Press releases

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below. (Valid for disclosures from July 3, 2016.)

November 2021

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – SEPTEMBER 2021

JULY 1 – SEPTEMBER 30, 2021 The Group’s net sales amounted to SEK 240.1 million (224.9), an increase of 6.8 percent. Net sales for own e-commerce and e-tailers amounted to SEK 85.8 million (69.8), an ... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2021

 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2021 Koncernens nettoomsättning uppgick till 240,1 MSEK (224,9), en ökning med 6,8 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 85,8 MSEK (69,8), en ökni... Read more

August 2021

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2021

1 APRIL – 30 JUNI 2021 Koncernens nettoomsättning uppgick till 162,8 MSEK (148,0), en ökning med 10,0 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel uppgick till 22,8 MSEK (20,3), en ökning med 12,6 procen... Read more

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – JUNE 2021

APRIL 1 – JUNE 30, 2021 The Group’s net sales amounted to SEK 162.8 million (148.0), an increase of 10.0 percent. Net sales for own e-commerce amounted to SEK 22.8 million (20.3), an increase of 12.6 per... Read more

July 2021

BJÖRN BORG – RESULT FOR THE SECOND QUARTER WILL SIGNIFICANTLY EXCEED MARKET EXPECTATIONS

The interim report for the Björn Borg Group will be presented on August 20, 2021, but as the company expects to report a significantly higher result for the second quarter of the year compared to the ... Read more

BJÖRN BORG – RESULTATET FÖR ANDRA KVARTALET ÖVERSTIGER VÄSENTLIGT MARKNADENS FÖRVÄNTNINGAR

Delårsrapporten för Björn Borg-koncernen kommer att presenteras den 20 augusti 2021 men då bolaget förväntas rapportera ett väsentligt högre resultat för årets andra kvartal jämfört med föregående år och result... Read more

May 2021

bbo-q1-2021-featured

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2021

1 JANUARI – 31 MARS 2021 Read more
bbo-q1-2021-featured

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – MARCH 2021

JANUARY 1 – MARCH 31, 2021 Read more

REPORT FROM BJÖRN BORG’S ANNUAL GENERAL MEETING 2021

At Björn Borg AB’s Annual General Meeting on 18 May 2021 the following resolutions were made: Read more

KOMMUNIKÉ FRÅN BJÖRN BORGS ÅRSSTÄMMA 2021

Vid Björn Borg AB:s årsstämma den 18 maj 2021 fattades följande beslut: Read more

April 2021

bbo-ar-cover-page-2021-b

Björn Borgs årsredovisning 2020

Read more
bbo-ar-cover-page-2021-b

Björn Borg Annual Report 2020

Read more

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) (”Björn Borg”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021.

Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före ... Read more

Notice of the Annual General Meeting of Björn Borg AB

The shareholders of Björn Borg AB (publ) (“Björn Borg”) are hereby invited to the annual general meeting, to be held on Tuesday, 18 May 2021. Read more

Valberedningens förslag till styrelse i Björn Borg AB

Inför årsstämman i Björn Borg AB offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter. Read more

Proposal by the Nomination Committee regarding the Board of Directors in Björn Borg AB

Björn Borg AB hereby makes public the Nomination Committee’s proposal for the Annual General Meeting regarding the Board of Directors and the Chairman of the Board. Read more

February 2021

bjornborg-q4-2020-featured-image

BJÖRN BORG AB YEAR-END REPORT JANUARY – DECEMBER 2020

OCTOBER 1 – DECEMBER 31, 2020 Read more
bjornborg-q4-2020-featured-image

BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2020

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2020 Read more