Press releases

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below. (Valid for disclosures from July 3, 2016.)

December 2014

BJÖRN BORG FLYTTAR SPORTKLÄDES- VERKSAMHETEN TILL STOCKHOLM

Björn Borg AB (publ) har köpt Baseline B.V.s aktier i dotterbolaget Björn Borg Sport B.V. Köpet är det första steget i en flytt av Björn Borgs sportklädesverksamhet... Read more

November 2014

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2014

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2014 Koncernens nettoomsättning ökade med 2 procent till 163,7 MSEK (160,2), exklusive valutaeffekter var omsättningen oförändrad. Bruttovinstmarginalen... Read more

Inbjudan till analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin rapport för tredje kvartalet 2014. Datum: Måndagen den 17 november Tid:       Kl.... Read more

August 2014

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2014

1 APRIL – 30 JUNI 2014 Koncernens nettoomsättning minskade med 8 procent till 97,0 MSEK (105,8), exklusive valuta effekter minskade omsättningen med 10 procent. Bruttovinstmarginalen uppgick... Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin rapport för andra kvartalet 2014. Datum:    Onsdagen den 20 augusti Tid:         ... Read more

May 2014

MINSKAT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BJÖRN BORG AB

Björn Borgs årsstämma 2014 beslutade om ett så kallat automatiskt inlösenförfarande. Inlösenförfarandet innefattade en uppdelning av bolagets aktier, så... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORTJANUARI – MARS 2014

1 JANUARI – 31 MARS 2014 • Koncernens nettoomsättning ökade med 9 procent  till 142,8 MSEK (130,8), exklusive valuta effekter ökade omsättningen med 8 procent. •... Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin rapport för första kvartalet 2014. Datum:    Måndagen den 19 maj Tid:         ... Read more

April 2014

Tillfällig ökning av antalet aktier i Björn Borg AB

Björn Borgs årsstämma 2014 beslutade om ett så kallat automatiskt inlösenförfarande. Inlösenförfarandet innefattar en uppdelning av bolagets aktier, så... Read more

Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2014

Björn Borg AB:s årsstämma hölls kl. 17.00 den 10 april 2014 i bolagets lokaler i Stockholm. Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och... Read more

March 2014

HENRIK BUNGE NY VD FÖR BJÖRN BORG

Henrik Bunge har utsetts till ny VD för Björn Borg. Henrik Bunge har en gedigen bakgrund från ledande befattningar inom starka varumärken, senast som VD för Peak Performance och... Read more

BJÖRN BORGS ÅRSREDOVISNING 2013

Årsredovisningen för 2013 finns nu tillgänglig på Björn Borgs webbplats, www.bjornborg.com. För ytterligare information vänligen kontakta: Björn Borg AB, telefon: +46 8 506 33 700 Om Björn Borg Koncerne... Read more

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ)

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 10 april 2014 klockan 17.00 i bolagets lokaler på Tulegatan 11 i Stockholm. Inregistrering... Read more

Valberedningens förslag till styrelse i Björn Borg AB (publ)

Björn Borgs valberedning föreslår att Martin Bjäringer, Nathalie Schuterman och Anders Slettengren väljs till nya styrelseledamöter. Martin Bjäringer, som tidigare... Read more

February 2014

BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2013

Svag avslutning Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin bokslutskommuniké för 2013. Datum: Fredagen den 14 februari Tid: Kl 9.00  (rapporten publiceras... Read more