BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2023

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2023

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 197,6 MSEK (198,4), en minskning med 0,4 procent. Valutaneutralt minskade nettoomsättningen med 3 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel ökade med 46 procent till 45,5 MSEK (31,2), omsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 92,8 MSEK (77,4), en ökning om 20 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 56,8 procent (52,1). Valutaneutralt uppgick bruttovinstmarginalen till 56,2 procent, en ökning om 4,1 procentenheter.
 • Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (7,8), en ökning om 160 procent. Valutaneutralt uppgick rörelseresultatet till 17,6 MSEK, en ökning om 126 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 15,0 MSEK (5,3), en ökning om 183 procent.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,59 SEK (0,21).

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2023

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 872,3 MSEK (835,2), en ökning med 4 procent. Valutaneutralt ökade nettoomsättningen med 1 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel ökade med 36 procent till 154,0 MSEK (113,4), omsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 358,2 MSEK (307,5), en ökning om 16 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,0 procent (50,8). Valutaneutralt uppgick bruttovinstmarginalen till 54,6 procent, en ökning om 3,8 procentenheter.
 • Rörelseresultatet uppgick till 100,6 MSEK (72,9), en ökning om 38 procent. Valutaneutralt uppgick rörelseresultatet till 95,5 MSEK, en ökning om 31 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 76,0 MSEK (50,9), en ökning om 49 procent.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,02 (2,02).
 • Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utskiftning om 3,00 SEK (2,00) per aktie, motsvarande totalt 75,4 MSEK (50,3). Styrelsen har därutöver beslutat föreslå årsstämman att stämman ska lämna ett bemyndigande för styrelsen att återköpa bolagets egna aktier.

CITAT FRÅN VD

Höjdpunkterna från årets sista kvartal är tveklöst vår starka utveckling för egen e-handel, som växte med 46 procent, samt en avsevärd förbättring av vårt rörelseresultat, som ökade med 160 procent,” kommenterar VD Henrik Bunge.

Tags & categories

On court, off court - this style works both ways.

#bjornborg #TrainToLive
Summer getaway ☀️

#bjornborg #TrainToLive
Timeless pieces for every occasion. Explore the Centre Collection.

#bjornborg #TrainToLive
At the beach or in the city, your companion for both.

#bjornborg #TrainToLive
Summer essentials.

#bjornborg #TrainToLive
Postcard from Österlen, Sweden. 

#bjornborg #TrainToLive
Sustainability humble bragging. More to come. We never stop.
For the full highlights from the report, read more at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Essentials for the summer getaway.

#bjornborg #TrainToLive
We’re calling it, this is the color of summer ‘24.

#bjornborg #TrainToLive