BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2018

1 april – 30 juni 2018

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 4,1 procent till 140,3 MSEK (134,8), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 1,2 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 28,6 MSEK (23,2), en ökning om 23 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 59,9 procent (52,1).
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,9 MSEK (–0,3).
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,5 MSEK (–3,3).
 • Resultat per aktie före- och efter utspädning uppgick till 0,06 SEK (–0,11).

1 januari – 30 juni 2018

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 3,4 procent till 309,5 MSEK (320,5), exklusive valutaeffekter minskar omsättningen med 5,6 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 61,0 MSEK (48,2), en ökning om 26 procent
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 58,3 procent (50,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till 18,0 MSEK (6,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till 16,3 MSEK (1,7).
 • Resultat per aktie före- och efter utspädning uppgick till 0,66 SEK (0,07).

Citat från VD

”Under årets andra kvartal fick vi återigen bekräftat att allt är möjligt och samtidigt som det svenska fotbollslandslaget visade att laget är starkare än jaget, ökade våra egna svenska butiker omsättningen med 15 procent jämfört med föregående år. Det var länge sedan vi hade så stark tillväxt i jämförbara egna butiker. Vi slog dessutom ett nytt rekord, vår bruttomarginal har aldrig varit högre, nästan 60 procent”, kommenterar VD Henrik Bunge.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Daniel Grohman, CFO, telefon 08-506 33 700

Denna information är sådan information som Björn Borg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2018 kl 07.30

 

Tags & categories

@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian
@liekevdhoorn: ”We always push & challenge each other to perform our best.”
Comfy looks is all we need this autumn.
Sustainable and sporty 🖤
Find Your Tribe 🖤
The Björn Borg Core Premium Boxer are the ultimate in quality and stylish underwear🤍
Sunday endorphins @fetishamlynn 🖤
@jeremyziessen_ wearing Centre Hoodie, your to go hoodie for colder days. Tap to shop.
Sports Hour live - Full body workout with Karin. Streaming live from our Head Office in Stockholm. Full body workout using a kettlebell or dumbbell (or similar household items). Join in for #bjornborgsportshour hosted by @karin__lundstrom - Are you ready? Let's go! 🔥
Workout on the last day of summer 💚 @ellenclaesson