BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2021

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2021

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 180,6 MSEK (160,4), en ökning med 12,6 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 63,0 MSEK (57,5), en ökning om 9,6 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,1 procent (56,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till 10,0 MSEK (6,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till 11,1 MSEK (1,3).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,44 SEK (0,05).

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2021

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 768,2 MSEK (705,2), en ökning med 8,9 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 294,6 MSEK (231,5), en ökning om 27,2 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,2 procent (52,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till 104,1 MSEK (33,7).
 • Resultat efter skatt uppgick till 86,0 MSEK (18,8).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,42 SEK (0,75).
 • Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utskiftning om 2,50 SEK (1,50) per aktie, motsvarande totalt 62,9 MSEK (37,7).

CITAT FRÅN VD

”Det som ger mig mest tilltro inför morgondagen är att vi har etablerat oss på en helt ny nivå av rörelseresultat, 13,5 procent eller 104,1 MSEK (33,7),” kommenterar VD Henrik Bunge.

Tags & categories

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian