Årsstämma 2023

Björn Borg AB:s årsstämma äger rum onsdagen den 17 maj 2023 i Stockholm.

Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat vid årsstämman under förutsättning att en skriftlig begäran kommit in till styrelsen i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till årsstämman. För att ett ärende med säkerhet ska kunna tas upp i kallelsen till årsstämman ska en skriftlig begäran ha inkommit till styrelsen senast den 29 mars 2023.

Begäran ska adresseras till styrelsen och skickas till: Björn Borg AB, Styrelsen, Att. Legal, Frösundaviks alle 1, 169 70 Solna, eller med e-post till: legal@bjornborg.com.

För förslag till Valberedningen, vänligen följd följande länk.

Mer information om årsstämman 2023 kommer att lämnas i samband med kallelsen.

Tags & categories