BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2019

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2019

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 13,5 procent till 230,6 MSEK (203,1), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 11,5 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och till e-tailers uppgick till 57,8 MSEK (49,5), en ökning om 16,9 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,5 procent (57,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till 33,1 MSEK (37,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till 27,0 MSEK (29,0).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,07 SEK (1,15).

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2019

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 9,3 procent till 560,4 MSEK (512,7), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 6,3 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och till e-tailers uppgick till 143,0 MSEK (116,3), en ökning om 23,0 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,7 procent (58,1).
 • Rörelseresultatet uppgick till 49,9 MSEK (55,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till 41,6 MSEK (45,3).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,66 SEK (1,81).

CITAT FRÅN VD

Framförallt är det vår sportkollektion som driver tillväxten, och jag kan konstatera att vår höstkollektion har fått ett fantastiskt mottagande av våra konsumenter”, kommenterar VD Henrik Bunge.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Jens Nyström, CFO, telefon 08-506 33 700

Denna information är sådan information som Björn Borg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2019 kl 07.30

Tennis court at Grand Hotel Tremezzo, Italy.

#bjornborg #TrainToLive
Behind the scenes from XMAS23 Collection photo shoot in Åre earlier this year.

#bjornborg #TrainToLive
Running in California with @klaravilda.

#bjornborg #TrainToLive
Are you empowering yourself becoming the best version of yourself today?

#bjornborg #TrainToLive
Two essentials for high intensity training, the slightly lighter Borg Athletic T-shirt and our long time classic Borg T-shirt. Both made with recycled and sustainably sourced materials. For you to look good, and feel good while becoming the best version of yourself.

#bjornborg #TrainToLive
The Gift of Wellbeing. This season, embrace the power of sports to transform your mind, soul and body. Join us in inspiring each other to be more and the best version of ourselves.
We introduce XMAS23 Collection - now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Become the best version of yourself.

#bjornborg #TrainToLive
Sthlm Graphic T-shirt. Available in three colors.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour with @museo.club friends & family in Copenhagen, Denmark earlier this autumn. Thank you all for joining!

#bjornborg TrainToLive
Tennis court in Lazio, Italy.

#bjornborg #TrainToLive