BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2019

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2019

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 13,5 procent till 230,6 MSEK (203,1), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 11,5 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och till e-tailers uppgick till 57,8 MSEK (49,5), en ökning om 16,9 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,5 procent (57,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till 33,1 MSEK (37,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till 27,0 MSEK (29,0).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,07 SEK (1,15).

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2019

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 9,3 procent till 560,4 MSEK (512,7), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 6,3 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och till e-tailers uppgick till 143,0 MSEK (116,3), en ökning om 23,0 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,7 procent (58,1).
 • Rörelseresultatet uppgick till 49,9 MSEK (55,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till 41,6 MSEK (45,3).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,66 SEK (1,81).

CITAT FRÅN VD

Framförallt är det vår sportkollektion som driver tillväxten, och jag kan konstatera att vår höstkollektion har fått ett fantastiskt mottagande av våra konsumenter”, kommenterar VD Henrik Bunge.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Jens Nyström, CFO, telefon 08-506 33 700

Denna information är sådan information som Björn Borg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2019 kl 07.30

We know tennis. Full Racquet Club Collection now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
At the heart of our heritage.
The Puente Romano Tennis Club in Marbella boasts a rich history and a longstanding association with tennis legends. A pivotal figure in the club’s early years was the legendary tennis icon Björn Borg.
Borg’s ties with the Puente Romano Tennis Club strengthened significantly in 1980 when the club served as the venue for his wedding.
Although Björn Borg’s direct involvement in managing the Puente Romano Tennis Club eventually concluded, his enduring legacy laid the groundwork for the club’s esteemed status in the tennis realm.

Our entire SS24 Racquet Club Collection is shoot here, at Puente Romano Tennis Club. 

#bjornborg #TrainToLive
A glimpse into our world. We #TrainToLive. Global Sales Meeting SS25.

#bjornborg
Recap from our launch event with @alicestenlof 🫶

📷 @cortadovisual 

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Monday motivation.

#bjornborg #TrainToLive
Go The Distance - However Far. Latest Running Club drop available now.

#bjornborg #TrainToLive
@_sinisofia_ in our latest additions to HS24 Collection.

#bjornborg #TrainToLive
New color alert - Gray Mist.

#bjornborg #TrainToLive
Monday motivation @alicestenlof.

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Get ready. Launching at midnight.

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Two more days 👀

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Tennis in Portofino, Italy.

📷 @thecrima 

#bjornborg #TrainToLive
Recap from our Train To Live event @barryscopenhagen last Friday. Thank you all for joining us and shout out to @kon.bo for creating the amazing atmosphere in the Red Room. 🔥

#bjornborg #TrainToLive #traintolivebarrys #thebestworkoutintheworld