BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2021

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2021

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 180,6 MSEK (160,4), en ökning med 12,6 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 63,0 MSEK (57,5), en ökning om 9,6 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,1 procent (56,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till 10,0 MSEK (6,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till 11,1 MSEK (1,3).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,44 SEK (0,05).

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2021

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 768,2 MSEK (705,2), en ökning med 8,9 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 294,6 MSEK (231,5), en ökning om 27,2 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,2 procent (52,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till 104,1 MSEK (33,7).
 • Resultat efter skatt uppgick till 86,0 MSEK (18,8).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,42 SEK (0,75).
 • Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utskiftning om 2,50 SEK (1,50) per aktie, motsvarande totalt 62,9 MSEK (37,7).

CITAT FRÅN VD

”Det som ger mig mest tilltro inför morgondagen är att vi har etablerat oss på en helt ny nivå av rörelseresultat, 13,5 procent eller 104,1 MSEK (33,7),” kommenterar VD Henrik Bunge.

Tags & categories

We’re calling it, this is the color of summer ‘24.

#bjornborg #TrainToLive
@linneawidmark in Seamless Set, color Pink Diva.

#bjornborg #TrainToLive
Sunday activities.

📷 @robin.ltd 

#bjornborg #TrainToLive
Perfected for him since 1989.

#bjornborg #TrainToLive
We know tennis. Full Racquet Club Collection now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
At the heart of our heritage.
The Puente Romano Tennis Club in Marbella boasts a rich history and a longstanding association with tennis legends. A pivotal figure in the club’s early years was the legendary tennis icon Björn Borg.
Borg’s ties with the Puente Romano Tennis Club strengthened significantly in 1980 when the club served as the venue for his wedding.
Although Björn Borg’s direct involvement in managing the Puente Romano Tennis Club eventually concluded, his enduring legacy laid the groundwork for the club’s esteemed status in the tennis realm.

Our entire SS24 Racquet Club Collection is shoot here, at Puente Romano Tennis Club. 

#bjornborg #TrainToLive
A glimpse into our world. We #TrainToLive. Global Sales Meeting SS25.

#bjornborg
Recap from our launch event with @alicestenlof 🫶

📷 @cortadovisual 

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Monday motivation.

#bjornborg #TrainToLive
Go The Distance - However Far. Latest Running Club drop available now.

#bjornborg #TrainToLive
@_sinisofia_ in our latest additions to HS24 Collection.

#bjornborg #TrainToLive