Arthur Engel ny VD för Björn Borg


Förändringarna innebär att Björn Borg behåller Nils Vinbergs kompetens och stora kunskap om Björn Borgs verksamhet samtidigt som den operativa ledningen genom Arthur Engel och Henrik Fischer tillförs en unik kunskap och erfarenhet av att framgångsrikt utveckla ett svenskt varumärke på den internationella modearenan.

“Nils Vinberg har gjort ett fantastiskt jobb som VD och varit en viktig drivkraft i att utveckla Björn Borg till ett börsnoterat miljardbolag med försäljning på 16 marknader. Vi har under en tid diskuterat hur vi kan stärka förutsättningarna ytterligare för vår internationella expansion. Nu tar vi nästa steg i bolagets utveckling och är mycket glada över att ha lyckats värva Arthur Engel och Henrik Fischer – båda med viktig kompetens för en kraftfull satsning framåt”, säger Fredrik Lövstedt, styrelseordförande i Björn Borg.

Arthur Engel är 40 år och var tidigare VD för Gant, där han under sju år bidrog till att utveckla bolagets produkterbjudande och geografiska expansion under lönsam tillväxt. Han hade innan dess ledande positioner för Leo Burnett Sverige och har mångårig erfarenhet från varumärkesutveckling och detaljhandel. Henrik Fischer är 41 år och kommer närmast från en tjänst som VD för Polarn O. Pyret, och var före det 17 år inom Gant-koncernen, bland annat som ansvarig för produktion, nya marknader och licenstagare. Arthur Engel och Henrik Fischer börjar sina arbetsuppgifter den 3 november.

“Jag och Henrik känner oss mycket hedrade över att få denna möjlighet att arbeta med ett av Sveriges starkaste varumärken internationellt. Vi hoppas, och tror, att vi med vår kunskap och erfarenhet kan bidra till att – tillsammans med teamet på Björn Borg – utveckla varumärket, bolaget och distributionsmodellen mot nya mål”, säger Arthur Engel tillträdande VD för Björn Borg.

Björn Borg har tidigare erbjudit övriga anställda och ledning i bolaget möjlighet att förvärva teckningsoptioner inom ramen för ett antal incitamentsprogram i Björn Borg. Styrelsen för Björn Borg har nu för avsikt att fatta beslut om att kalla till en extra bolagsstämma för att då föreslå att stämman beslutar om ett nytt incitamentsprogram för Arthur Engel och Henrik Fischer, som skulle innebära att de får möjlighet att förvärva sammanlagt 1.250.000 teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av vardera en aktie i Björn Borg.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Fredrik Lövstedt, styrelsens ordförande, mobil 0708-59 54 80, fredrik.lovstedt@bjornborg.com
Nils Vinberg, VD, tel 08-506 33 700, mobil 0708-63 11 01, nils.vinberg@bjornborg.com
Arthur Engel, tillträdande VD, mobil 0701-813 401
Presskontakt, mobil 0709€-814 012

Tags & categories

On court, off court - this style works both ways.

#bjornborg #TrainToLive
Summer getaway ☀️

#bjornborg #TrainToLive
Timeless pieces for every occasion. Explore the Centre Collection.

#bjornborg #TrainToLive
At the beach or in the city, your companion for both.

#bjornborg #TrainToLive
Summer essentials.

#bjornborg #TrainToLive
Postcard from Österlen, Sweden. 

#bjornborg #TrainToLive
Sustainability humble bragging. More to come. We never stop.
For the full highlights from the report, read more at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Essentials for the summer getaway.

#bjornborg #TrainToLive
We’re calling it, this is the color of summer ‘24.

#bjornborg #TrainToLive