BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2022

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2022

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 248,6 MSEK (240,1), en ökning med 3,5 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 82,2 MSEK (86,3), en minskning om 4,7 procent. Omsättningen för egen e-handel ökade med 28 procent till 29,5 MSEK (22,9).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 48,2 procent (54,4). Valutaneutralt uppgick bruttovinstmarginalen till 54,5 procent, en ökning om 0,1 procentenheter.
 • Rörelseresultatet uppgick till 30,6 MSEK (52,4). Valutaneutralt och rensat för engångsposter uppgick rörelseresultatet till 53,2 MSEK, en ökning om 1,5 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 22,2 MSEK (40,1).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,88 SEK (1,59).

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2022

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 636,8 MSEK (587,6), en ökning med 8,4 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 226,4 MSEK (233,3), en minskning om 3,0 procent. Omsättningen för egen e-handel ökade med 15 procent till 80,4 MSEK (70,1).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 50,4 procent (54,6). Valutaneutralt uppgick bruttovinstmarginalen till 55,1 procent, en ökning om 0,5 procentenheter.
 • Rörelseresultatet uppgick till 65,1 MSEK (94,1). Valutaneutralt och rensat för engångsposter uppgick rörelseresultatet till 102,9 MSEK, en ökning om 9,4 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 45,6 MSEK (75,0).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,81 SEK (2,98).

CITAT FRÅN VD

”Mycket stark tillväxt för vår egen e-handel som ökar med 28 procent under årets tredje kvartal och rensat för engångsposter och valutaförändringar så har vi aldrig visat på högre lönsamhet i ett kvartal,” kommenterar VD Henrik Bunge.

Tags & categories

Filip in our latest AW23 Borg Collection.

#bjornborg #TrainToLive
Perfected since 1989.

#bjornborg #TrainToLive
Saturday morning. A perfect time to do the things you love the most, a perfect time to take care of your body, soul and mind.

#bjornborg #TrainToLive
Time to enjoy the weekend. Happy Friday.

#bjornborg #TrainToLive
Esther wearing Seamless Set in color Balsam Green.

#bjornborg #TrainToLive
Behind the scenes from one of the locations during our AW23 photo shoot.

#bjornborg #TrainToLive
Monte Carlo Country Club.

#bjornborg #TrainToLive

The Movement Capsule by Alice Stenlöf & Björn Borg