BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2019

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2019

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 13,5 procent till 230,6 MSEK (203,1), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 11,5 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och till e-tailers uppgick till 57,8 MSEK (49,5), en ökning om 16,9 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,5 procent (57,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till 33,1 MSEK (37,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till 27,0 MSEK (29,0).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,07 SEK (1,15).

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2019

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 9,3 procent till 560,4 MSEK (512,7), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 6,3 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och till e-tailers uppgick till 143,0 MSEK (116,3), en ökning om 23,0 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,7 procent (58,1).
 • Rörelseresultatet uppgick till 49,9 MSEK (55,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till 41,6 MSEK (45,3).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,66 SEK (1,81).

CITAT FRÅN VD

Framförallt är det vår sportkollektion som driver tillväxten, och jag kan konstatera att vår höstkollektion har fått ett fantastiskt mottagande av våra konsumenter”, kommenterar VD Henrik Bunge.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Jens Nyström, CFO, telefon 08-506 33 700

Denna information är sådan information som Björn Borg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2019 kl 07.30

The goal is to become a better version of yourself.

#bjornborg #TrainToLive
A smooth sensation. Our Studio Collection features silky-smooth, colourful and flattering pieces that fit perfectly together.
Get yours at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
A new and exciting material we use in our SS23 Collection is REPREVE® Our Ocean™.
“To produce these fibres, plastics at high risk of entering the ocean are collected in coastal areas in developing countries or areas that lack formal waste or recycling systems. The waste is cleaned, broken down, certified by a third-party organisation, and transformed into premium fibres.”
Read more about the materials we use on bjornborg.com/sustainability.

#bjornborg #TrainToLive
New SS23 Collection now available at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour. 
It’s not about being first over the finish line or lifting the heaviest, that’s just bullsh*t. It’s about being bold, having the best ideas and never giving up. 

#bjornborg #TrainToLive
Let’s continue to push sustainable boundaries together. Read more about our sustainability initiatives at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
30 years of perfection. With long-fibre organic cotton, flexible stretch and a perfect fit - the Premium Cotton Stretch.

#bjornborg #TrainToLive
DNA.

#bjornborg #TrainToLive
We don’t live to train. We #TrainToLive.

#bjornborg
At Björn Borg, we believe sustainable products are long-lived and comes with a great fit. To support you becoming the best version of yourself.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour @giulialachdebere.

#bjornborg #TrainToLive