Avtal klara med distributörer i Tyskland och Schweiz


Ett väletablerat tyskt distributörsföretag kommer att ansvara för distributionen av Björn Borg-produkter på den tyska marknaden, där WBM tidigare i år inlett ett samarbete med modevaruhuskedjan Karstadt om testförsäljning med start hösten 2006. Den tyska distributören har som ambition att inledningsvis sälja till detaljister men på sikt också etablera Björn Borg konceptbutiker.

WBM har även tecknat avtal avseende den schweiziska marknaden med en distributör som har en bred erfarenhet från varumärkesbyggande. Etableringen i Schweiz planeras att påbörjas under hösten 2006 med produktområdet underkläder genom försäljning till detaljister.

– Det känns roligt för oss att påbörja etableringen av varumärket Björn Borg på ännu en marknad i Europa, om än i liten skala. I Schweiz får vi en bra grund att stå på med en distributör med stark lokal förankring. Att vi också hittat en partner i Tyskland stärker förutsättningarna för introduktionen av varumärket på den tuffa tyska marknaden, säger Nils Vinberg, VD i WBM.

WBM gör bedömningen att etableringarna i Tyskland och Schweiz kommer att ha en begränsad påverkan på koncernens intäkter och resultat under 2006, med en successiv ökad effekt under 2007 i takt med ökad marknadsbearbetning.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Nils Vinberg, VD, tel 08-506 33 700, mobil 0708-63 11 01, nils.vinberg@bjornborg.net

Tags & categories

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian