Press releases

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below. (Valid for disclosures from July 3, 2016.)

May 2024

KOMMUNIKÉ FRÅN BJÖRN BORGS ÅRSSTÄMMA 2024

Vid Björn Borg AB:s årsstämma den 16 maj 2024 fattades följande beslut i enlighet med de förslag som styrelsen och valberedningen lämnat inför årsstämman:Räkenskaper och vinstdisposition m.m.Årsstämman fastställde... Read more

REPORT FROM BJÖRN BORG’S ANNUAL GENERAL MEETING 2024

At Björn Borg AB’s Annual General Meeting on 16 May 2024 the following resolutions were made:Financial accounts and disposition of the company’s profit etc.The Annual General Meeting adopted the parent comp... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2024

1 JANUARI – 31 MARS 2024 Koncernens nettoomsättning uppgick till 256,8 MSEK (246,9), en ökning med 4,0 procent. Valutaneutralt ökade nettoomsättningen med 3,7 procent. Nettoomsättningen för egen e-hande... Read more

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – MARCH 2024

JANUARY 1 – MARCH 31, 2024 Group’s net sales amounted to SEK 256.8 million (246.9), an increase of 4.0 percent. Currency neutral, net sales increased by 3.7 percent. Net sales for own e-commerce increased by ... Read more

April 2024

Björn Borgs årsredovisning 2023

Björn Borgs årsredovisning och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2023 finns nu tillgängliga på företagets hemsida. Read more

Björn Borg Annual Report 2023

The Björn Borg Annual Report and Sustainability report for 2023 are now available on the corporate website. Read more

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) (”Björn Borg”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2024

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) (”Björn Borg”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2024 klockan 17.30 i Gate:01:s lokaler, Frösundaviks allé 1, 169 70 Solna. Inregistrering inleds kl. ... Read more

Notice of the Annual General Meeting of Björn Borg AB (publ) (”Björn Borg”), May 16, 2024

The shareholders of Björn Borg AB (publ) ("Björn Borg") are hereby invited to the annual general meeting on Thursday, May 16, 2024 at 5:30 p.m. in Gate:1's premises, Frösundaviks allé 1, 169 70 Solna. Reg... Read more

March 2024

Björn Borg AB nomination committee proposal for the Annual General Meeting.

Björn Borg AB hereby makes public the Nomination Committee’s proposal for the Annual General Meeting regarding the Board of Directors and the Chairman of the Board. Read more

Valberedningens förslag till styrelse i Björn Borg AB

Inför årsstämman i Björn Borg AB offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter. Read more

Björn Borg integrerar skor i den egna verksamheten.

Björn Borg planerar att helt integrera produktkategorin skor. Därmed kommer Björn Borg att designa, produktutveckla och distribuera produkter inom kategorin på samtliga marknader. Även om integrationen på k... Read more

Björn Borg integrates footwear into its own operations.

Björn Borg plans to fully integrate the footwear product category. This means that Björn Borg will design, develop and distribute products in the category in all markets. While the integration may imply s... Read more

February 2024

bbo-q4-2023-featured

BJÖRN BORG AB YEAREND REPORT JANUARY – DECEMBER 2023

OCTOBER 1 – DECEMBER 31, 2023 Group’s net sales amounted to SEK 197.6 million (198.4), a decrease of 0.4 percent. Currency neutral, net sales decreased by 3 percent. Net sales for own e-commerce increased by ... Read more
bbo-q4-2023-featured

BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2023

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2023 Koncernens nettoomsättning uppgick till 197,6 MSEK (198,4), en minskning med 0,4 procent. Valutaneutralt minskade nettoomsättningen med 3 procent. Nettoomsättningen för egen ... Read more

Björn Borgs samarbetspartner avseende skor inleder företagsrekonstruktion

Björn Borg har informerats om att Unlimited Footwear Group B.V., vars dotterbolag Serve&Volley B.V., som licenstagare ansvarar för Björn Borgs produktkategori skor, har inlett ett rekonstruktionsförfarande i N... Read more

Björn Borgs partner for footwear enters into restructuring

Björn Borg has been informed that Unlimited Footwear Group B.V., whose subsidiary Serve&Volley B.V., as licensee is responsible for Björn Borg's product category shoes, has initiated restructuring p... Read more