Årsstämma 2020

Björn Borg AB:s årsstämma äger rum torsdagen den 14 maj 2020 i Stockholm.

Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat vid årsstämman under förutsättning att en skriftlig begäran kommit in till styrelsen i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till årsstämman. För att ett ärende med säkerhet ska kunna tas upp i kallelsen till årsstämman ska en skriftlig begäran ha inkommit till styrelsen senast den 26 mars 2020.

Begäran ska adresseras till styrelsen och skickas till: Björn Borg AB, Styrelsen, Att. Legal, Tulegatan 11, 113 53 Stockholm, eller med e-post till: legal@bjornborg.com.

För förslag till Valberedningen, vänligen följd följande länk https://corporate.bjornborg.com/en/valberedning/.

Mer information om årsstämman 2020 kommer att lämnas i samband med kallelsen.

Tags & categories