BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2021

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2021

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 180,6 MSEK (160,4), en ökning med 12,6 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 63,0 MSEK (57,5), en ökning om 9,6 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,1 procent (56,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till 10,0 MSEK (6,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till 11,1 MSEK (1,3).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,44 SEK (0,05).

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2021

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 768,2 MSEK (705,2), en ökning med 8,9 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 294,6 MSEK (231,5), en ökning om 27,2 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,2 procent (52,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till 104,1 MSEK (33,7).
 • Resultat efter skatt uppgick till 86,0 MSEK (18,8).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,42 SEK (0,75).
 • Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utskiftning om 2,50 SEK (1,50) per aktie, motsvarande totalt 62,9 MSEK (37,7).

CITAT FRÅN VD

”Det som ger mig mest tilltro inför morgondagen är att vi har etablerat oss på en helt ny nivå av rörelseresultat, 13,5 procent eller 104,1 MSEK (33,7),” kommenterar VD Henrik Bunge.

Tags & categories

Studio set.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in paradise.

📷 @oliviavlopez 

#bjornborg #TrainToLive
Weekend mode.

#bjornborg #TrainToLive
2024. Let’s get it.

#bjornborg #TrainToLive
More behind the scenes from Åre, shooting XMAS23. 

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Croatia.

#bjornborg #TrainToLive
Entering 2024.

#bjornborg #TrainToLive
Enjoy the holidays.

#bjornborg #TrainToLive
THANK YOU everyone involved for a record-breaking 2023! Let’s go 2024!

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Italy.

#bjornborg #TrainToLive
Winter Sale now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Merry Christmas.

#bjornborg #TrainToLive
In the city or by the countryside over Christmas? Bring the hoodie.

#bjornborg #TrainToLive