BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2018

1 april – 30 juni 2018

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 4,1 procent till 140,3 MSEK (134,8), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 1,2 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 28,6 MSEK (23,2), en ökning om 23 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 59,9 procent (52,1).
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,9 MSEK (–0,3).
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,5 MSEK (–3,3).
 • Resultat per aktie före- och efter utspädning uppgick till 0,06 SEK (–0,11).

1 januari – 30 juni 2018

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 3,4 procent till 309,5 MSEK (320,5), exklusive valutaeffekter minskar omsättningen med 5,6 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 61,0 MSEK (48,2), en ökning om 26 procent
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 58,3 procent (50,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till 18,0 MSEK (6,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till 16,3 MSEK (1,7).
 • Resultat per aktie före- och efter utspädning uppgick till 0,66 SEK (0,07).

Citat från VD

”Under årets andra kvartal fick vi återigen bekräftat att allt är möjligt och samtidigt som det svenska fotbollslandslaget visade att laget är starkare än jaget, ökade våra egna svenska butiker omsättningen med 15 procent jämfört med föregående år. Det var länge sedan vi hade så stark tillväxt i jämförbara egna butiker. Vi slog dessutom ett nytt rekord, vår bruttomarginal har aldrig varit högre, nästan 60 procent”, kommenterar VD Henrik Bunge.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Daniel Grohman, CFO, telefon 08-506 33 700

Denna information är sådan information som Björn Borg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2018 kl 07.30

 

Tags & categories

Thursday motivation.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in LA.

📷 @brokenrackets 

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour with @vildeehaa.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from Portugal, the team went for five days shooting upcoming Spring/Summer Collection ‘25.

#bjornborg #TrainToLive #bts
@toni.hrlb in six SS24 outfits.

#bjornborg #TrainToLive
Barry’s x @bjornborg challenge is LIVE! 🔥 Let’s Train To Live with style and purpose!

MARCH 18 - APRIL 30.
8 or 12 classes in 14 days. 

Complete 8 classes to claim a sleeveless t-shirt from the #barrysxbjornborg collection or aim for 12 classes to unlock an additional 15 % discount on future class pack.

Special-priced Train To Live class pack is now available online at Barrys.com and in-studio.

Let’s embrace the challenge!

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Sunday outfit.

#bjornborg #TrainToLive
Ready to turn heads while you turn up the intensity? Let’s Train To Live with style and purpose — join the Barry’s x Björn Borg challenge. March 18th to April 30th. 
Complete 8 or 12 classes in 14 days to earn exclusive merch + unlock discount (15%) on future class package. Special-priced 8 or 12 Train To Live class pack is available online or in-studio.
Also, you get 20 % off at bjornborg.com.

Let’s embrace the challenge and live life to the fullest! 

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Heritage.

📷 @ibs_almahmoud 

#bjornborg #TrainToLive
Must-haves. Studio oversized set together with Logo Core Thong.

#bjornborg #TrainToLive
We’re not talking game-changers - we’re the legends.

With an underwear legacy that screams market domination, quality underwear is kind of our thing. We’ve been on this journey for over a decade, perfecting materials, fit and comfort like it’s an art form - now we’re proud to introduce new flattering designs to match.

#bjornborg #TrainToLive