Björn Borg förvärvar distributören i Benelux

Björn Borg förvärvar Baseline-koncernen, den nuvarande distributören för Björn Borg-produkter i Nederländerna och Belgien (Benelux). Distributionsavtalet för Benelux sades upp i december 2015 för att upphöra december 2019 då distributionen skulle tas över av Björn Borg-koncernen. Förvärvet av verksamheten i Benelux är ett viktigt steg i att accelerera den vertikala integrationen av Björn Borgs verksamhet och ligger i linje med strategin att komma närmare konsumenter och återförsäljare.

Björn Borg har tecknat avtal om förvärv av Baseline-koncernen som bedriver både grossistverksamhet och egen återförsäljning av Björn Borg-produkter inom framför allt underkläder och sportkläder, inklusive drift av tolv egna konceptbutiker och outletbutiker i Nederländerna och Belgien. Verksamheten inkluderar också logistikhantering för den lokala marknaden. Baseline-koncernen har totalt 90 anställda och hade under 2015 en omsättning av Björn Borg-produkter om cirka 23,3 MEUR, med ett rörelseresultat om cirka minus 0,7 MEUR.

Benelux-regionen är den största marknaden för varumärket Björn Borg, före Sverige, och stod under 2015 för 26 procent av den totala varumärkesomsättningen. Det är också den marknad där varumärket har klart starkast ställning inom sportkläder, vilket strategiskt är en central produktkategori för att bygga Björn Borg som ett sportmode­varumärke.

Jag är glad över att kunna offentliggöra detta steg i den vertikala integrationen av vår verksamhet och för att få ett starkare grepp om sportklädesverksamheten. Genom att förvärva verksamheten i Benelux kan vi ta vara på potentialen i denna viktiga marknad och får möjlighet att säkra kontinuiteten i verksamheten genom att bygga vidare på den plattform som redan finns. Vi ser detta som en viktig investering för vår framtida tillväxt, och med rätt timing då 2017 är vårt första år utan tilläggsköpeskilling till den förre ägaren av Björn Borg-varumärket, vilket ökar vår finansiella kapacitet för ett offensivt steg som detta ”, säger Henrik Bunge, VD på Björn Borg.

“Jag vill också passa på att tacka Rene De Bruin och Luc Versmissen för deras stora bidrag till att bygga och stärka Björn Borgs verksamhet i Benelux över åren, genom att ta försäljningen från 5 MEUR 2004 till vad den är idag ”, fortsätter Henrik Bunge.

Björn Borg betalar 1,25 MEUR för alla aktier och aktieägarlån inom Baseline-koncernen, över en treårsperiod. Som en del avtransaktionen kommer Björn Borg att ta över rörelsekaptialfinansiering från lokala banker om upp till 2,8 MEUR, och koncernens räntebärande lån kommer att öka med motsvarande belopp.

Genom konsolideringen av Baseline-koncernen i Björn Borg-koncernen förväntas den årliga nettoförsäljningen öka med cirka 100 MSEK, utan påverkan på rörelseresultatet med undantag för vissa kortsiktiga negativa effekter för 2017. Under 2017 förväntas Björn Borg-koncernens rörelseresultat reduceras till följd av senarelagd försäljning som blir en redovisningsmässig konsekvens av att grossist- och konsumentförsäljningen bedrivs inom Björn Borg-koncernen istället för av en extern distributör. Från och med 2017 upphör samtidigt betalningen av tilläggs­köpeskilling till den förre ägaren av Björn Borg-varumärket, med en förväntad positiv effekt på rörelseresultatet som till stor del motsvarar den kortsiktiga negativa effekten från förvärvet av Baseline-koncernen, med utgångspunkt i att betalning av tilläggsköpeskilling 2015 var 29 MSEK med en effekt på rörelseresultatet på 21 MSEK. Björn Borg ser stor potential för att långsiktigt öka försäljning och resultat i Benelux-verksamheten, både genom optimerade interna processer och genom att utveckla försäljningen inom både egen återförsäljarverksamhet och grossistförsäljningen.

Enligt förvärvsavtalet ska tillträde för förvärvet ske den 2 januari 2017.

Denna information är sådan information som Björn Borg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 december 2016 kl. 08:30 CET.

Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder och sportkläder. Därtill erbjuds skor, väskor och glasögon via licenstagare. Björn Borg-produkter säljs på ett 20-tal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2015 till cirka 1,4 miljarder kronor exkl. moms, i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2015 till cirka 574 MSEK och medelantalet anställda var 132. Björn Borg är noterat på NASDAQ Stockholm sedan 2007.

Tags & categories

Take on the summer heat in style with our lightest training t-shirt. Elliot in Borg Light T-shirt.

#bjornborg #TrainToLive
For a better tomorrow. Plan your wardrobe and purchases, invest in long-lasting products and recycle it once it’s reached it’s life’s end.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from our latest Seamless Collection shoot in the Swedish archipelago.

#bjornborg #TrainToLive
BIG thank you to everyone involved and joining us last week at our #TrainToLive event, a boxing and training session followed by food and drinks @rulesboxingclub in Aarhus, Denmark. It was a blast, let’s do it again! 🥊

#bjornborg
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour.

#bjornborg #TrainToLive
Embrace the sun, feel the energy and unleash the best version of yourself. Discover our latest HS23 Collection at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
We #TrainToLive 

#bjornborg
DNA.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive

The Movement Capsule by Alice Stenlöf & Björn Borg