BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2019

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2019

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 13,5 procent till 230,6 MSEK (203,1), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 11,5 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och till e-tailers uppgick till 57,8 MSEK (49,5), en ökning om 16,9 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,5 procent (57,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till 33,1 MSEK (37,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till 27,0 MSEK (29,0).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,07 SEK (1,15).

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2019

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 9,3 procent till 560,4 MSEK (512,7), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 6,3 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och till e-tailers uppgick till 143,0 MSEK (116,3), en ökning om 23,0 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,7 procent (58,1).
 • Rörelseresultatet uppgick till 49,9 MSEK (55,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till 41,6 MSEK (45,3).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,66 SEK (1,81).

CITAT FRÅN VD

Framförallt är det vår sportkollektion som driver tillväxten, och jag kan konstatera att vår höstkollektion har fått ett fantastiskt mottagande av våra konsumenter”, kommenterar VD Henrik Bunge.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Jens Nyström, CFO, telefon 08-506 33 700

Denna information är sådan information som Björn Borg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2019 kl 07.30

Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Recap from yesterday where our ambassador @mrjulls together with our Creative Director @andreasgran presented AW22 Sports Club Collection. As well hosting a workout followed by dinner in Stockholm. Thank you @studioxvisthlm and everyone involved. 🖤

#bjornborg #TrainToLive
Introducing Outdoor Training Collection for AW22. Now live on site at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Stay tuned next week.

#bjornborg #TrainToLive
A little glimpse from our showroom in Stockholm. ⁠
⁠
#bjornborg #TrainToLive
@kaesutherland in our latest arrivals.

#bjornborg #TrainToLive
Court goals. ⁠
⁠
#bjornborg #TrainToLive
Join the club.

#bjornborg #TrainToLive
Introducing Sports Club - now available online and in-store.

#bjornborg #TrainToLive