BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2020

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2020

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 18,4 procent till 160,4 MSEK (196,4) exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 15,0 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel ökade med 53 procent till 24,9 MSEK (16,2). Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 56,1 MSEK (51,5), en ökning om 9 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 56,6 procent (50,8).
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,5 MSEK (1,4).
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,3 MSEK (–2,7).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,05 SEK (–0,11).

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2020

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 6,8 procent till 705,2 MSEK (756,9), exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 5,8 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel ökade med 38 procent till 83,3 MSEK (60,2). Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 227,8 MSEK (195,0), en ökning om 17 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,5 procent (53,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till 33,7MSEK (51,4).
 • Resultat efter skatt uppgick till 18,8 MSEK (38,9).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,75 SEK (1,55).
 • Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utskiftning om 1,50 SEK (0,00) per aktie, motsvarande totalt 37,7 MSEK (0,0).

CITAT FRÅN VD

”Vår egen e-handel utvecklas fortsatt väldigt bra och ökade med 53 procent till 24,9 MSEK (16,2). Vårt ökade fokus på e-tailers utvecklar sig planenligt också bra och tillsammans med egen e-handel är nu mer än en tredjedel av vår omsättning digital,” kommenterar VD Henrik Bunge.

Tags & categories

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian