Press releases

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below. (Valid for disclosures from July 3, 2016.)

December 2007

Skärholmen by Night

- Designtävling inspirerade till unik Björn Borg-kalsong Har du vägarna förbi Skärholmen? Då har du chansen att lägga vantarna på ett par specialdesignade kalsonger... Read more

November 2007

Interim Report January – September 2007

Growth and profitability remain at high levels Read more

Interim Report January – September 2007

Growth and profitability remain at high levels Read more

Delårsrapport Januari – september 2007

Tillväxt och lönsamhet på fortsatt höga nivåer Read more

Delårsrapport Januari – september 2007

Tillväxt och lönsamhet på fortsatt höga nivåer Read more

Inbjudan till Analytiker – och pressträff

i samband med att Björn Borg lämnar rapport för tredje kvartalet 2007 Read more

October 2007

Björn Borg makes peace using discarded underwear

In connection with UN day the Swedish fashion company Björn Borg is trying something new, hoping to reduce the number of wars being waged on our Earth. In their new international campaign the company... Read more

Björn Borg skapar fred med avlagda underkläder

I samband med FN-dagen tar svenska modeföretaget Björn Borg nu ett nytt grepp i hopp om mindre krigande på vår jord. I sin nya internationella kampanj uppmanar företaget nämligen... Read more

Björn Borg takes innovative and creative approach in launching the new BjornBorg.com

BJÖRN BORG EMPHASIZES ITS INTERNET PRESENCE WITH MAJOR LAUNCH OF NEW WEBSITE Björn Borg today is launching its new website. The visuals are sumptuous and inviting and include a fictitious office... Read more

Nytänkande och kreativt när Björn Borg nylanserar Bjornborg.com

BJÖRN BORG MARKERAR FOKUS PÅ INTERNET MED STORSATSNING PÅ NY WEBBPLATS Björn Borg lanserar idag sin nya webbplats. Det visuella uttrycket är lyxigt och inbjudande och återspeglar... Read more

Nomination Committee in Björn Borg AB

Pursuant to the resolution of the Annual General Meeting, Björn Borg's Nomination Committee shall consist of the Chairman of the Board and one representative of each of the company's three largest... Read more

Valberedning i Björn Borg AB

Björn Borgs valberedning ska enligt bolagsstämmans beslut bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av bolagets röstmässigt tre största... Read more

August 2007

Interim report for the first half year January-June 2007

Continued strong growth with good profitability Read more

Interim report for the first half year January-June 2007

Continued strong growth with good profitability Read more

Delårsrapport för första halvåret Januari – juni 2007

Fortsatt stark tillväxt med god lönsamhet Read more

July 2007

New Menswear diffusion line from Bjorn Borg

BACKGROUND Naturally, the concept starts off with Bjorn Borg's extensive tennis career. On the court, Borg was strong, fast and unforgiving, and overnight he became more popular than many celebrities... Read more

June 2007

Bjorn Borg goes premium fashion with premiere collection smash

Bjorn Borg marks Spring/Summer 2008 with a new menswear concept, and a collection inspired by Bjorn Borg's heydays in the end of the seventies and beginning of the eighties. Read more

New Underwear collection celebrates the golden days of the French Riviera

BACKGROUND Naturally, the concept starts off with Bjorn Borg's extensive tennis career. On the court, Borg was strong, fast and unforgiving, and overnight he became more popular than many celebrities... Read more

May 2007

Additional institutional investors acquire holdings in Björn Borg

A number of Swedish and foreign institutional investors have today acquired 2,669,040 shares in Björn Borg AB, corresponding to approximately 11 percent of the total number of shares in the company.... Read more

Ytterligare institutionella investerare i Björn Borg

Ett antal svenska och utländska institutionella investerare har idag förvärvat 2 669 040 aktier i Björn Borg AB, motsvarande cirka elva procent av det totala antalet aktier i bolaget.... Read more

Björn Borg AB Interim report for the first quarter January – March 2007

January 1 - March 31, 2007 Brand sales increased by 75 percent to SEK 513 million (293). The Group's net sales rose by 60 percent to SEK 118.7 million (74.2). Operating profit rose by 109 percent to SEK... Read more

Björn Borg AB Interim report for the first quarter January – March 2007

January 1 - March 31, 2007 Brand sales increased by 75 percent to SEK 513 million (293). The Group's net sales rose by 60 percent to SEK 118.7 million (74.2). Operating profit rose by 109 percent to SEK... Read more

Björn Borg AB Delårsrapport för första kvartalet Januari – mars 2007

1 januari - 31 mars 2007 Varumärkesförsäljningen ökade med 75 procent till 513 MSEK (293). Koncernens nettoomsättning ökade med 60 procent till 118,7 MSEK (74,2). Rörelseresultatet... Read more

Björn Borg noteras på Stockholmsbörsen idag

Björn Borg AB (tidigare Worldwide Brand Management AB) noteras idag på Stockholmsbörsens Nordiska lista, mid cap. Handeln med bolagets aktie vid First North upphör därmed. Handelspostens... Read more

April 2007

Björn Borgs prospekt

Stockholm den 27 april 2007 Som tidigare meddelats noteras Björn Borg AB på Stockholmsbörsens Nordiska lista, mid cap, den 7 maj 2007. Ett prospekt inför noteringen finns nu tillgängligt... Read more

Noteringsprospekt

. Read more

Björn Borg noteras på Stockholmsbörsen den 7 maj 2007

Björn Borg har godkänts för notering av Stockholmsbörsens bolagskommitté. Styrelsen har i samband med detta uppdaterat de operationella och finansiella målen... Read more

Kommuniké från WBMs årsstämma den 19 april

Vid årsstämman i Worldwide Brand Management AB (WBM) fastställdes moderbolagets och koncer-nens resultat- och balansräkning för år 2006. Stämman beslutade att utdelning... Read more

March 2007

Annual report 2006

Read more

WBMs Årsredovisning 2006

Read more

WBMs årsredovisning 2006

Årsredovisningen för 2006 finns nu tillgänglig på WBMs webbplats, www.bjornborg.net. Read more

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Worldwide Brand Management AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 april 2007 klockan 17.00 på Piperska Muren, Konferens och festvå-ning,... Read more

February 2007

WBM genomför nyemission

Inför den kommande noteringen vid Stockholmsbörsen och framtida satsningar förstärker WBM sitt institutionella ägande genom en nyemission till SEB Fonder och Swedbank Robur Fonder.... Read more

Worldwide Brand Management AB Bokslutskommuniké Januari – december 2006

Rekordår - förvärv av varumärket Björn Borg Read more