BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2020

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2020

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 18,4 procent till 160,4 MSEK (196,4) exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 15,0 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel ökade med 53 procent till 24,9 MSEK (16,2). Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 56,1 MSEK (51,5), en ökning om 9 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 56,6 procent (50,8).
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,5 MSEK (1,4).
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,3 MSEK (–2,7).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,05 SEK (–0,11).

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2020

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 6,8 procent till 705,2 MSEK (756,9), exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 5,8 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel ökade med 38 procent till 83,3 MSEK (60,2). Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 227,8 MSEK (195,0), en ökning om 17 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,5 procent (53,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till 33,7MSEK (51,4).
 • Resultat efter skatt uppgick till 18,8 MSEK (38,9).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,75 SEK (1,55).
 • Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utskiftning om 1,50 SEK (0,00) per aktie, motsvarande totalt 37,7 MSEK (0,0).

CITAT FRÅN VD

”Vår egen e-handel utvecklas fortsatt väldigt bra och ökade med 53 procent till 24,9 MSEK (16,2). Vårt ökade fokus på e-tailers utvecklar sig planenligt också bra och tillsammans med egen e-handel är nu mer än en tredjedel av vår omsättning digital,” kommenterar VD Henrik Bunge.

Tags & categories

Just a little bit of humble-bragging.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour @janicechantel.

#bjornborg #TrainToLive
Now available: perfect gifts. Explore XMAS at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
In early November we gathered all our teams across Europe for our Björn Borg Global Brand Summit - including two days of presentations and adventures. And yes, it's our Head Coach (CEO) screaming "WE ARE LIVE" in the beginning.
We don't live to train, we #TrainToLive.

Thank you @homagesthlm and everyone involved.

#bjornborg #TrainToLive
At Björn Borg, we train to live, and we live to inspire people to become the best version of themselves. To become the best version of yourself you need goals. Here’s a few “green” ones among our colleagues for 2022. 

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour @madiekeee. P.S. you don’t necessarily need sand dunes to get the workout done.

#bjornborg #TrainToLive
DNA.

#björnborg #TrainToLive
For both him and her. Find your new favourite at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
3 quick tips to take care of your Björn Borgs.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour. Let’s get it. @alicestenlof

#bjornborg #TrainToLive
AW22 for him. Find your new favourite piece for any active occasion.

#bjornborg #TrainToLive
@janicechantel in Seamless Rib Tights and Performance Low Seamless Bra.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Remember Father’s Day - follow the link in stories to our Underwear Guide to find the perfect gift.

#bjornborg #TrainToLive
Looking for early Christmas presents? Check out our Gift Guide at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive