BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2020

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2020

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 18,4 procent till 160,4 MSEK (196,4) exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 15,0 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel ökade med 53 procent till 24,9 MSEK (16,2). Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 56,1 MSEK (51,5), en ökning om 9 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 56,6 procent (50,8).
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,5 MSEK (1,4).
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,3 MSEK (–2,7).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,05 SEK (–0,11).

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2020

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 6,8 procent till 705,2 MSEK (756,9), exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 5,8 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel ökade med 38 procent till 83,3 MSEK (60,2). Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 227,8 MSEK (195,0), en ökning om 17 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,5 procent (53,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till 33,7MSEK (51,4).
 • Resultat efter skatt uppgick till 18,8 MSEK (38,9).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,75 SEK (1,55).
 • Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utskiftning om 1,50 SEK (0,00) per aktie, motsvarande totalt 37,7 MSEK (0,0).

CITAT FRÅN VD

”Vår egen e-handel utvecklas fortsatt väldigt bra och ökade med 53 procent till 24,9 MSEK (16,2). Vårt ökade fokus på e-tailers utvecklar sig planenligt också bra och tillsammans med egen e-handel är nu mer än en tredjedel av vår omsättning digital,” kommenterar VD Henrik Bunge.

Tags & categories

Summer getaway ☀️

#bjornborg #TrainToLive
Timeless pieces for every occasion. Explore the Centre Collection.

#bjornborg #TrainToLive
At the beach or in the city, your companion for both.

#bjornborg #TrainToLive
Summer essentials.

#bjornborg #TrainToLive
Postcard from Österlen, Sweden. 

#bjornborg #TrainToLive
Sustainability humble bragging. More to come. We never stop.
For the full highlights from the report, read more at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Essentials for the summer getaway.

#bjornborg #TrainToLive
We’re calling it, this is the color of summer ‘24.

#bjornborg #TrainToLive
@linneawidmark in Seamless Set, color Diva Pink.

#bjornborg #TrainToLive
Sunday activities.

📷 @robin.ltd 

#bjornborg #TrainToLive