BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2020

1 JANUARI – 31 MARS 2020

  • Koncernens nettoomsättning minskade med 8,6 procent till 172,0 MSEK (188,2), exklusive valutaeffekter minskar omsättningen med 10,4 procent.
  • Nettoomsättningen för egen e-handel ökade med 23 procent till 17,5 MSEK (14,2). Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 52,7 MSEK (53,4), en minskning om 1,4 procent.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,1 procent (56,8).
  • Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (18,5).
  • Resultat efter skatt uppgick till 10,6 MSEK (16,9).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,42 SEK (0,67).

CITAT FRÅN VD

”Årets två första månader visade god tillväxt mot föregående år, men kvartalet avslutades med stora intäktsfall som ett resultat av de restriktioner som infördes för att bekämpa coronapandemin. Trots detta så har vi fortsatt god tillväxtökning i Tyskland, 28 procent, som drivs av bra samarbeten med e-tailers. I Finland växer vi 15 procent mot föregående år, och vår egen e-handel som växer med 23 procent i kvartalet. Att upprätthålla en god likviditet är mycket viktigt och vid denna rapports publicering har bolaget 163 MSEK i tillgänglig likviditet,” kommenterar VD Henrik Bunge.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Jens Nyström, CFO, telefon 08-506 33 700

Denna information är sådan information som Björn Borg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020 kl 19.00

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian