BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2018

1 april – 30 juni 2018

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 4,1 procent till 140,3 MSEK (134,8), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 1,2 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 28,6 MSEK (23,2), en ökning om 23 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 59,9 procent (52,1).
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,9 MSEK (–0,3).
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,5 MSEK (–3,3).
 • Resultat per aktie före- och efter utspädning uppgick till 0,06 SEK (–0,11).

1 januari – 30 juni 2018

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 3,4 procent till 309,5 MSEK (320,5), exklusive valutaeffekter minskar omsättningen med 5,6 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 61,0 MSEK (48,2), en ökning om 26 procent
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 58,3 procent (50,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till 18,0 MSEK (6,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till 16,3 MSEK (1,7).
 • Resultat per aktie före- och efter utspädning uppgick till 0,66 SEK (0,07).

Citat från VD

”Under årets andra kvartal fick vi återigen bekräftat att allt är möjligt och samtidigt som det svenska fotbollslandslaget visade att laget är starkare än jaget, ökade våra egna svenska butiker omsättningen med 15 procent jämfört med föregående år. Det var länge sedan vi hade så stark tillväxt i jämförbara egna butiker. Vi slog dessutom ett nytt rekord, vår bruttomarginal har aldrig varit högre, nästan 60 procent”, kommenterar VD Henrik Bunge.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Daniel Grohman, CFO, telefon 08-506 33 700

Denna information är sådan information som Björn Borg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2018 kl 07.30

 

Tags & categories

The goal is to become a better version of yourself.

#bjornborg #TrainToLive
A smooth sensation. Our Studio Collection features silky-smooth, colourful and flattering pieces that fit perfectly together.
Get yours at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
A new and exciting material we use in our SS23 Collection is REPREVE® Our Ocean™.
“To produce these fibres, plastics at high risk of entering the ocean are collected in coastal areas in developing countries or areas that lack formal waste or recycling systems. The waste is cleaned, broken down, certified by a third-party organisation, and transformed into premium fibres.”
Read more about the materials we use on bjornborg.com/sustainability.

#bjornborg #TrainToLive
New SS23 Collection now available at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour. 
It’s not about being first over the finish line or lifting the heaviest, that’s just bullsh*t. It’s about being bold, having the best ideas and never giving up. 

#bjornborg #TrainToLive
Let’s continue to push sustainable boundaries together. Read more about our sustainability initiatives at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
30 years of perfection. With long-fibre organic cotton, flexible stretch and a perfect fit - the Premium Cotton Stretch.

#bjornborg #TrainToLive
DNA.

#bjornborg #TrainToLive
We don’t live to train. We #TrainToLive.

#bjornborg
At Björn Borg, we believe sustainable products are long-lived and comes with a great fit. To support you becoming the best version of yourself.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour @giulialachdebere.

#bjornborg #TrainToLive