Press releases

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below. (Valid for disclosures from July 3, 2016.)

May 2024

KOMMUNIKÉ FRÅN BJÖRN BORGS ÅRSSTÄMMA 2024

Vid Björn Borg AB:s årsstämma den 16 maj 2024 fattades följande beslut i enlighet med de förslag som styrelsen och valberedningen lämnat inför årsstämman:Räkenskaper och vinstdisposition m.m.Årsstämman fastställde... Read more

REPORT FROM BJÖRN BORG’S ANNUAL GENERAL MEETING 2024

At Björn Borg AB’s Annual General Meeting on 16 May 2024 the following resolutions were made:Financial accounts and disposition of the company’s profit etc.The Annual General Meeting adopted the parent comp... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2024

1 JANUARI – 31 MARS 2024 Koncernens nettoomsättning uppgick till 256,8 MSEK (246,9), en ökning med 4,0 procent. Valutaneutralt ökade nettoomsättningen med 3,7 procent. Nettoomsättningen för egen e-hande... Read more

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – MARCH 2024

JANUARY 1 – MARCH 31, 2024 Group’s net sales amounted to SEK 256.8 million (246.9), an increase of 4.0 percent. Currency neutral, net sales increased by 3.7 percent. Net sales for own e-commerce increased by ... Read more

April 2024

Björn Borgs årsredovisning 2023

Björn Borgs årsredovisning och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2023 finns nu tillgängliga på företagets hemsida. Read more

Björn Borg Annual Report 2023

The Björn Borg Annual Report and Sustainability report for 2023 are now available on the corporate website. Read more

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) (”Björn Borg”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2024

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) (”Björn Borg”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2024 klockan 17.30 i Gate:01:s lokaler, Frösundaviks allé 1, 169 70 Solna. Inregistrering inleds kl. ... Read more

Notice of the Annual General Meeting of Björn Borg AB (publ) (”Björn Borg”), May 16, 2024

The shareholders of Björn Borg AB (publ) ("Björn Borg") are hereby invited to the annual general meeting on Thursday, May 16, 2024 at 5:30 p.m. in Gate:1's premises, Frösundaviks allé 1, 169 70 Solna. Reg... Read more

March 2024

Björn Borg AB nomination committee proposal for the Annual General Meeting.

Björn Borg AB hereby makes public the Nomination Committee’s proposal for the Annual General Meeting regarding the Board of Directors and the Chairman of the Board. Read more

Valberedningens förslag till styrelse i Björn Borg AB

Inför årsstämman i Björn Borg AB offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter. Read more

Björn Borg integrerar skor i den egna verksamheten.

Björn Borg planerar att helt integrera produktkategorin skor. Därmed kommer Björn Borg att designa, produktutveckla och distribuera produkter inom kategorin på samtliga marknader. Även om integrationen på k... Read more

Björn Borg integrates footwear into its own operations.

Björn Borg plans to fully integrate the footwear product category. This means that Björn Borg will design, develop and distribute products in the category in all markets. While the integration may imply s... Read more

February 2024

bbo-q4-2023-featured

BJÖRN BORG AB YEAREND REPORT JANUARY – DECEMBER 2023

OCTOBER 1 – DECEMBER 31, 2023 Group’s net sales amounted to SEK 197.6 million (198.4), a decrease of 0.4 percent. Currency neutral, net sales decreased by 3 percent. Net sales for own e-commerce increased by ... Read more
bbo-q4-2023-featured

BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2023

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2023 Koncernens nettoomsättning uppgick till 197,6 MSEK (198,4), en minskning med 0,4 procent. Valutaneutralt minskade nettoomsättningen med 3 procent. Nettoomsättningen för egen ... Read more

Björn Borgs samarbetspartner avseende skor inleder företagsrekonstruktion

Björn Borg har informerats om att Unlimited Footwear Group B.V., vars dotterbolag Serve&Volley B.V., som licenstagare ansvarar för Björn Borgs produktkategori skor, har inlett ett rekonstruktionsförfarande i N... Read more

Björn Borgs partner for footwear enters into restructuring

Björn Borg has been informed that Unlimited Footwear Group B.V., whose subsidiary Serve&Volley B.V., as licensee is responsible for Björn Borg's product category shoes, has initiated restructuring p... Read more

November 2023

bbo-q3-2023-module

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – SEPTEMBER 2023

JULY 1 – SEPTEMBER 30, 2023 Group net sales amounted to SEK 262.1 million (248.6), an increase of 5 percent. Currency-neutral, net sales increased by 1 percent. Net sales for own e-commerce and e-tailers a... Read more
bbo-q3-2023-module

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2023

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2023 Koncernens nettoomsättning uppgick till 262,1 MSEK (248,6), en ökning med 5 procent. Valutaneutralt ökade nettoomsättningen med 1 procent. Nettoomsättningen för egen e-hande... Read more

August 2023

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – JUNE 2023

 APRIL 1 – JUNE 30, 2023 Group net sales amounted to SEK 165.6 million (161.5), an increase of 3 percent. Currency-neutral, net sales decreased by 2 percent. Net sales for own e-commerce and e-tailers amo... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2023

1 APRIL – 30 JUNI 2023 Koncernens nettoomsättning uppgick till 165,6 MSEK (161,5), en ökning med 3 procent. Valutaneutralt minskade nettoomsättningen med 2 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel och e-... Read more

May 2023

KOMMUNIKÉ FRÅN BJÖRN BORGS ÅRSSTÄMMA 2023

Vid Björn Borg AB:s årsstämma den 17 maj 2023 fattades följande beslut i enlighet med de förslag som styrelsen och valberedningen lämnat inför årsstämman:Räkenskaper och vinstdisposition m.m.Årsstämman fastställde... Read more

REPORT FROM BJÖRN BORG’S ANNUAL GENERAL MEETING 2023

At Björn Borg AB's Annual General Meeting on May 17 2023, the following resolutions were made in accordance with the proposals submitted by the Board of Directors and the nomination committee before ... Read more

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – MARCH 2023

JANUARY 1 – MARCH 31, 2023 Group’s net sales amounted to SEK 246.9 million (226.6), an increase of 8.9 percent. Currency-neutral, the net sales increased by 5.2 percent. Net sales for own e-commerce and... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2023

1 JANUARI – 31 MARS 2023 Koncernens nettoomsättning uppgick till 246,9 MSEK (226,6), en ökning med 8,9 procent. Valutaneutralt ökade nettoomsättningen med 5,2 procent. Nettoomsättningen för egen e-hande... Read more

April 2023

Björn Borg Annual Report 2022

The Björn Borg Annual Report and Sustainability report for 2022 are now available on the corporate website. Read more

Björn Borgs årsredovisning 2022

Björn Borgs årsredovisning och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2022finns nu tillgängliga på företagets hemsida. Read more

Björn Borg launches capsule collection with influencer and designer Alice Stenlöf

Following up the successful collaboration, Björn Borg and Alice Stenlöf are now continuing their partnership with their first capsule collection. The influencer and designer Alice Stenlöf join forces wi... Read more

Notice of the Annual General Meeting of Björn Borg AB (publ) (”Björn Borg”), May 17, 2023

The shareholders of Björn Borg AB (publ) ("Björn Borg") are hereby invited to the annual general meeting on Wednesday, May 17, 2023 at 5:30 p.m. in Gate:1's premises, Frösundaviks allé 1, ... Read more

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) (”Björn Borg”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 maj 2023

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) (”Björn Borg”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 maj 2023 klockan 17.30 i Gate:01:s lokaler, Frösundaviks allé 1, 169 70 Solna. Inregistrering inleds kl. ... Read more

March 2023

Björn Borg AB nomination committee proposal for the Annual General Meeting.

Björn Borg AB hereby makes public the Nomination Committee’s proposal for the Annual General Meeting regarding the Board of Directors and the Chairman of the Board. Read more

Valberedningens förslag till styrelse i Björn Borg AB

Inför årsstämman i Björn Borg AB offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter. Read more

February 2023

bbo-q4-2022-module

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – DECEMBER 2022

OCTOBER 1 – DECEMBER 31, 2022 Group’s net sales amounted to SEK 198.4 million (180.6), an increase of 9.9 percent. Net sales for own e-commerce and e-tailers amounted to SEK 77.0 million (63.8), an inc... Read more
bbo-q4-2022-module

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – DECEMBER 2022

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2022 Koncernens nettoomsättning uppgick till 198,4 MSEK (180,6), en ökning med 9,9 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 77,0 MSEK (63,8), en ök... Read more

November 2022

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2022

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2022 Koncernens nettoomsättning uppgick till 248,6 MSEK (240,1), en ökning med 3,5 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 82,2 MSEK (86,3), en mi... Read more

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – SEPTEMBER 2022

JULY 1 – SEPTEMBER 30, 2022 Group net sales amounted to SEK 248.6 million (240.1), an increase of 3.5 percent. Net sales for own e-commerce and e-tailers amounted to SEK 82.2 million (86.3), a decrease o... Read more

August 2022

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – JUNE 2022

APRIL 1 – JUNE 30, 2022 Group’s net sales amounted to SEK 161.5 million (162.8), a decrease of 0.8 percent. Net sales for own e-commerce and e-tailers amounted to SEK 51.6 million (61.3), a decrease of ... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2022

1 APRIL – 30 JUNI 2022 Koncernens nettoomsättning uppgick till 161,5 MSEK (162,8), en minskning med 0,8 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 51,6 MSEK (61,3), en mins... Read more

May 2022

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – MARCH 2022

JANUARY 1 – MARCH 31, 2022 The Group’s net sales amounted to SEK 226.6 million (184.7), an increase of 22.7 percent. Net sales for own e-commerce and e-tailers amounted to SEK 91.2 million (85.6), an ... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2022

1 JANUARI – 31 MARS 2022 Koncernens nettoomsättning uppgick till 226,6 MSEK (184,7), en ökning med 22,7 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 91,2 MSEK (85,6), en ök... Read more

Report from Björn Borg’s annual general meeting 2022

At Björn Borg AB’s Annual General Meeting on 19 May 2022 the following resolutions were made: Read more

Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2022

Vid Björn Borg AB:s årsstämma den 19 maj 2022 fattades följande beslut: Read more

April 2022

Björn Borgs årsredovisning 2021

Björn Borgs årsredovisning och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2021 finns nu tillgängliga på företagets hemsida. Read more

Björn Borg Annual Report 2021

The Björn Borg Annual Report and Sustainability Report for 2021 are now available on the corporate website. Read more

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) (”Björn Borg”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) (”Björn Borg”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022. Read more

Notice of the Annual General Meeting of Björn Borg AB (publ) (”Björn Borg”), May 19, 2022

The shareholders of Björn Borg AB (publ) (“Björn Borg”) are hereby invited to the annual general meeting, to be held on Thursday, 19 May 2022. Read more

Proposal by the Nomination Committee regarding the Board of Directors in Björn Borg AB

Björn Borg AB hereby makes public the Nomination Committee’s proposal for the Annual General Meeting regarding the Board of Directors and the Chairman of the Board. Read more

Valberedningens förslag till styrelse i Björn Borg AB

Inför årsstämman i Björn Borg AB offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter. Read more

February 2022

BJÖRN BORG AB YEAR-END REPORT JANUARY – DECEMBER 2021

OCTOBER 1 – DECEMBER 31, 2021 The Group’s net sales amounted to SEK 180.6 M (160.4), an increase of 12.6 percent. Net sales for own e-commerce and e-tailers amounted to SEK 63.0 million (57.5), an inc... Read more

BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2021

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2021 Koncernens nettoomsättning uppgick till 180,6 MSEK (160,4), en ökning med 12,6 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 63,0 MSEK (57,5), en ök... Read more

November 2021

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – SEPTEMBER 2021

JULY 1 – SEPTEMBER 30, 2021 The Group’s net sales amounted to SEK 240.1 million (224.9), an increase of 6.8 percent. Net sales for own e-commerce and e-tailers amounted to SEK 85.8 million (69.8), an ... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2021

 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2021 Koncernens nettoomsättning uppgick till 240,1 MSEK (224,9), en ökning med 6,8 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 85,8 MSEK (69,8), en ökni... Read more

August 2021

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2021

1 APRIL – 30 JUNI 2021 Koncernens nettoomsättning uppgick till 162,8 MSEK (148,0), en ökning med 10,0 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel uppgick till 22,8 MSEK (20,3), en ökning med 12,6 procen... Read more

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – JUNE 2021

APRIL 1 – JUNE 30, 2021 The Group’s net sales amounted to SEK 162.8 million (148.0), an increase of 10.0 percent. Net sales for own e-commerce amounted to SEK 22.8 million (20.3), an increase of 12.6 per... Read more

July 2021

BJÖRN BORG – RESULT FOR THE SECOND QUARTER WILL SIGNIFICANTLY EXCEED MARKET EXPECTATIONS

The interim report for the Björn Borg Group will be presented on August 20, 2021, but as the company expects to report a significantly higher result for the second quarter of the year compared to the ... Read more

BJÖRN BORG – RESULTATET FÖR ANDRA KVARTALET ÖVERSTIGER VÄSENTLIGT MARKNADENS FÖRVÄNTNINGAR

Delårsrapporten för Björn Borg-koncernen kommer att presenteras den 20 augusti 2021 men då bolaget förväntas rapportera ett väsentligt högre resultat för årets andra kvartal jämfört med föregående år och result... Read more

May 2021

bbo-q1-2021-featured

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2021

1 JANUARI – 31 MARS 2021 Read more
bbo-q1-2021-featured

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – MARCH 2021

JANUARY 1 – MARCH 31, 2021 Read more

REPORT FROM BJÖRN BORG’S ANNUAL GENERAL MEETING 2021

At Björn Borg AB’s Annual General Meeting on 18 May 2021 the following resolutions were made: Read more

KOMMUNIKÉ FRÅN BJÖRN BORGS ÅRSSTÄMMA 2021

Vid Björn Borg AB:s årsstämma den 18 maj 2021 fattades följande beslut: Read more

April 2021

bbo-ar-cover-page-2021-b

Björn Borgs årsredovisning 2020

Read more
bbo-ar-cover-page-2021-b

Björn Borg Annual Report 2020

Read more

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) (”Björn Borg”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021.

Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före ... Read more

Notice of the Annual General Meeting of Björn Borg AB

The shareholders of Björn Borg AB (publ) (“Björn Borg”) are hereby invited to the annual general meeting, to be held on Tuesday, 18 May 2021. Read more

Valberedningens förslag till styrelse i Björn Borg AB

Inför årsstämman i Björn Borg AB offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter. Read more

Proposal by the Nomination Committee regarding the Board of Directors in Björn Borg AB

Björn Borg AB hereby makes public the Nomination Committee’s proposal for the Annual General Meeting regarding the Board of Directors and the Chairman of the Board. Read more

February 2021

bjornborg-q4-2020-featured-image

BJÖRN BORG AB YEAR-END REPORT JANUARY – DECEMBER 2020

OCTOBER 1 – DECEMBER 31, 2020 Read more
bjornborg-q4-2020-featured-image

BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2020

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2020 Read more

December 2020

Björn Borg releases home workout equipment range

       In its pursuit to inspire people to work out, and by doing so becoming more and getting more out of life, Swedish sports fashion brand Björn Borg is releasing a training equipment collection for ... Read more

November 2020

Björn Borg to reach 78% sustainably sourced products in its Christmas collection

Swedish sports fashion brand Björn Borg continunes its journey towards a fully sustainable range, offering 78% sustainably sourced products in its Christmas collection. Under the name B.Tomorrow, the ... Read more
bbo-q3-2020-featured

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – SEPTEMBER 2020

JULY 1 – SEPTEMBER 30, 2020 The Group’s net sales decreased 2.5 percent to SEK 224.9 million (230.6). Excluding currency effects, sales decreased 0.1 percent. Net sales for own e-commerce increased 13 ... Read more
bbo-q3-2020-featured

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2020

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2020 Koncernens nettoomsättning minskade med 2,5 procent till 224,9 MSEK (230,6), exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 0,1 procent. Nettoomsättningen för egen e-han... Read more

September 2020

Sports Fashion brand Björn Borg releases capsule collection inspired by the Swedish darkness

Taking inspiration from the Swedish darkness by using reflective prints, Björn Borg is now releasing a limited edition collection for Autumn/Winter 2020. The collection builds on the brand’s identity, ta... Read more

August 2020

bjorn-borg-featured-image-q2-2020

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2020

1 APRIL – 30 JUNI 2020 Koncernens nettoomsättning ökade med 4,4 procent till 148,0 MSEK (141,7), exklusive valutaeffekter ökade omsättningen med 8,0 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel ökade m... Read more
bjorn-borg-featured-image-q2-2020

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – JUNE 2020

APRIL 1 – JUNE 30, 2020 The Group’s net sales increased 4.4 percent to SEK 148.0 million (141.7). Excluding currency effects, sales rose 8.0 percent. Net sales for own e-commerce increased 77 percent to ... Read more

June 2020

REPORT FROM BJÖRN BORG’S ANNUAL GENERAL MEETING 2020

The Annual General Meeting of Björn Borg AB was held at 10.00 a.m. on 30 June 2020 at the company’s offices in Stockholm. Read more

KOMMUNIKÉ FRÅN BJÖRN BORGS ÅRSSTÄMMA 2020

Björn Borg AB:s årsstämma hölls kl. 10.00 den 30 juni 2020 i bolagets lokaler i Stockholm. Read more

Further update on the impact of the Corona virus on the Björn Borg Group

As previously communicated, the outbreak of the Corona virus has negative impact on the Björn Borg Group’s business. Björn Borg continues to take measures to minimize the negative effects of the outbreak and... Read more

Ytterligare uppdatering avseende Corona-virusets inverkan på Björn Borg-koncernen

Som tidigare kommunicerats har utbrottet av Corona-viruset negativ påverkan på Björn Borg-koncernens verksamhet. Björn Borg fortsätter att vidta åtgärder för att minimera de negativa effekterna av utbr... Read more

Björn Borg Annual Report 2019

The Björn Borg Annual Report and Sustainability Report for 2019 are now available at the corporate website https://corporate.bjornborg.com/en/section/investors/annual-reports/ https://corporate.bjornborg.com/en/section/sustainability/sustainability-reports/ ... Read more

Björn Borgs årsredovisning 2019

Björn Borgs årsredovisning och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2019 finns nu tillgängliga på företagets hemsida https://corporate.bjornborg.com/en/section/investors/annual-reports/ https://corporate.bjornborg.com/en/section/sustainability/sustainability-reports/ Björn Bo... Read more

May 2020

Notice of the Annual General Meeting of Björn Borg AB (publ)

The shareholders of Björn Borg AB (publ) are hereby invited to attend the annual general meeting, to be held on Tuesday, 30 June 2020 at 10.00 a.m., at the company's premises, at Tulegatan 11, Stockholm, ... Read more

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ)

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 klockan 10:00 i bolagets lokaler på Tulegatan 11 i Stockholm. Inregistrering inleds kl. 09:30. Read more
bbo-2020-q1-module

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2020

1 JANUARI – 31 MARS 2020 Koncernens nettoomsättning minskade med 8,6 procent till 172,0 MSEK (188,2), exklusive valutaeffekter minskar omsättningen med 10,4 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel ökade... Read more
bbo-2020-q1-module

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – MARCH 2020

JANUARY 1 – MARCH 31, 2020 The Group’s net sales decreased 8.6 percent to SEK 172.0 million (188.2). Excluding currency effects, sales were down 10.4 percent. Net sales for own e-commerce increased wit... Read more

Björn Borg announces new date for the annual general meeting and updates the financial calendar

As previously communicated Björn Borg AB has decided to postpone the annual general meeting due to the Corona virus. Instead of the previously announced date, the annual general meeting will be held on ... Read more

Björn Borg meddelar nytt datum för årsstämma samt uppdaterar finansiell kalender

Björn Borg AB har som tidigare kommunicerats senarelagt sin årsstämma med anledning av Corona-viruset. Istället för tidigare kommunicerat datum kommer årsstämman att hållas den 30 juni 2020 och kallels... Read more

April 2020

Björn Borg announces date of the annual general meeting and updates financial calendar

As previously announced, Björn Borg AB has postponed its annual general meeting due to the Corona virus. The annual general meeting will be held on June 18, 2020 and the notice convening the annual general ... Read more

Björn Borg meddelar datum för årsstämma samt uppdaterar finansiell kalender

Björn Borg AB har som tidigare kommunicerats senarelagt sin årsstämma med anledning av Corona-viruset. Årsstämman kommer att hållas den 18 juni 2020 och kallelse till årsstämman kommer att utfärdas senast f... Read more

Update on the impact of the Corona virus on the Björn Borg Group

As previously communicated, Björn Borg AB estimates that the outbreak of the Corona virus will have substantial negative financial impact on the Björn Borg Group’s business. The extent of such impact is ... Read more

Uppdatering avseende Corona-virusets inverkan på Björn Borg-koncernen

Som tidigare kommunicerats uppskattar Björn Borg AB att utbrottet av Corona-viruset kommer att ha väsentlig negativ finansiell påverkan på Björn Borg-koncernens verksamhet. Read more

BJÖRN BORG POSTPONES THE ANNUAL GENERAL MEETING

Due to the situation that the outbreak of the Corona virus has caused, Björn Borg AB has decided to postpone the annual general meeting 2020. Read more

BJÖRN BORG SENARELÄGGER ÅRSSTÄMMAN

Till följd av den situation som utbrottet av Corona-viruset inneburit har Björn Borg AB beslutat att senarelägga årsstämman 2020. Read more

Valberedningens förslag till styrelse i Björn Borg AB

Inför årsstämman i Björn Borg AB offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöte... Read more

Proposal by the Nomination Committee regarding the Board of Directors in Björn Borg AB

Björn Borg AB hereby makes public the Nomination Committee’s proposal for the Annual General Meeting regarding the Board of Directors and Chairman of the Board.  Read more

March 2020

The Björn Borg Group is affected by the corona virus – withdraws proposal for shareholder dividends

The outbreak of the Corona virus has led to significant changes in the world around us and affects the Björn Borg Group negatively. The extent of the impact is currently not possible to estimate, but ... Read more

Björn Borg-koncernen påverkas av Corona-viruset – återkallar förslag till utskiftning till aktieägarna

Utbrottet av Corona-viruset innebär att omvärldssituationen har förändrats väsentligt och påverkar Björn Borg-koncernen negativt. Omfattningen av denna påverkan är i nuläget inte möjlig att uppskatta,... Read more

Swedish sports fashion brand Björn Borg continues collaboration with DPM Studio for SS20

   Following up the popular AW19 collaboration, Björn Borg and DPM Studio are now continuing their partnership with a new capsule collection for SS20. The London based designer Hardy Blechman joins fo... Read more

February 2020

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – DECEMBER 2019

OCTOBER 1 – DECEMBER 31, 2019 The Group’s net sales decreased 0.2 percent to SEK 196.4 million (196.9). Excluding currency effects, sales decreased 3.1 percent. Net sales for own e-commerce and e-tailers amo... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – DECEMBER 2019

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2019 Koncernens nettoomsättning minskade med 0,2 procent till 196,4 MSEK (196,9), exklusive valutaeffekter minskar omsättningen med 3,1 procent. Nettoomsättningen för egen e-han... Read more

Analytiker- och pressträff

OBS NYTT OSA DATUM Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2019. Datum:      Fredagen den 21 februari 2020 Tid:   Kl. 08.00 (rapporten publiceras 21... Read more

Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2019. Datum:      Fredagen den 21 februari 2020 Tid:   Kl. 08.00 (rapporten publiceras 21 feb 07.30) Pl... Read more

December 2019

Björn Borg in collaboration with Swedish esport organization GODSENT

Photo: Weplay! Esports Swedish sports fashion brand Björn Borg today announces a three year exclusive apparel sponsor partnership with the esport organization GODSENT. The collaboration, which began in a... Read more

November 2019

bjorn-borg-interim-report-q3-2019-featured

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – SEPTEMBER 2019

JULY 1 – SEPTEMBER 30, 2019           The Group’s net sales increased 13.5 percent to SEK 230.6 million (203.1). Excluding currency effects, sales ros... Read more
bjorn-borg-interim-report-q3-2019-featured

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2019

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2019 Koncernens nettoomsättning ökade med 13,5 procent till 230,6 MSEK (203,1), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 11,5 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel och til... Read more

October 2019

Björn Borg in collaboration with British fashion designer Liam Hodges

Swedish sports fashion brand Björn Borg drop their new collaboration – a limited edition collection with hyped fashion designer Liam Hodges.    Read more

September 2019

Listen to the workout symphony that makes you smarter

Science shows that training makes you smarter. So does classical music. Björn Borg decided to combine the two to see if it was possible to create the world’s smartest workout symphony. By composing a cla... Read more

August 2019

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – JUNE 2019

APRIL 1 – JUNE 30, 2019 The Group’s net sales increased 1.0 percent to SEK 141.7 million (140.3). Excluding currency effects, sales fell 2.2 percent. Net sales for own e-commerce and to e-tailers amounted to ... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2019

1 APRIL – 30 JUNI 2019 Koncernens nettoomsättning ökade med 1,0 procent till 141,7 MSEK (140,3), exklusive valutaeffekter minskar omsättningen med 2,2 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel och ti... Read more

Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för andra kvartalet 2019. Read more

May 2019

Report from Björn Borg’s Annual General Meeting 2019

The Annual General Meeting of Björn Borg AB was held at 5.30 p.m. on 14 May 2019 at the company’s offices in Stockholm. The Annual General Meeting adopted the income statement and balance sheet, the co... Read more

Björn Borg AB Interim Report January – March 2019

SALES GROWTH. 1 January - 31 March, 2019. The Group’s net sales increased 11.2 percent to SEK 188.2 million (169.2). Excluding currency effects, sales increased 7.1 percent. Net sales for own e-commerce a... Read more

Björn Borg AB delårsrapport januari – mars 2019

FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT. 1 januari - 31 mars 2019. Koncernens nettoomsättning ökade med 11,2 procent till 188,2 MSEK (169,2), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 7,1 procent. Nettoomsättningen för egen... Read more

April 2019

Björn Borgs årsredovisning 2018

Björn Borgs årsredovisning samt hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2018 finns nu tillgängliga på företagets hemsida: Read more

Björn Borg Annual Report 2018

The Björn Borg Annual Report and Sustainability Report for 2018 are now available on the corporate website: Read more

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ)

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2019 klockan 17.30 i bolagets lokaler på Tulegatan 11 i Stockholm. Inregistrering inleds kl. 16.45. Read more

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF BJÖRN BORG AB (publ)

The shareholders of Björn Borg AB (publ) are hereby invited to attend the annual general meeting, to be held on Tuesday, 14 May 2019 at 5.30 p.m., at the company's premises, at Tulegatan 11, Stockholm, ... Read more

February 2019

Björn Borg AB Interim Report January – December 2018

1 October - 31December 2018 The Group’s net sales increased 15.6 percent to SEK 196.9 million (170.3). Excluding currency effects, sales increased 11.6 percent. Net sales for own e-commerce and e-tailers a... Read more

Björn Borg AB Delårsrapport januari – december 2018

1 oktober – 31 december 2018. Koncernens nettoomsättning ökade med 15,6 procent till 196,9 MSEK (170,3), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 11,6 procent. Read more

Björn Borg and Robyn present RBN

Today, Swedish sports fashion brand Björn Borg releases their exclusive capsule collection RBN with international pop star and fashion icon Robyn. The modern unisex collection presents a mixture of edgy ... Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2018. Read more

November 2018

Björn Borg AB delårsrapport januari – september 2018

1 juli – 30 september 2018. Koncernens nettoomsättning minskade med 1,3 procent till 203,1 MSEK (205,7), exklusive valutaeffekter minskar omsättningen med 6,1 procent. Read more

Björn Borg AB Interim Report January – September 2018

1 July – 30 September 2018. The Group’s net sales decreased 1.3 percent to SEK 203.1 million (205.7). Excluding currency effects sales decreased 6.1 percent. Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2018. Read more

October 2018

Björn Borg in collaboration with well-known fashion artist Ryan Hawaii

Swedish sportswear brand Björn Borg drop their new collaboration – an underwear collection created by Ryan Hawaii – One of the world’s most interesting designers today. Read more

September 2018

Swap drugs for sportswear – workout is the new high

Last week, a revolutionary pop-up shop opened in central Amsterdam, where people could swap drugs for sportswear. Why? Because you don’t need drugs to get high – the same feel-good substances are released in ... Read more

Get a trip by working out – Björn Borgs new campaign is all about Exerhighs

Training does brilliant things with our bodies, that’s no news. What’s even more fascinating is what it does to our brains. When working out, feel-good chemicals are released in our brain, which are sub... Read more

August 2018

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – JUNE 2018

1 APRIL – 30 JUNE, 2018 The Group’s net sales increased 4.1 percent to SEK 140.3 million (134.8). Excluding currency effects sales rose 1.2 percent. Net sales for own e-com and e-tailers amounted to 2... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2018

1 april – 30 juni 2018. Koncernens nettoomsättning ökade med 4,1 procent till 140,3 MSEK (134,8), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 1,2 procent. Read more

June 2018

Tifo hijacks the World Cup premiere for LGBTQ rights

During the premiere of the World Cup in Russia, a gay couple kissing with Russian and Saudi Arabian flags painted on their cheeks is displayed through a tifo in Augmented Reality. Together with the message... Read more

MARRIAGE UNBLOCKED: NOW EVERYONE CAN WALK DOWN THE AISLE ON BLOCKCHAIN

Today love is controlled by states and religions – this means same-sex marriages are forbidden in 87% of all countries in the world. That’s the background to the initiative Marriage Unblocked – a digit... Read more

JENS NYSTRÖM NY CFO PÅ BJÖRN BORG

Björn Borg har utsett Jens Nyström som ny CFO. Jens blir också medlem i Björn Borgs koncernledning och kommer att rapportera till koncernens VD Henrik Bunge. Read more

JENS NYSTRÖM NEW CFO AT BJÖRN BORG

Björn Borg has appointed Jens Nyström as new CFO. Jens will also be a member of Björn Borg Group’s management team and will report to the group CEO Henrik Bunge. Read more

May 2018

Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2018

Björn Borg AB:s årsstämma hölls kl. 17.30 den 17 maj 2018 i bolagets lokaler i Stockholm. Read more

REPORT FROM BJÖRN BORG’S ANNUAL GENERAL MEETING

The Annual General Meeting of Björn Borg AB was held at 5.30 p.m. on 17 May 2018 at the company’s offices in Stockholm. Read more

Björn Borg AB Interim Report January – March 2018

ONLINE SALES GROW. 1 JANUARY – 31 MARCH, 2018. The Group’s net sales fell 8.9 percent to SEK 169.2 million (185.7). Excluding currency effects sales fell 10.6 percent. Read more

Björn Borg AB delårsrapport januari – mars 2018

Försäljningen online växer. 1 januari – 31 mars 2018. Koncernens nettoomsättning minskade med 8,9 procent till 169,2 MSEK (185,7), exklusive valutaeffekter minskar omsättningen med 10,6 procen... Read more

April 2018

Björn Borg Annual Report 2017

The Björn Borg Annual Report for 2017 is now available on the corporate website https://corporate.bjornborg.com/en/section/investors/annual-reports/. Read more

Björn Borgs årsredovisning 2017

Björn Borgs årsredovisning för räkenskapsåret 2017 finns nu tillgänglig på företagets hemsida https://corporate.bjornborg.com/en/section/investors/annual-reports/ Read more

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ)

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 maj 2018 klockan 17.30 i bolagets lokaler på Tulegatan 11 i Stockholm. Inregistrering inleds kl. 16.45. Read more

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF BJÖRN BORG AB (publ).

The shareholders of Björn Borg AB are hereby invited to attend the annual general meeting, to be held on Thursday, 17 May 2018 at 5:30 p.m. at the company premises, at Tulegatan 11, Stockholm, Sweden. ... Read more

March 2018

Valberedningens förslag till styrelse i Björn Borg

Inför årsstämman i Björn Borg AB offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöte... Read more

Proposal by the Nomination Committee regarding the Board of Directors in Björn Borg AB

Björn Borg AB hereby declares the Nomination Committee’s proposal for the Annual General Meeting regarding the Board of Directors and Chairman of the Board. Read more

February 2018

Björn Borg AB Delårsrapport januari–december 2017

1 oktober - 31 december 2017. Koncernens nettoomsättning minskar med 0,7 procent till 170,3 MSEK (171,4), valutapåverkan på omsättningen var marginell i kvartalet. Bruttovinstmarginalen uppgick till 58,... Read more

Björn Borg AB Year end-Report January – December 2017

1 October - 31 December, 2017. The Group’s net sales fell 0.7 percent to SEK 170.3 million (171.4). Currency effects on sales were marginal in the quarter. The gross profit margin was 58.3 p... Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin bokslutskommuniké för fjärde kvartalet 2017 Read more

Björn Borg subsidiary in Finland becomes wholly owned

Björn Borg AB has acquired 25% of the shares in the group's Finnish subsidiary, Björn Borg Finland Oy.  The stock was previously owned by the subsidiary CEO Ove Asplund. Björn Borg Finland Oy becomes who... Read more

November 2017

Björn Borg AB Delårsrapport januari –september 2017

1 juli - 30 september 2017. Koncernens nettoomsättning ökade med 14,3 procent till 205,7 MSEK (180,0), valutaeffekterna på omsättningen var marginella i kvartalet. Read more

Björn Borg AB Interim Report January – September 2017

July 1 - September 30, 2017. The Group’s net sales increased by 14.3 percent to SEK 205.7 million (180.0). Currency effects on sales were marginal in the quarter. Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2017. Read more

September 2017

’VERSUS’ -BORG

Yesterday Björn Borg held a spectacular see-now-buy-now fashion show, VERSUS Borg, at The Royal Tennis Hall in Stockholm. The show was a clear manifestation of the brand’s heritage as a tennis and sports br... Read more

August 2017

BJÖRN BORG SIGNATURE COLLECTION ACCESSIBLE IMMEDIATELY AFTER SHOW

At 8.30 pm this evening BJÖRN BORG showcased a ‘see now, buy now’ exclusive collection at the Royal Tennis Hall during Fashion Week Stockholm. The Signature Collection is now released and available to s... Read more
Bjorn-Borg-Interim-Report-Q2-2017

Björn Borg AB Interim Report January – June 2017

1 April – 30 June, 2017. The Group’s net sales increased by 10.4 percent to SEK 134.8 million (122.2). Excluding currency effects sales increased by 7.2 percent. The gross profit margin was 52.1 percent (53... Read more
Bjorn-Borg-Interim-Report-Q2-2017

Björn Borg AB Delårsrapport januari – juni 2017

1 april – 30 juni 2017. Koncernens nettoomsättning ökade med 10,4 procent till 134,8 MSEK (122,2), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 7,2 procent. Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,1 proce... Read more
Bjorn-Borg-Interim-Report-Q2-2017

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för andra kvartalet 2017. Read more

July 2017

BJÖRN BORG PLAYS A GAME OF TENNIS ACROSS THE U.S. – MEXICO BORDER

Swedish sportswear brand Björn Borg has orchestrated a tennis match on the U.S. – Mexican border with one player on each side of the border, half the tennis court on Mexican soil and the other half on... Read more

New MD at Björn Borg Benelux

On June 1, Antoine Huizinga, former Sales Director at Björn Borg Benelux, takes the helm as Managing Director for Björn Borg Benelux after former MD Luc Versmissen has decided to step down from the position t... Read more

June 2017

Gäme. Set. Match! Björn Borg in collaboration with Häagen-Dazs in tribute to Wimbledon.

Teaming up with Häagen-Dazs, the Official Ice Cream of The Championships, Wimbledon, and in honour of the classic combination strawberries and cream, Björn Borg has contributed to the design of a bespoke l... Read more

NY MD HOS BJÖRN BORG BENELUX

Den första juni tar Antoine Huizinga, tidigare försäljningschef hos Björn Borg Benelux, över rodret som Managing Director för Björn Borg Benelux efter att tidigare MD Luc Versmissen har beslutat att an... Read more

NEW MD AT BJÖRN BORG BENELUX

On June 1, Antoine Huizinga, former Sales Director at Björn Borg Benelux, takes the helm as Managing Director for Björn Borg Benelux after former MD Luc Versmissen has decided to step down from the position t... Read more

May 2017

BJÖRN BORG shows ´See now, Buy now´ Exclusive Collection at the Royal Tennis Hall at Fashion Week Stockholm in August

At 8 PM on the 31ST of August BJÖRN BORG is, for the very first time, showing its limited Signature Collection – exclusively created to celebrate the sports legend and style icon Björn Borg. The runway sho... Read more

Report from Björn Borg’s Annual General Meeting 2017

The Annual General Meeting of Björn Borg AB was held at 5.30 p.m. on 11 May 2017 at the company’s offices in Stockholm. The Annual General Meeting adopted the income statement and balance sheet, th... Read more

Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2017

Björn Borg AB:s årsstämma hölls kl. 17.30 den 11 maj 2017 i bolagets lokaler i Stockholm. Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för år 2016. Stämman b... Read more
Björn Borg Year-end Report 2016

Björn Borg AB Interim Report January – March 2017

Sales increases Read more
Björn Borg Year-end Report 2016

Björn Borg AB Delårsrapport januari – mars 2017

Omsättningen ökar Read more

April 2017

Björn Borg Annual Report 2016

The Björn Borg Annual Report for 2016 is now available. Read more

Björn Borgs årsredovisning 2016

Björn Borgs årsredovisning för räkenskapsåret 2016 finns nu tillgänglig. Read more

Notice of the Annual General Meeting of Björn Borg AB (publ)

This is a non-official translation of the Swedish original version. In case of differences between the English translation and the Swedish original, the Swedish text shall prevail. Read more

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ)

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017 klockan 17.30 i bolagets lokaler på Tulegatan 11 i Stockholm. Inregistrering inleds kl. 16.45. Read more

February 2017

Björn Borg Year-end Report 2016

Björn Borg AB Year-end Report January – December 2016

The Group’s net sales increased by 12.3 percent to SEK 171.4 million (152.6). Excluding currency effects, sales rose by 10.2 percent. The gross profit margin was 48.0 percent (51.8). Read more
Björn Borg Year-end Report 2016

Björn Borg AB bokslutskommuniké januari – december 2016

1 oktober – 31 december 2016 Koncernens nettoomsättning ökade med 12,3 procent till 171,4 MSEK (152,6), exklusive valuta­effekter ökade omsättningen med 10,2 procent. Bruttovinstmarginalen uppgick till 48,... Read more

Björn Borg introduces world’s first Twitter punching bag, to show love on Valentine’s Day.

Many have felt uneasy about the dark rivalry between first and foremost political antagonists as of late. What’s with the UK and the EU for instance? Trump and Clinton? Nationalism vs. globalism? And t... Read more
Björn Borg Year-end Report 2016

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin bokslutskommuniké för fjärde kvartalet 2016. Read more

Research study shows that rivalry can both drive performance and compassion.

Have you ever had that gnawing feeling that your most fierce rival makes you perform better? Well, you are quite right. Sports fashion brand Björn Borg decided to investigate how much rivalry can improve ... Read more

December 2016

Björn Borg förvärvar distributören i Benelux

Björn Borg förvärvar Baseline-koncernen, den nuvarande distributören för Björn Borg-produkter i Nederländerna och Belgien (Benelux). Distributionsavtalet för Benelux sades upp i december 2015 för att upph... Read more

Björn Borg acquires benelux distributor baseline

Björn Borg acquires Baseline Group, the current distributor of Björn Borg products in the Netherlands and Belgium (Benelux). The distribution agreement for Benelux was terminated in December 2015, to e... Read more

November 2016

bjorn-borg-interim-report-q3-2016-featured

Björn Borg AB delårsrapport januari – september 2016

1 juli – 30 september 2016 Koncernens nettoomsättning uppgick till 180,0 MSEK (191,4), en minskning med 6,0 procent. Exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 5,6 procent. Bruttovinstmarginalen uppgi... Read more
bjorn-borg-interim-report-q3-2016-featured

Björn Borg AB Interim Report January – September 2016

The Group’s net sales amounted to SEK 180.0 million (191.4), a decrease of 6.0 percent. Excluding currency effects, sales decreased by 5.6 percent. Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2016 Read more

October 2016

Who are the Cotton runners?

Are you a runner? If so, you may have noticed a strange pattern as of late – in the bottom of the leader boards from races all over Europe, one thing was prominent; runners named Cotton always came i... Read more

Now live: Craig Green x Björn Borg capsule collection

Announced at the Fashion Week Stockholm in February, the Craig Green x Björn Borg collection has already enjoyed ovations from fashionistas all over the world. The much-awaited capsule is now available ... Read more
Björn Borg HR Director Lena Nordin accepting the award

Björn Borg receives Healthy Business Award

Björn Borg received the world’s first-ever Healthy Business Award during the HR and leadership seminar Healthy Business in Stockholm yesterday, October 6th. Healthy Business Awards puts the light on co... Read more

September 2016

Change your game with Performance Underwear

Women have used sports underwear and appreciated its functionalities for years. So why are men restrained to working out in cotton underwear that go wet and heavy? Not anymore. On September 5th, Björn ... Read more

August 2016

Stefan Olsson appointed as Björn Borg Game Changer Ambassador

Swedish tennis player Stefan Olsson was born with Artogryphosis, a disability that led to a life in wheelchair. But nothing could stop Stefan from fulfilling his dream of becoming a full time professional... Read more

Patrik Nilsson appointed as Björn Borg game changer ambassador

Just days before the prestigious Ironman Copenhagen, triathlete Patrik Nilsson – Swedish Ironman record holder and two-time Ironman Champion, is the next athlete to be presented as a Björn Borg Game Ch... Read more
Bjorn-Borg-Interim-Report-Q2-2016

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – JUNE 2016

During the quarter we strengthened our position as planned in sports and sports apparel, especially in our male target market. Read more
Bjorn-Borg-Interim-Report-Q2-2016

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2016

Under kvartalet har vi enligt plan stärkt vår position inom sport och sportkläder hos framförallt vår manliga målgrupp. Read more

Rättelse datum: Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för det andra kvartalet 2016. Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för det andra kvartalet 2016. Read more

June 2016

BJÖRN BORG ANNUAL REPORT 2015

Read more

LEGEND TURNS 60 – BJÖRN BORG CELEBRATED THROUGH TENNIS COLLECTION.

On June 6, 1956, Björn Borg was born and would, after a lot of hard work and never giving up, become one of the greatest tennis legends in history. Today, the sports fashion brand that carries his name ... Read more

May 2016

60 YEAR-OLD HIGH DIVER CELEBRATED AS GAME CHANGER BY BJÖRN BORG ON SWEDISH MOTHER’S DAY.

At the age of 57, Annika Naenfeldt started training high diving. This weekend, she competes for Sweden in the LEN European Aquatics Championships in London after only three years of practice, and is now... Read more
Björn Borg Logotype

Report from Björn Borg’s Annual General Meeting 2016

The Annual General Meeting of Björn Borg AB was held at 5.30 p.m. CET on 19 May 2016 at the company’s offices in Stockholm. Read more

Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2016

Björn Borg AB:s årsstämma hölls kl. 17.30 den 19 maj 2016 i bolagets lokaler i Stockholm. Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning... Read more
Björn Borg Logotype

Björn Borg AB Interim Report January – March 2016

The Group’s net sales increased by 21 percent to SEK 158.1 million (131.1). Sales were not affected by exchange rates. The gross profit margin was 50.0 percent (53.6). Operating profit amounted to SEK 1... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2016

OMSÄTTNINGEN ÖKAR 1 JANUARI – 31 MARS 2016 Koncernens nettoomsättning ökade med 21 procent till 158,1 MSEK (131,1), ingen valutaförändring som påverkar omsättningen.... Read more

Björn Borg acquires UK subsidiary.

Björn Borg has acquired the shares held by the minority shareholder of subsidiary Björn Borg UK Limited, representing 20% of total share. Following the acquisition, the UK subsidiary is now wholly owned b... Read more

Björn Borg förvärvar brittiskt dotterbolag.

Björn Borg AB har förvärvat de 20% av dotterbolaget Björn Borg UK Limiteds aktier som ägdes av en minoritetsägare. Dotterbolaget är numera helägt och köpet... Read more

April 2016

BJÖRN BORGS ÅRSREDOVISNING 2015

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2015 finns nu tillgänglig på Björn Borgs webbplats, http://corporate.bjornborg.com/sv/home Som tidigare har kommunicerats hålls Björn Borgs årsstämma den 19 maj 201... Read more

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ)

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2016 klockan 17.30 i bolagets lokaler på Tulegatan 11 i Stockholm. Inregistrering inleds... Read more

Notice of the Annual General Meeting of Björn Borg AB (publ)

The shareholders of Björn Borg AB (publ) are hereby invited to attend the annual general meeting, to be held on Thursday, 19 May 2016 at 5.30 p.m., at the company's premises, at Tulegatan 11, Stockholm,... Read more

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ)

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2016 klockan 17.30 i bolagets lokaler på Tulegatan 11 i Stockholm. Inregistrering inleds... Read more

March 2016

BJÖRN BORG LAUNCHES “NUDE” UNDERWEAR FOR ALL SKIN TONES.

On March 21, Björn Borg introduces the Skin Collection; skin toned underwear for everyone. The collection is deliberately launched on the United Nation’s Racial Discrimination Day, as a tribute to human ri... Read more

February 2016

BJÖRN BORG AB YEAR END-REPORT JANUARY – DECEMBER 2015

STRONG QUARTER Read more

BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2015

STARKT KVARTAL Read more

SPORT FASHION BRAND BJÖRN BORG AWARDS BALLET DANCER TO BECOME 1ST MUSLIM HIJABI BALLERINA.

The 14-year-old Australian ballet dancer was refused to wear her Hijab to ballet studio. But nothing could stop her from pursuing her passion. On Valentine’s Day, Stephanie Kurlow is the first person t... Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin bokslutskommuniké för fjärde kvartalet 2015. Read more

CRAIG GREEN’S NEW COLLECTION: CAPSULE SPORTSWEAR FOR MEN AND WOMEN.

In an art gallery in central Stockholm last night, Craig Green presented his new sportswear capsule collection, for men and women, in collaboration with sportswear brand Björn Borg. Green about the collection: ... Read more

January 2016

CRAIG GREEN TEAMS UP WITH BJÖRN BORG FOR SPORTS FASHION CAPSULE IN AW16

Craig Green incorporates both light and shadow, teaming up with Björn Borg for a limited edition sports fashion capsule collection of men’s, women’s and unisex clothing and underwear. This marks the debu... Read more

BJÖRN BORG LAUNCHES HANDMADE LIMITED EDITION SPORT COUTURE AT 9AM, JAN 19TH.

A retro space inspired showpiece collection was presented by Björn Borg at Fashion Week Stockholm last August. The handmade-in-Sweden Sport Couture capsule collection is now launched featuring fashion ... Read more

December 2015

BJÖRN BORG TAKES OVER DISTRIBUTION OF BJÖRN BORG PRODUCTS IN BENELUX

Björn Borg has terminated the distribution contract for the Netherlands, Belgium and Luxemburg, aiming to run the distribution of Björn Borg products in the region in-house. Current distributors... Read more

BJÖRN BORG TAR ÖVER DISTRIBUTIONEN AV BJÖRN BORG-PRODUKTER I BENELUX

Björn Borg har sagt upp bolagets distributionsavtal för Holland, Belgien och Luxemburg. Syftet är att i framtiden driva distributionen av Björn Borg-produkter i dessa länder i... Read more

November 2015

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – SEPTEMBER 2015

STRONG QUARTER Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2015

STARKT KVARTAL Read more

October 2015

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2015. Datum:      Fredagen den 6 november 2015 Tid:... Read more

A CLASSIC RECREATED; THE TRUE STORY FROM BJÖRN BORG.

In the late 80’s, a group of people embarked on a journey to design the best pair of underwear ever. Hard work and an unseen attention to detail led to a pair of shorts that offered the perfect fit. M... Read more

September 2015

AN ICONIC LAUNCH: THE LIMITED EDITION UNDERWEAR RANGE ‘ICONIC’ OUT NOW

A limited edition collection named Iconic is available as part of the Björn Borg AW15 release. The Iconic collection unites Björn Borg’s sports heritage with the contemporary urban edge that has become the... Read more

BJÖRN BORG LAUNCHES ITS NEW AW15 COLLECTION WITH A SPORTS LIFESTYLE APP FOR IPHONE.

Today, Björn Borg launches its AW15 collection together with its first fitness app ever, Sprinter. The free iPhone app enables you to match with new workout buddies and improve performance by reaching ... Read more

August 2015

BJÖRN_BORG_SS16_–_FULL_SHOW___Björn_Borg_Corporate_site

BJÖRN BORG SS16 – FULL SHOW

Full video of all the SS16 looks which hit the runway on Monday Aug 24th at the start of Stockholm Fashion Week. Read more

BJÖRN BORG CAPTIVATED THE FASHION WEEK STOCKHOLM AUDIENCE WITH AN EPIC MARS-INSPIRED EXPERIENCE.

On the evening of the first day of Fashion Week Stockholm, Björn Borg amazed international sports and fashion press, fashion influencers and the tributed Mars One representatives alike with a memorable ... Read more

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – JUNE 2015

1 APRIL – 30 JUNE, 2015 The Group’s net sales increased by 2 percent to SEK 99.2 million (97.0). Excluding currency effects, sales fell by 5 percent. The gross profit margin was 53.0 percent... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2015

1 APRIL – 30 JUNI 2015 Koncernens nettoomsättning ökade med 2 procent till 99,2 MSEK (97,0), exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 5 procent. Bruttovinstmarginalen uppgick... Read more

BJÖRN BORG IS TRAINING FOR MARS: – STAGES SS16 SHOW IN TRIBUTE TO MARS ONE

In 2027, a human settlement on Mars will be initiated with the four first volunteering astronauts. In a tribute to the pioneering space project Mars One and the concept of the ultimate challenge: training... Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för det andra kvartalet 2015. Read more

July 2015

BJÖRN BORG RELEASES ITS LATEST COLLECTION TO UNITY USERS.

Three months after launch, with over 700 fan videos generating 20M views and 500,000 worldwide players, Björn Borg turns its Cannes Lions rewarded* game First Person Lover into a fan property. Love weapons, ... Read more

June 2015

COO LEAVES BJÖRN BORG

Björn Borg has launched a new business plan for 2015-2019, focusing on sales growth and on transitioning the brand to a sports fashion brand. In connection with the implementation of the new business... Read more

VICE VD LÄMNAR BJÖRN BORG

Björn Borg har lanserat en ny affärsplan för 2015-2019, med fokus på försäljningstillväxt och att förflytta varumärket till att bli ett mer utpräglat... Read more

May 2015

Björn Borg Annual Report 2014

Annual Report in English, see pdf   Read more

Report from Björn Borg’s Annual General Meeting 2015

The Annual General Meeting of Björn Borg AB was held at 6 p.m. on 11 May, 2015 at the company’s offices in Stockholm. The Annual General Meeting adopted the income statement and balance sheet,... Read more

Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2015

Björn Borg AB:s årsstämma hölls kl. 18.00 den 11 maj 2015 i bolagets lokaler i Stockholm. Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning... Read more

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – MARCH 2015

JANUARY 1 – MARCH 31, 2015 The Group’s net sales decreased by 8 percent to SEK 131.1 million (142.8). Excluding currency effects, sales were down 16 percent. The gross profit margin was 53.6... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2015

1 JANUARI – 31 MARS 2015 Koncernens nettoomsättning minskade med 8 procent till 131,1 MSEK (142,8), exklusive valuta effekter minskade omsättningen med 16 procent. Bruttovinstmarginalen... Read more

BJÖRN BORG LAUNCHES SUBSCRIPTION SERVICE FOR UNDERWEAR.

Björn Borg has run a test in Sweden for subscriptions of their men’s boxers – with great success. After a year’s trial on a national level, the brand now introduces men’s underwear subscriptions globally... Read more

Inbjudan till analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för det första kvartalet 2015 Read more

April 2015

BJÖRN BORGS ÅRSREDOVISNING 2014

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2014 finns nu tillgänglig på Björn Borgs webbplats, http://corporate.bjornborg.com/sv/home Som tidigare har kommunicerats hålls Björn Borgs årsstämma den 11 maj 2015... Read more

Daniel Grohman tar över som CFO hos Björn Borg

Daniel Grohman tillträder som CFO för Björn Borg den 15 juli 2015. Daniel, som ersätter avgående CFO Magnus Teeling, kommer senast från en tjänst som CFO och Inköpschef... Read more

Notice of the Annual General Meeting of Björn Borg AB (publ)

The shareholders of Björn Borg AB (publ) are hereby invited to attend the annual general meeting, to be held on Monday, 11 May 2015 at 6 p.m., at the company's premises, at Tulegatan 11, Stockholm,... Read more

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ)

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 11 maj 2015 klockan 18.00 i bolagets lokaler på Tulegatan 11 i Stockholm. Inregistrering... Read more

March 2015

SURREALIST POP VOYEUR AND COLLAGE VIRTUOSO LUCA MAININI DESIGNS FOR BJÖRN BORG

Body limbs, nail polish bottles, lipsticks and flowers are dissected from fashion magazines to form a new whole, twisted artworks. This is the trademark of Italian collage artist Luca Mainini, whose art... Read more

February 2015

BJÖRN BORG AB YEAR-END REPORT JANUARY – DECEMBER 2014

OCTOBER 1 – DECEMBER 31, 2014 The Group’s net sales increased by 36 percent to SEK 135.3 million (99.3). Excluding currency effects, net sales increased by 29 percent. The gross profit margin... Read more

BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2014

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2014 Koncernens nettoomsättning ökade med 36 procent till 135,3 MSEK (99,3), exklusive valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 29 procent. Bruttovinstmarginalen... Read more

FIRST PERSON LOVER GAME BECOMES VIRAL HIT; SPREADS LOVE IN 176 COUNTRIES AROUND THE WORLD.

Just in time for Valentine’s, online advergame First Person Lover has hit a sweet spot with the gaming world. Playthroughs on Youtube have rendered over 10M views and people from 176 countries have played t... Read more

January 2015

LIVE TODAY: BJÖRN BORG LAUNCHES SS15 COLLECTION WITH ONLINE GAME.

Today, on the 28th of January, Björn Borg launches its spring summer 2015 collection through a game named First Person Lover; taking the collection inspiration of fictitious worlds to a whole new level. ... Read more

BJÖRN BORG LAUNCHES SS15 COLLECTION WITH ONLINE FASHION GAME EXPERIENCE.

When Björn Borg launches its spring summer 2015 collection, the Sports Fashion brand blows a kiss to the gaming world through the introduction of a completely new genre: the First Person Lover (not shooter!) ... Read more

FIRST PERSON LOVER KEYNOTE ANNOUNCEMENT TRAILER

Björn Borg releases its Spring/Summer-15 collection through a free web-based game on January 28. The game introduces a new genre, First Person Lover, where players battle the forces of evil with the power ... Read more

FIVE PIECES PER STYLE: LIMITED EDITION SHOW PIECES FROM THE BJÖRN BORG SS15 CATWALK SHOW LAUNCH ON JANUARY 19.

After the Björn Borg SS15 runway show last August, the bespoke show pieces were enjoying a handsome amount of attention and desire from fashionistas and stylists all over the world. Due to popular demand, ... Read more

December 2014

BJÖRN BORG RELOCATES SPORTSWEAR OPERATIONS TO STOCKHOLM

Björn Borg AB (publ) has acquired the shares of Baseline B.V. in the subsidiary Björn Borg Sport B.V. The acquisition is the first step in implementing a relocation of the Björn Borg sportswear... Read more

BJÖRN BORG FLYTTAR SPORTKLÄDES- VERKSAMHETEN TILL STOCKHOLM

Björn Borg AB (publ) har köpt Baseline B.V.s aktier i dotterbolaget Björn Borg Sport B.V. Köpet är det första steget i en flytt av Björn Borgs sportklädesverksamhet... Read more

SHANGRI LA BEHIND BJÖRN BORG CHRISTMAS 2014 COLLECTION

In the book ‘The Lost Horizon’ by James Hilton, the characters find the utopian paradise Shangri-La after crashing their plane in the mountains of Tibet. It has come to represent a paradise hidden fro... Read more

November 2014

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – SEPTEMBER 2014

JULY 1 – SEPTEMBER 30, 2014 The Group’s net sales increased by 2 percent to SEK 163.7 million (160.2). Excluding currency effects, sales were unchanged. The gross profit margin was 52.4 percent... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2014

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2014 Koncernens nettoomsättning ökade med 2 procent till 163,7 MSEK (160,2), exklusive valutaeffekter var omsättningen oförändrad. Bruttovinstmarginalen... Read more

Inbjudan till analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin rapport för tredje kvartalet 2014. Datum: Måndagen den 17 november Tid:       Kl.... Read more

October 2014

WORLD CHAMPION PARKOURIST SPORTS BJÖRN BORG’S NEW RFLX COLLECTION

Last week Björn Borg challenged Marcus “Zyrken” Gustafsson, one of the top parkourists in the world, took on the challenge to do an all-night parkour trail throughout the city of London in the Björn Borg ... Read more

PHOTO REALISM TREND FOR BJÖRN BORG HS15

For HS15 Björn Borg focuses on typical summer Instagram photography as the main source of inspiration, documenting a day in the life of each of their designers. This produces a personal and visually strong ... Read more

September 2014

PRESENTING RFLX CAPSULE COLLECTION FOR AW14

On October 20, Björn Borg presents the RFLX Capsule Collection. Unlike other reflective products the RFLX pieces sport a discreet black surface during the day – and come to life at night. The collection in... Read more

SPRING SUMMER 2015 COLLECTION LAUNCHED!

Björn Borg SS15 draws its inspiration from fictional worlds. Mesmerizing mythical islands, lost worlds and visionary computer games. A mainly monochrome collection where sport and fashion are intertwined. ... Read more

August 2014

First Person Lover Avators on Runway

FIRST PERSON LOVER AVATARS ON RUNWAY IN BJÖRN BORG SHOW @FASHION WEEK STOCKHOLM

Last night, in impressive caves on an island in Stockholm, Swedish Fashion Brand Björn Borg, in collaboration with Creative Show Director Bea Åkerlund, treated the Fashion Week audience to an extravagant g... Read more

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – JUNE 2014

APRIL 1 – JUNE 30, 2014 The Group’s net sales decreased by 8 percent to SEK 97.0 million (105.8). Excluding currency effects, sales fell by 10 percent. The gross profit margin was 52.5 percent... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2014

1 APRIL – 30 JUNI 2014 Koncernens nettoomsättning minskade med 8 procent till 97,0 MSEK (105,8), exklusive valuta effekter minskade omsättningen med 10 procent. Bruttovinstmarginalen uppgick... Read more

BJÖRN BORG GOES ALL IN AT FASHION WEEK WITH AN EXTRAVAGANT GAME-INSPIRED FASHION SHOW BY BEA ÅKERLUND

On August 26th, Björn Borg returns to Fashion Week in Stockholm with a spectacular runway show that fuses sports fashion and gaming, whilst channeling Björn Borg’s resolute mission to take an active sta... Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin rapport för andra kvartalet 2014. Datum:    Onsdagen den 20 augusti Tid:         ... Read more

FLIRTUAL REALITY BY BJÖRN BORG: FUTURISTIC THREESOME WITH A ROBOT.

Björn Borg continues to take a stand for more love in the world. The Swedish fashion brand now investigates the deepened relations between humans and robots and hails a future where love can ignite the ... Read more

June 2014

PARKOUR STAR MARCUS “ZYRKEN” GUSTAFSSON SIGNS WITH BJÖRN BORG

One of the world’s best parkour and free running athletes Marcus “Zyrken” Gustafsson from Helsingborg, Sweden is joining forces with the clothing and underwear brand, Björn Borg. Zyrken is known for hi... Read more

OLYMPIAN SPEED SKATER KOEN VERWEIJ SIGNS WITH BJÖRN BORG.

Top ranked Dutch ice skater Koen Verweij is known not only for his remarkable skills on steel blades, but also for his signature golden locks and viking like good looks. Verweij is now joining forces with... Read more

BJÖRN BORG THUNDERWEAR WITH SPACE MATERIAL TO PROTECT STEEL WORKERS

We’re creating underwear together with bleeding edge space designers and the Swedish Steel industry. Our goal? To provide steel workers with flame proof undies that can handle extreme heat and hard core e... Read more

May 2014

REDUCED NUMBER OF SHARES AND VOTES IN BJÖRN BORG AB

The Annual General Meeting 2014 of Björn Borg resolved on a so-called automatic share redemption procedure, including a share split through which one (1) existing share in the company was split into... Read more

MINSKAT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BJÖRN BORG AB

Björn Borgs årsstämma 2014 beslutade om ett så kallat automatiskt inlösenförfarande. Inlösenförfarandet innefattade en uppdelning av bolagets aktier, så... Read more

IN STORES NOW: HIGH SUMMER 2014 COLLECTION.

Stop stressing and start relaxing! It’s time to become one with nature and find your inner peace in your underpants if you ask Björn Borg this summer. Read more

BJÖRN BORG HIGHLIGHTS LOVERS IN DISTRESS; SPARKS REFUGEE WAVE TO LOVE COMMANDOS

To support the right to marry out of love, Swedish Fashion Brand Björn Borg launched the campaign site Unitethelovers.com in the beginning of April. The site has generated money to support Love Commandos ... Read more

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – MARCH 2014

JANUARY 1 – MARCH 31, 2014 • The Group’s net sales increased by 9 percent to SEK 142.8 million (130.8). Excluding currency effects, sales rose by 8 percent. • The gross profit margin... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORTJANUARI – MARS 2014

1 JANUARI – 31 MARS 2014 • Koncernens nettoomsättning ökade med 9 procent  till 142,8 MSEK (130,8), exklusive valuta effekter ökade omsättningen med 8 procent. •... Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin rapport för första kvartalet 2014. Datum:    Måndagen den 19 maj Tid:         ... Read more

April 2014

Temporary increase in the number of shares in Björn Borg AB

The Annual General Meeting 2014 of Björn Borg resolved on a so-called automatic share redemption procedure. The share redemption procedure involves a share split, whereby one (1) existing share in... Read more

Tillfällig ökning av antalet aktier i Björn Borg AB

Björn Borgs årsstämma 2014 beslutade om ett så kallat automatiskt inlösenförfarande. Inlösenförfarandet innefattar en uppdelning av bolagets aktier, så... Read more

UNITE THE COUPLE FOR THE RIGHT TO MARRY FOR LOVE.

Swedish fashion brand Björn Borg opens up for a digital way to generate Nudeclear energy and take an active stand for more love in the world on the site unitethelovers.com. For each couple united online, ... Read more

Report from Björn Borg’s Annual General Meeting 2014

The Annual General Meeting of Björn Borg AB was held at 5 pm on 10 April, 2014 at the company’s offices in Stockholm. The Annual General Meeting adopted the income statement and balance sheet,... Read more

Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2014

Björn Borg AB:s årsstämma hölls kl. 17.00 den 10 april 2014 i bolagets lokaler i Stockholm. Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och... Read more

Annual Report 2013

Annual Report 2013, see PDF Read more

PANTS DOWN! HENRIK HARLAUT SIGNS WITH BJÖRN BORG.

Swedish slope style Olympian star Henrik Harlaut has made a name of himself throwing down progressive tricks with a smooth style – but also for his irresistibly charming personality and clothing style. T... Read more

March 2014

HENRIK BUNGE NEW CEO OF BJÖRN BORG

Henrik Bunge has been appointed new CEO of Björn Borg. Henrik Bunge has an excellent track record from executive positions involving strong retail brands, most recently as CEO of Peak Performance... Read more

HENRIK BUNGE NY VD FÖR BJÖRN BORG

Henrik Bunge har utsetts till ny VD för Björn Borg. Henrik Bunge har en gedigen bakgrund från ledande befattningar inom starka varumärken, senast som VD för Peak Performance och... Read more

BJÖRN BORG’S ANNUAL REPORT 2013

The annual report for 2013, Swedish version, is now available at Björn Borg´s website, www.bjornborg.com. An English version will be published shortly.    For further information,... Read more

BJÖRN BORGS ÅRSREDOVISNING 2013

Årsredovisningen för 2013 finns nu tillgänglig på Björn Borgs webbplats, www.bjornborg.com. För ytterligare information vänligen kontakta: Björn Borg AB, telefon: +46 8 506 33 700 Om Björn Borg Koncerne... Read more

Notice of the Annual General Meeting of Björn Borg AB (publ)

This is a non-official translation of the Swedish original version. In case of differences between the English translation and the Swedish original, the Swedish text shall prevail. The shareholders of... Read more

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ)

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 10 april 2014 klockan 17.00 i bolagets lokaler på Tulegatan 11 i Stockholm. Inregistrering... Read more

The Nomination Committee’s proposal regarding the Board of Directors of Björn Borg AB (publ)

The Nomination Committee of Björn Borg proposes the election of Martin Bjäringer, Nathalie Schuterman and Anders Slettengren as new members of the Board of Directors. Martin Bjäringer,... Read more

Valberedningens förslag till styrelse i Björn Borg AB (publ)

Björn Borgs valberedning föreslår att Martin Bjäringer, Nathalie Schuterman och Anders Slettengren väljs till nya styrelseledamöter. Martin Bjäringer, som tidigare... Read more

February 2014

BJÖRN BORG AB YEAR−END REPORT JANUARY – DECEMBER 2013

Weak finish Read more

BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2013

Svag avslutning Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin bokslutskommuniké för 2013. Datum: Fredagen den 14 februari Tid: Kl 9.00  (rapporten publiceras... Read more

November 2013

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORTJANUARY – SEPTEMBER 2013

Continued positive home market Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2013

Fortsatt positiv hemmamarknad Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin rapport för tredje kvartalet 2013. Datum: Fredagen den 8 november Tid: Kl 9.00  (rapporten publiceras... Read more

September 2013

ARTHUR ENGEL STEPS DOWN AS CEO OF BJÖRN BORG

After five years as President and CEO of Björn Borg, Arthur Engel has decided to leave the company. The recruitment of a replacement will now begin, during which time Arthur Engel will remain as CEO.... Read more

ARTHUR ENGEL LÄMNAR SIN POSITION SOM VD FÖR BJÖRN BORG

Efter fem år som VD och koncernchef för Björn Borg har Arthur Engel beslutat sig för att lämna företaget. Rekryteringen av en ersättare kommer nu att påbörjas... Read more

RECONSTRUCTION OF RETAIL OPERATIONS OF BJÖRN BORG’S DUTCH DISTRIBUTOR

Björn Borg’s distributor in the Netherlands has applied for a corporate reconstruction of its retail operations in the country. The plan is to implement a substantial reduction of the retail... Read more

REKONSTRUKTION AV BUTIKSVERKSAMHETEN HOS BJÖRN BORGS HOLLÄNDSKA DISTRIBUTÖR

Björn Borgs distributör i Holland har ansökt om företagsrekonstruktion avseende butiksverksamheten i landet. Planen är att genomföra en väsentlig minskning av butiksnätet... Read more

BJÖRN BORG DISCONTINUES OPERATIONS IN CHINA

Björn Borg decided in late 2011 to launch sales in China in cooperation with a local partner and since fall 2012 has been active in the country through a company with Björn Borg as principal... Read more

BJÖRN BORG AVVECKLAR VERKSAMHETEN I KINA

Björn Borg beslutade i slutet av 2011 att starta försäljning i Kina i samarbete med en lokal partner och har sedan hösten 2012 varit verksamt i landet genom ett bolag med Björn... Read more

August 2013

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORTJANUARY – JUNE 2013

Positive home market − weak Dutch market Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2013

Positiv hemmamarknad − fortsatt tufft i Holland Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin rapport för andra kvartalet 2013. Datum:    Fredagen den 23 augusti Tid:         ... Read more

May 2013

Press release: Reduced number of shares and votes in Björn Borg AB

Stockholm, Sweden, 31 May 2013 The Annual General Meeting 2013 of Björn Borg resolved on a so-called automatic share redemption procedure, including a share split through which one (1) existing share... Read more

Pressmeddelande: Minskat antal aktier och röster i Björn Borg AB

Stockholm den 31 maj 2013 Björn Borgs årsstämma 2013 beslutade om ett så kallat automatiskt inlösenförfarande. Inlösenförfarandet innefattade en uppdelning av... Read more

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – MARCH 2013

Björn Borg takes over Finland Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2013

Björn Borg tar över Finland Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin rapport för första kvartalet för 2013. Datum:    Fredagen den 17 maj Tid:         ... Read more

April 2013

Temporary increase in the number of shares in Björn Borg AB

The Annual General Meeting of Björn Borg 2013 resolved on a so-called automatic share redemption procedure. The share redemption procedure involves a share split, whereby one (1) existing share in... Read more

Tillfällig ökning av antalet aktier i Björn Borg AB

Björn Borgs årsstämma 2013 beslutade om ett så kallat automatiskt inlösenförfarande. Inlösenförfarandet innefattar en uppdelning av bolagets aktier, så... Read more

Report from Björn Borg’s Annual General Meeting 2013

The Annual General Meeting of Björn Borg AB was held at 5 pm on 17 April, 2013 at the company’s offices in Stockholm. The Annual General Meeting adopted the income statement and balance sheet,... Read more

Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2013

Björn Borg AB:s årsstämma hölls kl 17.00 den 17 april 2013 i bolagets lokaler i Stockholm. Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning... Read more

March 2013

Björn Borg’s annual report 2012

The annual report for 2012, Swedish version, is now available at Björn Borg´s website, www.bjornborg.com. An English version will be published shortly. For more information, please contact: Björn Borg AB... Read more

Björn Borgs årsredovisning 2012

Årsredovisningen för 2012 finns nu tillgänglig på Björn Borgs webbplats, www.bjornborg.com. For ytterligare information, kontakta: Björn Borg AB, telefon: +46 8 506 655 13 Om Björn Borg Koncernen äger v... Read more

Notice of the Annual General Meeting of Björn Borg AB (publ)

The shareholders of Björn Borg AB (publ) are hereby invited to attend the annual general meeting, to be held on Wednesday, 17 April 2013 at 5 p.m., at the company's premises, at Tulegatan 11, Stockholm,... Read more

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ)

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 april 2013 klockan 17.00 i bolagets lokaler på Tulegatan 11 i Stockholm. Inregistrering... Read more

The Nomination Committee’s proposal regarding the Board of Directors of Björn Borg AB (publ)

The Nomination Committee of Björn Borg proposes election of Isabelle Ducellier as a new director of the Board. Isabelle Ducellier is CEO of Pernod Ricard Sverige and will add valuable expertise in,... Read more

Valberedningens förslag till styrelse i Björn Borg AB (publ)

Björn Borgs valberedning föreslår att Isabelle Ducellier väljs till ny styrelseledamot. Isabelle Ducellier är VD för Pernod Ricard Sverige och bedöms tillföra... Read more

February 2013

BJÖRN BORG AB YEAR-END REPORT JANUARY – DECEMBER 2012

Positive fourth quarter – continued weak market Read more

BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2012

Positivt fjärde kvartal – fortsatt svag marknad Read more

BJÖRN BORG ACQUIRES OPERATIONS IN FINLAND

Björn Borg is acquiring the operations in Finland from the current distributor, Fashion Case Oy, owned by Anne Immonen. The brand currently has a strong position in the Finnish market, and the company... Read more

BJÖRN BORG FÖRVÄRVAR VERKSAMHETEN I FINLAND

Björn Borg förvärvar verksamheten i Finland från nuvarande distributören Fashion Case Oy, ägt av Anne Immonen. Varumärket har idag en stark position på den finska... Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin bokslutskommuniké för 2012. Datum:    Torsdagen den 14 februari Tid:         ... Read more

November 2012

MASS EVENT UNCOVERED NEW BJÖRN BORG STORE IN SHANGHAI

200 000 shoppers viewed gangnam style flashmob Read more

MASSEVENT LANSERADE NY BJÖRN BORG-BUTIK I SHANGHAI

200 000 shoppare såg gangnam style flashmob Read more

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – SEPTEMBER 2012

Increased sales and profit Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2012

Ökad omsättning och vinst Read more

Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2012. Datum:    Fredagen den 9 november Tid:         ... Read more

October 2012

BJÖRN BORG ÖPPNAR BUTIK I ÖRESUNDSREGIONENS NYA SHOPPINGMECKA

I Hyllie precis vid Öresundsbrons svenska ände öppnas i helgen regionens nya shoppingcentrum Emporia. Björn Borg inviger i och med öppningshelgen sin fjortonde svenska butik -... Read more

Björn borg launches its first UNDERWEAR Candy store in england

Björn Borg brings its new store concept Candy Store further, and opens its first underwear kiosk in Bluewater Shopping Centre, right outside of London. Björn Borg’s Candy Stores are designed... Read more

Björn Borg öppnar sin första underklädeskiosk i England

Björn Borg tar sitt nya butikskoncept Candy Store vidare och öppnar nu sin första underklädeskiosk i Bluewater Shopping Centre strax utanför London. Björn Borgs Candy Stores... Read more

August 2012

BJÖRN BORG ESTABLISHES FIRST STORE IN CHINA

On Shanghai’s West Nanjing Rd, the luxury-shopping street that houses flagship stores of numerous global brands, Swedish fashion brand Björn Borg is now launching a shop-in-shop in fashionable... Read more

BJÖRN BORG ÖPPNAR FÖRSTA BUTIKEN I KINA

På Shanghais lyxiga shoppinggata West Nanjing Road, där de globala varumärkenas flaggskeppsbutiker ligger tätt, öppnar Björn Borg en shop-in-shop på det exklusiva... Read more

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – JUNE 2012

Björn Borg at HarrodsPositive development in a continued weak market Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2012

Björn Borg på HarrodsPositiv utveckling i en fortsatt svag marknad Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för andra kvartalet 2012. Datum:    Onsdagen den 22 augusti Tid:         ... Read more

May 2012

Report from Björn Borg’s Annual General Meeting 2012

The Annual General Meeting of Björn Borg AB was held at 6 pm on 3 May, 2012 at the company's offices in Stockholm. The Annual General Meeting adopted the income statement and balance sheet, the consolidated... Read more

Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2012

Björn Borg AB:s årsstämma hölls kl 18.00 den 3 maj 2012 i bolagets lokaler i Stockholm. Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning... Read more

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – MARCH 2012

INVESTMENTS REDUCE PROFIT Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2012

INVESTERINGAR MINSKAR RESULTATET Read more

Björn Borg offentliggör prospekt och ansöker om notering på NASDAQ OMX Stockholm avseende emitterat obligationslån

Björn Borg AB (publ) offentliggjorde den 30 mars 2012 att bolaget emitterat ett femårigt, icke säkerställt, obligationslån om 200 MSEK. I enlighet med villkoren för obligationslånet... Read more

Björn Borg publishes prospectus and applies for listing of issued bond loan on NASDAQ OMX Stockholm

On March 30, 2012, Björn Borg AB (publ) announced that the company had issued a five-year, unsecured, bond loan of SEK 200 million. In accordance with the terms and conditions of the bond loan, Björn... Read more

April 2012

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för första kvartalet för 2012. Datum:    Fredagen den 4 maj Tid:        ... Read more

March 2012

Björn Borg issues five-year, SEK 200 million bond loan

Björn Borg issues a five-year senior unsecured bond loan of SEK 200 million. The offer was fully subscribed after broad interest from both private individuals as well as institutional investors.... Read more

Björn Borg emitterar femårigt obligationslån om 200 MSEK

Björn Borg emitterar ett femårigt icke säkerställt obligationslån om 200 MSEK. Erbjudandet blev fulltecknat efter brett intresse och bland investerarna återfinns såväl... Read more

Notice of the Annual General Meeting of Björn Borg AB (publ)

This is a non-official translation of the Swedish original version. In case of differences between the English translation and the Swedish original, the Swedish text shall prevail. Read more

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ)

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2012 klockan 18.00 i bolagets lokaler på Tulegatan 11 i Stockholm. Inregistrering inleds... Read more

Valberedningens förslag till styrelse i Björn Borg

Björn Borgs valberedning föreslår omval av styrelseledamöterna Kerstin Hessius, Fredrik Lövstedt, Fabian Månsson, Mats H Nilsson, Vilhelm Schottenius och Michael Storåkers.... Read more

The Nomination Committee’s proposal regarding the Board of Directors of Björn Borg

The Nomination Committee of Björn Borg proposes re-election of the directors Kerstin Hessius, Fredrik Lövstedt, Fabian Månsson, Mats H Nilsson, Vilhelm Schottenius and Michael Storåkers.... Read more

Björn Borg’s annual report 2011

The annual report for 2011, Swedish version, is now available at Björn Borg's website, www.bjornborg.com. An English version will be published shortly. For further information, please contact: Björn... Read more

Annual Report 2011

Annual Report 2011   Read more

Björn Borgs årsredovisning 2011

Årsredovisningen för 2011 finns nu tillgänglig på Björn Borgs webbplats, www.bjornborg.com. För ytterligare information vänligen kontakta: Björn Borg AB, telefon... Read more

Björn Borgs årsredovisning 2011

Björn Borgs årsredovisning 2011   Read more

February 2012

BRAND BUILDING STEP-UP – SPECTACULAR EVENT IN CONNECTION TO LONDON FASHION WEEK

February 15, 2012 Swedish northern lights will be seen over London, as Björn Borg kicks off London Fashion Week with an exclusive event on February 16. A short-film is launched on an enormous spray... Read more

ÖKAD TAKT I VARUMÄRKESBYGGANDET – VISNING I SAMBAND MED LONDON FASHION WEEK

15 februari 2012 Ett svenskt norrsken kommer att synas över London när Björn Borg inleder London Fashion Week med ett exklusivt event den 16 februari. På en enorm så kallad spray... Read more

BJÖRN BORG AB YEAR-END REPORT JANUARY – DECEMBER 2011

A year of investing for growth Read more

BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2011

Ett år av satsningar för tillväxt Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin bokslutskommuniké för 2011. Datum:    Torsdagen den 9 februari Tid:         ... Read more

December 2011

Björn Borg is launching in China

Björn Borg has decided to launch the brand in China. The new business will be established together with an experienced retail partner in China, through a new company with Björn Borg as the principal... Read more

Lansering av Björn Borg i Kina

Björn Borg har beslutat lansera varumärket i Kina. Etableringen sker tillsammans med en erfaren lokal partner genom ett nytt bolag med Björn Borg som huvudägare. Ambitionen är... Read more

November 2011

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORTJANUARY – SEPTEMBER 2011

Good brand sales during the quarter Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2011

Bra varumärkesförsäljning under kvartalet Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2011. Datum:    Torsdagen den 10 november 2011 Tid:         ... Read more

August 2011

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – JUNE 2011

Borg and McEnroe in a new match APRIL 1 - JUNE 30, 2011 The Group's net sales increased by 1 percent to SEK 101.9 million (100.8). Excluding currency effects, sales rose by 11 percent. The gross profit... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2011

Borg och McEnroe i en ny match 1 APRIL - 30 JUNI 2011 Koncernens nettoomsättning ökade med 1 procent till 101,9 MSEK (100,8), exklusive valutaeffekter ökade omsättningen med 11 procent.... Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för andra kvartalet 2011. Datum: Tisdagen den 23 augusti 2011 Tid: Kl 9.00 (rapporten publiceras... Read more

July 2011

BORG AND MCENROE TAKE THEIR RIVALRY TO THE NEXT LEVEL

The greatest sports duo of all time, Björn Borg and John McEnroe, will now join forces through the launch of a limited edition underwear collection. The unique collaboration will launch in August... Read more

BORG OCH MCENROE TAR RIVALITETEN TILL NY NIVÅ

Den största sportduon genom tiderna, Björn Borg och John McEnroe, går samman och lanserar en underklädeskollektion i limiterad upplaga. Det unika samarbetet lanseras i augusti där... Read more

May 2011

Decreased number of shares in Björn Borg

The Annual General Meeting 2011 of Björn Borg resolved on a so-called automatic share redemption procedure, including a share split through which one (1) existing share in the company was split into... Read more

Minskat antal aktier i Björn Borg

Björn Borgs årsstämma 2011 beslutade om ett så kallat automatiskt inlösenförfarande. Inlösenförfarandet innefattade en uppdelning av bolagets aktier, så... Read more

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – MARCH 2011

New markets begin to grow Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2011

Nya marknader börjar växa Read more

April 2011

Temporary increase in the number of shares in Björn Borg

The Annual General Meeting 2011 of Björn Borg resolved on a so-called automatic share redemption procedure. The share redemption procedure involves a share split, whereby one (1) existing share in... Read more

Tillfällig ökning av antalet aktier i Björn Borg

Björn Borgs årsstämma 2011 beslutade om ett så kallat automatiskt inlösenförfarande. Inlösenförfarandet innefattar en uppdelning av bolagets aktier, så... Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för första kvartalet 2011. Datum: Onsdagen den 4 maj 2011 Tid: Kl 9.00  (rapporten... Read more

Report from Björn Borg’s Annual General Meeting 2011

The Annual General Meeting of Björn Borg AB was held at 5 pm on 14 April, 2011 at the company's offices in Stockholm. Read more

Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2011

Björn Borg AB:s årsstämma hölls kl 17.00 den 14 april 2011 i bolagets lokaler i Stockholm. Read more

March 2011

Björn Borgs årsredovisning 2010

Årsredovisningen för 2010 finns nu tillgänglig på Björn Borgs webbplats, www.bjornborg.com. För ytterligare information vänligen kontakta: Björn Borg AB, telefon 08-506 33 700 Koncernen äger varumärket Björn Bor... Read more

Björn Borg’s annual report 2010

The annual report for 2010 is now available at Björn Borg's website, www.bjornborg.com. For further information, please contact: Björn Borg AB, phone +46 8 506 33 700 The Group owns the Björn Borg trademark an... Read more

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ)

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 april 2011 klockan 17.00 i bolagets lokaler på Götgatan 78 (Skrapan), 23 tr, i Stockholm.... Read more

Notice of the Annual General Meeting of Björn Borg AB (publ)

This is a non-official translation of the Swedish original version. In case of differences between the English translation and the Swedish original, the Swedish text shall prevail. Notice of the Annual... Read more

The Nomination Committee’s proposal regarding the Board of Directors of Björn Borg AB (publ)

The Nomination Committee of Björn Borg has proposed no changes to the Board of Directors of Björn Borg and re-election of all the directors i.e. Monika Elling, Kerstin Hessius, Fredrik Lövstedt,... Read more

Valberedningens förslag till styrelse i Björn Borg AB (publ)

Björn Borgs valberedning föreslår inga förändringar i Björn Borgs styrelse utan istället att omval ska ske av samtliga styrelseledamöter dvs. Monika Elling, Kerstin... Read more

February 2011

BJÖRN BORG AB YEAR-END REPORT JANUARY – DECEMBER 2010

STRONG FOURTH QUARTER Read more

BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2010

STARKT FJÄRDE KVARTAL Read more

Inbjudan till – Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin bokslutskommuniké för 2010. Datum:      Torsdagen den 24 februari 2011 Tid:        ... Read more

January 2011

New clothing venture established in the Netherlands – Björn Borg Sport

Björn Borg is forming a new subsidiary in January 2011 to produce fashionable athletic and functional wear together with its Dutch distributor. The creation of a separate operation based in the Netherlands... Read more

Satsning på kläder i nytt bolag i Holland – Björn Borg Sport

Björn Borg startar i januari 2011 ett nytt dotterbolag för produktion av modeinriktade sport- och funktionskläder tillsammans med den holländska distributören. Satsningen på... Read more

November 2010

Magnus Teeling ny CFO för Björn Borg

Magnus Teeling har anställts som ny CFO för Björn Borg AB med tillträde i januari 2011. Magnus kommer närmast från tjänsten som CFO i det noterade IT-företaget... Read more

Magnus Teeling new CFO at Björn Borg

Magnus Teeling new CFO at Björn Borg Magnus Teeling has been appointed new CFO at Björn Borg and enters his position in January, 2011. Most recently, Magnus held the position as CFO at the listed... Read more

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – SEPTEMBER 2010

INCREASED SALES AND STRONG MARGINS Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2010

ÖKAD OMSÄTTNING OCH STARKA MARGINALER Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2010. Datum: Torsdagen den 11 november 2010 Tid: Kl 9.00 (rapporten... Read more

August 2010

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – JUNE 2010

CONTINUED POSITIVE TREND IN UNDERWEAR Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2010

FORTSATT POSITIV TREND INOM UNDERKLÄDER Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för andra kvartalet 2010. Datum: Torsdagen den 19 augusti 2010 Tid: Kl 9.00 (rapporten släpps... Read more

May 2010

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – MARCH 2010

POSITIVE SIGNS IN UNDERWEAR Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2010

POSITIVA TECKEN INOM UNDERKLÄDER Read more

April 2010

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för första kvartalet 2010. Datum: Torsdagen den 6 maj 2010 Tid: Kl 9.00 (rapporten... Read more

Report from Björn Borg’s Annual General Meeting 2010

The Annual General Meeting of Björn Borg AB was held at 5 pm on 15 April, 2010 at the company's offices in Stockholm. The Annual General Meeting adopted the income statement and balance sheet, the... Read more

Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2010

Björn Borg ABs årsstämma hölls kl 17.00 den 15 april 2010 i bolagets lokaler i Stockholm. Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning... Read more

Björn Borg Underkläder Höst/Vinter 2010

Björn Borgs nya kollektion för höst/vinter 2010 är indelade i fyra olika underlinjer, alla med olika stilar, som gör det enklare att hitta sina favoritunderkläder. Read more

March 2010

Björn Borg’s annual report 2009

The annual report for 2009, is now available at Björn Borg's website, www.bjornborg.com.   Read more

Björn Borgs årsredovisning 2009

Årsredovisningen för 2009 finns nu tillgänglig på Björn Borgs webbplats, www.bjornborg.com.   Read more

Notice of the Annual General Meeting of Björn Borg AB (publ)

This is a non-official translation of the Swedish original version. In case of differences between the English translation and the Swedish original, the Swedish text shall prevail. The shareholders of... Read more

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ)

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 april 2010 klockan 17.00 i bolagets lokaler på Götgatan 78 (Skrapan), 23 tr, i Stockholm.... Read more

The Nomination Committee’s proposal regarding the Board of Directors of Björn Borg AB (publ)

The Nomination Committee of Björn Borg proposes that the Annual General Meeting 2010 elects Kerstin Hessius as a new member of the Board of Directors of Björn Borg. Kerstin Hessius, born 1958,... Read more

Valberedningens förslag till styrelse i Björn Borg AB (publ)

Björn Borgs valberedning föreslår att årsstämman 2010 väljer Kerstin Hessius till ny styrelseledamot i Björn Borg. Kerstin Hessius, född 1958, är verkställande... Read more

February 2010

YEAR-END REPORT JANUARY – DECEMBER 2009

Ready for long-term growth Read more

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2009

Rustat för långsiktig tillväxt Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin bokslutskommuniké för 2009 Read more

January 2010

Björn Borg lanserar produktlinjen Love All – Färgstark hipstermodell i smidig förpackning

Under det senaste året har Björn Borg kompletterat sina lekfulla och mönstrade kollektioner med lite sobrare underkläder. Senaste tillskottet Love All är en helt ny produktlinje... Read more

Disclosure notice regarding Björn Borg

Björn Borg has today received a disclosure notice setting out that Fredrik Lövstedt, Chairman of the board of Björn Borg, has increased his holdings in Björn Borg by 1,200,000 shares.... Read more

Flaggningsmeddelande avseende Björn Borg

Björn Borg har idag mottagit ett flaggningsmeddelande om att Björn Borgs styrelseordförande Fredrik Lövstedt ökat sitt aktieinnehav i Björn Borg med 1 200 000 aktier. Efter... Read more

November 2009

INTERIM REPORT JANUARY – SEPTEMBER 2009

Aggressive investment in product development and exports Read more

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2009

Offensiva satsningar på produktutveckling och export Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin rapport för tredje kvartalet 2009 Datum: Torsdagen den 12 november 2009 Tid: Kl 9.00 (rapporten släpps... Read more

September 2009

Björn Borg lanserar underklädeskollektion för barn – Björn Borg Kids i butik lagom till julhandeln

1989 lanserades Björn Borgs första underklädeskollektion. 20 år senare lanserar företaget en underklädeslinje för barn. Björn Borg Kids kommer att finnas i butik... Read more

August 2009

INTERIM REPORT FOR THE FIRST HALF-YEAR JANUARY – JUNE 2009

April 1 - June 30, 2009 Brand sales (excluding VAT) increased by 1 percent to SEK 386 million (382). The Group's net sales increased by 2 percent to SEK 97.8 million (95.8). The gross profit margin decreased... Read more

DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI – JUNI 2009

1 april - 30 juni 2009 Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) ökade med 1 procent till 386 MSEK (382). Koncernens nettoomsättning ökade med 2 procent till 97,8 MSEK (95,8).... Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin rapport för andra kvartalet 2009 Datum: Torsdagen den 20 augusti 2009 Tid: Kl 9.00 (rapporten släpps kl... Read more

Spreading the spirit of Björn Borg all over the world

- Swedish Exports are showing the spirit at bjornborg.com The Björn Borg consumers have the spirit; they're an inspiration to others and are showing this by posting photos of themselves wearing Björn... Read more

Björn Borg söker inspirerande konsumenter från hela världen

Under det senaste året har personer från hela världen skickat bilder på sig själva i Björn Borg-underkläder på oväntade platser och i knasiga situationer.... Read more

July 2009

Björn Borg Presents the Spring/Summer 2010 Menswear Collection

STYLE The Spring/Summer 2010 Menswear Collection style is sophisticated, yet relaxed and creates a feeling of subtle smartness. The line has a masculine feeling and endless combinations of styling. Locker-room... Read more

Björn Borg Spring/Summer Swimwear Collection 2010

For the collection of spring/summer of 2010, Björn Borg divides the swimwear collection into two lines, a glamorous, more mature Beach line and a younger, more playful Surf line. The swimwear is... Read more

June 2009

Increased number of shares in Björn Borg

Holders of warrants in Björn Borg AB (publ) have subscribed for shares in Björn Borg by exercising such warrants. As a result, the number of shares in Björn Borg has increased by 89,200... Read more

Ökat antal aktier i Björn Borg

Till följd av att innehavare av teckningsoptioner i Björn Borg AB (publ) tecknat aktier i Björn Borg med utnyttjande av teckningsoptioner har antalet aktier i Björn Borg ökat... Read more

Björn Borg Spring/Summer Underwear Collection 2010

For the collection of spring/summer of 2010, Björn Borg divides the underwear collection into five lines, reflecting different styles, making it easier for the consumer to find the perfect model.... Read more

May 2009

INTERIM REPORT FOR THE FIRST QUARTER JANUARY – MARCH 2009

Focus on underwear, innovative design and product development Read more

DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET JANUARI – MARS 2009

Fokus på underkläder, innovativ design och produktutveckling Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

i samband med att Björn Borg lämnar sin rapport för första kvartalet 2009 Datum: Fredagen den 15 maj 2009 Tid: Kl 9.00 (rapporten släpps kl 7.30) Plats: Björn Borgs kontor,... Read more

April 2009

Report from Björn Borg’s Annual General Meeting 2009

The Annual General Meeting of Björn Borg AB was held at 5 pm on 23 April, 2009 at the company's offices in Stockholm. Read more

Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2009

Björn Borg ABs årsstämma hölls kl 17.00 den 23 april 2009 i bolagets lokaler i Stockholm. Read more

Annual report 2008

Annual report 2008   Read more

March 2009

Björn Borg’s annual report 2008

The annual report for 2008, Swedish version, is now available at Björn Borg's website, www.bjornborg.com. An English version will be published shortly. Read more

Björn Borgs årsredovisning 2008

Årsredovisningen för 2008 finns nu tillgänglig på Björn Borgs webbplats, www.bjornborg.com.   Read more

Notice of the Annual General Meeting of Björn Borg

This is a non-official translation of the Swedish original version. In case of differences between the English translation and the Swedish original, the Swedish text shall prevail. The shareholders of... Read more

Kallelse till årsstämma i Björn Borg

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2009 klockan 17.00 i bolagets lokaler på Götgatan 78 (Skrapan), 23 tr, i Stockholm.... Read more

The Nomination Committee’s proposal regarding the Board of Directors of Björn Borg AB (publ)

The Nomination Committee of Björn Borg will, at the annual general meeting 2009, propose that Monica Elling and Fabian Månsson be elected as new members of the Board of Directors of Björn... Read more

Valberedningens förslag till styrelse i Björn Borg AB (publ)

Björn Borgs valberedning kommer vid årsstämman 2009 att föreslå att Monika Elling och Fabian Månsson väljs till nya styrelseledamöter i Björn Borg. Fabian... Read more

February 2009

Stilrena underkläder kompletterar Björn Borgs damkollektion – Skira modeller för tjejer nu i butik

Björn Borgs underkläder har länge varit likställda med kreativa mönster med mycket färg. I vårens kollektion har Björn Borg kompletterat det lekfulla med mer stilren... Read more

YEAR-END REPORT JANUARY – DECEMBER 2008

Higher full-year sales - weaker finish Read more

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2008

Ökad försäljning för helåret - svagare avslutning Read more

Break up – in the name of love

- Fashion Company Björn Borg encourages people to break up Björn Borg proclaims love. Still, the Swedish fashion company encourages people to break up. But the idea behind more breakups is part... Read more

Björn Borg vill utnämna 13 februari till “Break Up Day”

- Förbered dig inför Alla Hjärtans Dag Björn Borg förespråkar kärlek. Ändå vill modeföretaget utnämna 13 februari till göra-slut-dagen, "Break... Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

i samband med att Björn Borg lämnar sin bokslutskommuniké för 2008 Datum: Onsdag 18 februari 2009 Tid: Kl 8.30 (rapporten släpps kl 7.30) Plats: Björn Borgs kontor, Götgatan... Read more

December 2008

Increased number of shares in Björn Borg

Holders of warrants in Björn Borg AB (publ) have subscribed for shares in Björn Borg by exercising such warrants. As a result, the number of shares in Björn Borg has increased by 17,600... Read more

Ökat antal aktier i Björn Borg

Till följd av att innehavare av teckningsoptioner i Björn Borg AB (publ) tecknat aktier i Björn Borg med utnyttjande av teckningsoptioner har antalet aktier i Björn Borg ökat... Read more

Björn Borg shows that love is for all in a new campaign video

"Two male priests are married in a church by a female priest" Björn Borg now introduces its new campaign video for the theme Love For All. The video's outcome may be surprising to many. What seems... Read more

November 2008

Report from Extraordinary General Meeting of Björn Borg

An Extraordinary General Meeting of Björn Borg AB (publ) today decided to adopt an incentive programme for the newly appointed President of Björn Borg AB, Arthur Engel, and the Vice President... Read more

Kommuniké från extra bolagsstämma i Björn Borg

Vid extra bolagsstämma i Björn Borg AB (publ) idag fattades beslut om ett incitaments-program för Björn Borg AB:s nye verkställande direktör Arthur Engel och vice verkstäl-lande... Read more

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – SEPTEMBER 2008

Continued sales and profit growth in a weak market Read more

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – SEPTEMBER 2008

Continued sales and profit growth in a weak market Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2008

Fortsatt omsättnings- och vinstökning i svag marknad Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2008

Fortsatt omsättnings- och vinstökning i svag marknad Read more

October 2008

Notice of Extraordinary General Meeting

The Board of Directors of Björn Borg AB (publ) has today decided to convene an Extraordinary General Meeting, to be held on 13 November 2008 at 4 pm, at the company's premises, Skrapan, Götgatan... Read more

Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsen för Björn Borg AB (publ) har idag beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 13 november 2008 klockan 16.00 i bolagets lokaler i Skrapan, Götgatan 78 i Stockholm. Read more

Arthur Engel new President of Björn Borg

Björn Borg will hold a press meeting at its offices on Götgatan 78 in Stockholm today at 10:30 am. Björn Borg, one of Sweden's most successful brands, is strengthening its management and... Read more

Arthur Engel ny VD för Björn Borg

Björn Borg inbjuder till pressträff i bolagets lokaler, Götgatan 78, i Stockholm idag kl 10.30. Björn Borg, ett av Sveriges mest framgångsrika varumärkesföretag, stärker... Read more

September 2008

Björn Borg Presents Spring/Summer RED Collection – Historical Sporting with a New Take

INSPIRATION The Spring/Summer RED collection from Björn Borg has the feeling of a 1920's Olympic stadium. The inspiration comes from historical sports such as track and field sports, rowing and,... Read more

August 2008

Test results below recommended limits

Information about a test on two pairs of black Björn Borg underwear showing high concentra-tion of the substance nonylphenol ethoxylate occured in the media last week. Björn Borg immediately... Read more

Testresultat under rekommenderade gränsvärden

Efter att det förekommit uppgifter i media om för höga halter av ämnet nonylefenoletoxylat vid ett test av två par svarta Björn Borg-kalsonger, vidtog Björn Borg omgående... Read more

Interim Report for the first half year January – June 2008

Weaker market softens, but growth continues Read more

Delårsrapport för första halvåret januari – juni 2008

Svagare marknad dämpar - men tillväxten fortsätter Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

i samband med att Björn Borg lämnar delårsrapport för Q2 2008 Datum: Onsdag 20 augusti 2008 Tid: Kl 8.30 (rapporten släpps kl 7.30) Plats: Björn Borgs kontor, Götgatan... Read more

Björn Borg Launches Free Dating Site – The aim: everybody should find love

Björn Borg wants everybody to find love for all. In aid of this, the Swedish fashion company launches a free dating service, Love For All, www.bjornborg.com/love. Björn Borg guarantees a virtual... Read more

Björn Borg lanserar gratis dejtingsajt – Målet: alla ska hitta kärleken

Björn Borg vill att alla ska hitta kärleken. Som hjälp lanserar det svenska modeföretaget en gratis dejtingtjänst, Love For All, www.bjornborg.com/love. Björn Borg garanterar... Read more

Björn Borg Spring/Summer Underwear/Swimwear Collection 09 – Dream and Escape

INSPIRATION INSPIRATION The Spring/Summer Underwear/Swimwear Collection 09 from Björn Borg gets its inspiration from California Surf style with waves, longboards and bright colours. The collection... Read more

June 2008

Björn Borg lanserar ny kalsonglinje, Grand Slam – Designad med inspiration från Björn Borgs tidiga karriär

Björn Borg återskapar det klassiska herrkonceptet och tar fram en helt ny underklädeskollektion - Grand Slam. Kalsonglinjen som är i exklusiv bomull med raka linjer kompletterar Björn... Read more

Björn Borg launches Grand Slam, a new range of underwear – Design inspired by the early career of the tennis legend

With Grand Slam, Björn Borg recreates the classic concept for men's underwear with a totally new range. These underwear garments are made from exclusive cotton material, and complement the colorful... Read more

May 2008

Interim Report for the first quarter January – March 2008

CONTINUED GROWTH AND VERY GOOD PROFITABILITY Read more

Interim Report for the first quarter January – March 2008

CONTINUED GROWTH AND VERY GOOD PROFITABILITY Read more

Delårsrapport för första kvartalet januari – mars 2008

FORTSATT TILLVÄXT OCH MYCKET GOD LÖNSAMHET Read more

Delårsrapport för första kvartalet januari – mars 2008

FORTSATT TILLVÄXT OCH MYCKET GOD LÖNSAMHET Read more

April 2008

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

i samband med att Björn Borg lämnar delårsrapport för Q1 2008 Datum: Onsdag 7 maj 2008 Tid: kl 8.30 (rapporten släpps kl 7.30) Plats: Björn Borgs kontor, Götgatan 78,... Read more

Björn Borg dumpar begagnade underkläder vid Vita Huset

- George W Bush utvald till mottagare efter omröstning på bjornborg.com/peace Björn Borgs kunder har bestämt sig; George W Bush är rätt mottagare av ett lass avlagda underkläder... Read more

Björn Borg is Dumping Used Underwear at the White House

- George W Bush voted recipient at bjornborg.com/peace The Björn Borg customers have made up their minds; George W Bush should have a load of discarded underwear delivered to the White House. Since... Read more

Björn Borg recruits top manager from Whyred

Martin Sjöström has been recruited to the position of Business Area Manager for clothing, Björn Borg's largest product area, and will be a member of the management team. Most recently he... Read more

Björn Borg rekryterar toppchef från Whyred

Martin Sjöström har rekryterats till tjänsten som affärsområdeschef för kläder, Björn Borgs största produktområde, och kommer att ingå i ledningsgruppen.... Read more

Report from Björn Borg’s Annual General Meeting 2008

The Annual General Meeting of Björn Borg AB was held at 5 pm on 10 April, 2008 in Stockholm. The Annual General Meeting adopted the income statement and balance sheet, the consolidated income statement... Read more

Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2008

Björn Borg ABs årsstämma hölls kl 17.00 den 10 april 2008 i Stockholm. Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för... Read more

Annual report Björn Borg 2007

Annual report Björn Borg 2007   Read more

March 2008

Björn Borg’s annual report 2007

The annual report for 2007, Swedish version, is now available at Björn Borg's website, bjornborg.com. An English version will be published shortly. For further information, please contact: Nils Vinberg,... Read more

Björn Borgs årsredovisning 2007

Årsredovisningen för 2007 finns nu tillgänglig på Björn Borgs webbplats, www.bjornborg.com. För ytterligare information vänligen kontakta: Nils Vinberg, VD, tel 08-506 33 700, mobil 0708-63 11 01, nils.v... Read more

Notice of the Annual General Meeting of Björn Borg

The shareholders of Björn Borg AB (publ) are hereby invited to attend the annual gen-eral meeting, to be held on Thursday, 10 April 2008, at 5 p.m. at Biografen Victoria, Götgatan 67, Stockholm,... Read more

Kallelse till årsstämma i Björn Borg

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 10 april 2008 klockan 17.00 på biografen Victoria, Götgatan 67 i Stockholm Read more

February 2008

Björn Borg challenges paparazzi photographers with a new mission on the web.

The previous mission, Peace on Earth, was based on Björn Borg encouraging the earth's population to send their "not sexy" underwear to the company. These will be sent on to the war mongers voted most... Read more

Björn Borg utmanar paparazzifotografer med nytt uppdrag på webben

Tidigare uppdrag, Peace on Earth, gick ut på att Björn Borg uppmuntrade jordens befolkning att skicka in sina avlagda underkläder till företaget. Dessa skickas sedan vidare till en... Read more

Information about the annual report

The annual report for 2007 will be available at Björn Borg's website, bjornborg.com, during week 12, 2008. For further information, please contact: Nils Vinberg, CEO, phone +46 8 506 33 700, mobile... Read more

Information om årsredovisning

Årsredovisning för Björn Borg AB för räkenskapsåret 2007 kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats, bjornborg.com, under vecka 12, 2008. För ytterligare... Read more

Year-end report January – December 2007

A YEAR WITH STRONG GROWTH AND SUBSTANTIALLY HIGHER PROFIT New markets gradually advancing Read more

YEAR-END REPORT JANUARY – DECEMBER 2007

A YEAR WITH STRONG GROWTH AND SUBSTANTIALLY HIGHER PROFIT New markets gradually advancing Read more

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2007

ETT ÅR MED STARK TILLVÄXT OCH KRAFTIGT ÖKAD VINST Nya marknader på successiv frammarsch Read more

Bokslutskommuniké Januari – December 2007

ETT ÅR MED STARK TILLVÄXT OCH KRAFTIGT ÖKAD VINST Nya marknader på successiv frammarsch Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

i samband med att Björn Borg lämnar bokslutskommuniké för 2007 Read more

January 2008

Björn Borg Fall/Winter 2008 underwear/loungewear collection a play with light

INSPIRATION For the Fall/Winter underwear collection, Björn Borg has brought out their childhood kaleidoscopes. No matter how you look through them you always manage to see something new. The next... Read more

Björn Borg presents menswear Fall/Winter 08 collection – play the game

INSPIRATION The Fall/Winter menswear collection from Björn Borg gets its inspiration from an updated 70's boot camp. But in this case the boot camp is all about the game. It is about playing the... Read more

December 2007

Skärholmen by Night

- Designtävling inspirerade till unik Björn Borg-kalsong Har du vägarna förbi Skärholmen? Då har du chansen att lägga vantarna på ett par specialdesignade kalsonger... Read more

November 2007

Interim Report January – September 2007

Growth and profitability remain at high levels Read more

Interim Report January – September 2007

Growth and profitability remain at high levels Read more

Delårsrapport Januari – september 2007

Tillväxt och lönsamhet på fortsatt höga nivåer Read more

Delårsrapport Januari – september 2007

Tillväxt och lönsamhet på fortsatt höga nivåer Read more

Inbjudan till Analytiker – och pressträff

i samband med att Björn Borg lämnar rapport för tredje kvartalet 2007 Read more

October 2007

Björn Borg makes peace using discarded underwear

In connection with UN day the Swedish fashion company Björn Borg is trying something new, hoping to reduce the number of wars being waged on our Earth. In their new international campaign the company... Read more

Björn Borg skapar fred med avlagda underkläder

I samband med FN-dagen tar svenska modeföretaget Björn Borg nu ett nytt grepp i hopp om mindre krigande på vår jord. I sin nya internationella kampanj uppmanar företaget nämligen... Read more

Björn Borg takes innovative and creative approach in launching the new BjornBorg.com

BJÖRN BORG EMPHASIZES ITS INTERNET PRESENCE WITH MAJOR LAUNCH OF NEW WEBSITE Björn Borg today is launching its new website. The visuals are sumptuous and inviting and include a fictitious office... Read more

Nytänkande och kreativt när Björn Borg nylanserar Bjornborg.com

BJÖRN BORG MARKERAR FOKUS PÅ INTERNET MED STORSATSNING PÅ NY WEBBPLATS Björn Borg lanserar idag sin nya webbplats. Det visuella uttrycket är lyxigt och inbjudande och återspeglar... Read more

Nomination Committee in Björn Borg AB

Pursuant to the resolution of the Annual General Meeting, Björn Borg's Nomination Committee shall consist of the Chairman of the Board and one representative of each of the company's three largest... Read more

Valberedning i Björn Borg AB

Björn Borgs valberedning ska enligt bolagsstämmans beslut bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av bolagets röstmässigt tre största... Read more

August 2007

Interim report for the first half year January-June 2007

Continued strong growth with good profitability Read more

Interim report for the first half year January-June 2007

Continued strong growth with good profitability Read more

Delårsrapport för första halvåret Januari – juni 2007

Fortsatt stark tillväxt med god lönsamhet Read more

July 2007

New Menswear diffusion line from Bjorn Borg

BACKGROUND Naturally, the concept starts off with Bjorn Borg's extensive tennis career. On the court, Borg was strong, fast and unforgiving, and overnight he became more popular than many celebrities... Read more

June 2007

Bjorn Borg goes premium fashion with premiere collection smash

Bjorn Borg marks Spring/Summer 2008 with a new menswear concept, and a collection inspired by Bjorn Borg's heydays in the end of the seventies and beginning of the eighties. Read more

New Underwear collection celebrates the golden days of the French Riviera

BACKGROUND Naturally, the concept starts off with Bjorn Borg's extensive tennis career. On the court, Borg was strong, fast and unforgiving, and overnight he became more popular than many celebrities... Read more

May 2007

Additional institutional investors acquire holdings in Björn Borg

A number of Swedish and foreign institutional investors have today acquired 2,669,040 shares in Björn Borg AB, corresponding to approximately 11 percent of the total number of shares in the company.... Read more

Ytterligare institutionella investerare i Björn Borg

Ett antal svenska och utländska institutionella investerare har idag förvärvat 2 669 040 aktier i Björn Borg AB, motsvarande cirka elva procent av det totala antalet aktier i bolaget.... Read more

Björn Borg AB Interim report for the first quarter January – March 2007

January 1 - March 31, 2007 Brand sales increased by 75 percent to SEK 513 million (293). The Group's net sales rose by 60 percent to SEK 118.7 million (74.2). Operating profit rose by 109 percent to SEK... Read more

Björn Borg AB Interim report for the first quarter January – March 2007

January 1 - March 31, 2007 Brand sales increased by 75 percent to SEK 513 million (293). The Group's net sales rose by 60 percent to SEK 118.7 million (74.2). Operating profit rose by 109 percent to SEK... Read more

Björn Borg AB Delårsrapport för första kvartalet Januari – mars 2007

1 januari - 31 mars 2007 Varumärkesförsäljningen ökade med 75 procent till 513 MSEK (293). Koncernens nettoomsättning ökade med 60 procent till 118,7 MSEK (74,2). Rörelseresultatet... Read more

Björn Borg noteras på Stockholmsbörsen idag

Björn Borg AB (tidigare Worldwide Brand Management AB) noteras idag på Stockholmsbörsens Nordiska lista, mid cap. Handeln med bolagets aktie vid First North upphör därmed. Handelspostens... Read more

April 2007

Björn Borgs prospekt

Stockholm den 27 april 2007 Som tidigare meddelats noteras Björn Borg AB på Stockholmsbörsens Nordiska lista, mid cap, den 7 maj 2007. Ett prospekt inför noteringen finns nu tillgängligt... Read more

Noteringsprospekt

. Read more

Björn Borg noteras på Stockholmsbörsen den 7 maj 2007

Björn Borg har godkänts för notering av Stockholmsbörsens bolagskommitté. Styrelsen har i samband med detta uppdaterat de operationella och finansiella målen... Read more

Kommuniké från WBMs årsstämma den 19 april

Vid årsstämman i Worldwide Brand Management AB (WBM) fastställdes moderbolagets och koncer-nens resultat- och balansräkning för år 2006. Stämman beslutade att utdelning... Read more

March 2007

Annual report 2006

Read more

WBMs Årsredovisning 2006

Read more

WBMs årsredovisning 2006

Årsredovisningen för 2006 finns nu tillgänglig på WBMs webbplats, www.bjornborg.net. Read more

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Worldwide Brand Management AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 april 2007 klockan 17.00 på Piperska Muren, Konferens och festvå-ning,... Read more

February 2007

WBM genomför nyemission

Inför den kommande noteringen vid Stockholmsbörsen och framtida satsningar förstärker WBM sitt institutionella ägande genom en nyemission till SEB Fonder och Swedbank Robur Fonder.... Read more

Worldwide Brand Management AB Bokslutskommuniké Januari – december 2006

Rekordår - förvärv av varumärket Björn Borg Read more

December 2006

Björn Borg launch at Selfridges, England

The brand Björn Borg is being launched at the well-known fashion department store Selfridges in England. This investment is yet another step in the brand's international expansion, that has been intensified... Read more

Björn Borg lanseras på Selfridges i England

Nu lanseras varumärket Björn Borg på välrenommerade modevaruhuset Selfridges i England. Satsningen är ett led i varumärkets internationella expansion som intensifierats under... Read more

WBM köper varumärket Björn Borg

WBM har idag köpt de världsomspännande rättigheterna till det registrerade varumärket Björn Borg och får därmed full äganderätt till varumärket avseende... Read more

November 2006

Delårsrapport Januari – september 2006

1 juli - 30 september 2006 Varumärkesförsäljningen* uppgick till 409 MSEK (219), en ökning med 87 %. Koncernens nettoomsättning uppgick till 93,4 MSEK (56,1), en ökning med... Read more

October 2006

Björn Borg lanserar nytt butikskoncept – första konceptbutiken öppnar i Malmö

Varumärket Björn Borg öppnar i dagarna en konceptbutik på Södra Förstadsgatan i Malmö. Butiken bygger på ett nytt butikskoncept som ska spegla Björn Borgs... Read more

BJÖRN BORG lanserar nytt butikskoncept

- första konceptbutiken öppnar i Malmö Read more

August 2006

Delårsrapport Januari – juni 2006

Expansion och stark tillväxt Distributörer i England, Tyskland och Schweiz klara Read more

June 2006

Avtal klara med distributörer i Tyskland och Schweiz

WBM har tecknat avtal med en distributör i Tyskland, där bolaget nyligen har inlett ett samarbete med modevaruhuskedjan Karstadt. Samtidigt är ett avtal klart för lansering av varumärket... Read more

May 2006

Annual report 2005

Read more

Kommuniké från WBMs årsstämma

Vid årsstämman i Worldwide Brand Management AB (WBM) fastställdes idag moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för år 2005. Stämman beslutade att... Read more

Delårsrapport för första kvartalet Januari – mars 2006

Fortsatt stark tillväxt Björn Borg lanseras på nya marknader Read more

Delårsrapport för första kvartalet Januari – mars 2006

Fortsatt stark tillväxt Björn Borg lanseras på nya marknader Read more

April 2006

WBM etablerar Björn Borg i England och Tyskland

WBM har tecknat avtal om distribution i England och Irland med lansering i juni 2006. Samtidigt är det klart att den ledande tyska varuhuskedjan Karstadt börjar med testförsäljning... Read more

WBMs årsredovisning 2005

Read more

WBMs årsredovisning 2005

Årsredovisningen för 2005 finns nu tillgänglig på WBMs webbplats, www.bjornborg.net. Den kommer att sändas per post till aktieägarna under vecka 15. Read more

March 2006

Årsstämma i Worldwide Brand Management 2006

Årsstämma äger rum torsdagen den 4 maj 2006 kl 17.00 i bolagets lokaler, Stadsgården 10, Stockholm. Kallelsen i sin helhet återfinns nedan i pressmeddelandet och publiceras... Read more

February 2006

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2005

Björn Borg slår alla rekord Fjärde kvartalet 2005 Nettoomsättningen uppgick till 51,2 MSEK (35,0), en ökning med 46 % Rörelseresultatet ökade till 12,4 MSEK (5,7)... Read more

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2005

Björn Borg slår alla rekord Fjärde kvartalet 2005 Nettoomsättningen uppgick till 51,2 MSEK (35,0), en ökning med 46 % Rörelseresultatet ökade till 12,4 MSEK (5,7)... Read more

November 2005

Björn Borg lanserar nytt butikskoncept – öppnar butik på nya NK Damunderkläder

Den 24 november öppnar varumärket Björn Borg en shop-in-shop på den nya avdelningen NK Damunderkläder på plan 1 på varuhuset NK i Stockholm. Butiken bygger på... Read more

Delårsrapport januari – september 2005

Kraftigt resultatlyft för Björn Borg Read more

August 2005

Delårsrapport för första halvåret 2005

Stark ökning i Björn Borg Read more

May 2005

Ny styrelseordförande och ägarförändring i WBM

Vid konstituerande styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma den 19 maj 2005 valdes Fredrik Lövstedt till styrelsens ordförande och Vilhelm Schottenius till vice ordförande.... Read more

Kommuniké från WBMs bolagsstämma

Vid ordinarie bolagsstämma i Worldwide Brand Management Holding AB (WBM) fastställdes idag moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för år 2004. Stämman... Read more

Delårsrapport för första kvartalet 2005

Kraftigt ökad försäljning i Björn Borg konceptbutiker - Fortsatt positiv resultatutveckling Read more

Björn Borg expanderar i Holland och Belgien

Varumärkesbolaget WBM Holding fortsätter att expandera varumärket Björn Borg på den internationella modemarknaden. Avtal har träffats om att öppna två nya butiker... Read more

April 2005

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Worldwide Brand Management Holding AB (publ)

Aktieägarna i Worldwide Brand Management Holding AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 19 maj 2005 klockan 18.00 i bolagets lokaler, Stadsgården 10, Stockholm.... Read more

WBMs årsredovisning 2004

I dag, onsdagen den 13 april 2005, publiceras WBMs årsredovisning för 2004 i pdf-format på koncernens webbplats, www.bjornborg.net. Read more

Årsredovisning 2004, WBM Holding

Read more

February 2005

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2004

Fortsatt positiv försäljnings- och resultatutveckling under Q4 2004 - Resultatet för helåret 2004 överträffar lämnad prognos. Read more

WBM tidigarelägger bokslutskommuniké

Vidare har styrelsen fastställt datum för bolagets delårsrapport för första kvartalet 2005 samt datum för ordinarie bolagsstämma enligt nedan. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké... Read more

December 2004

Beslut om apportemission i samband med förvärv av Scandinavian Footwear

Beslut om apportemission i samband med förvärv av Scandinavian Footwear Som tidigare meddelats skall WBM förvärva utestående 51,1 procent av aktierna i Scandina-vian Footwear.... Read more

Nyemissionen registrerad – BTA ersätts av nyemitterade aktier

Nyemissionen registrerad - BTA ersätts av nyemitterade aktier Handel i aktien och BTA (Betalade Tecknade Aktier) pågår sedan den 20 decem-ber 2004 på Nya Marknaden Emissionen är... Read more

Strategiskt förvärv av Scandinavian Footwear

Strategiskt förvärv av Scandinavian Footwear WBM förvärvar utestående 50,1 procent i Scandinavian Footwear för 9,0 MSEK. Betalning sker med 4,5 MSEK kontant samt till resterande... Read more

Nyemissionen i Björn Borg övertecknad

Nyemissionen i Björn Borg övertecknad Nyemissionen som omfattade 450 000 nya aktier i WBM Holding AB (publ.) övertecknades. Teckningskursen var 68 SEK per aktie. Totalt omfattade emissionen... Read more

November 2004

Prospekt nyemission november/december 2004

. Read more

Björn Borg till Nya Marknaden

Björn Borg till Nya Marknaden Worldwide Brand Management Holding AB (WBM Holding), som utvecklar och driver sin verksamhet under varumärket Björn Borg, genomför en nyemission och inleder... Read more

Delårsrapport 1 januari 2004 – 30 september 2004 (1)

Worldwide Brand Management Holding AB (publ) (WBM Holding) förvärvade under andra kvartalet samtliga aktier i Worldwide Brand Management AB (publ) (WBM) inklusive dotterbolag. Koncernredovisningen... Read more