide Brand Management Holding AB (publ) (WBM Holding) förvärvade under andra kvartalet samtliga aktier i Worldwide Brand Management AB (publ) (WBM) inklusive dotterbolag. Koncernredovisningen... Read more