BJÖRN BORG – RESULTATET FÖR ANDRA KVARTALET ÖVERSTIGER VÄSENTLIGT MARKNADENS FÖRVÄNTNINGAR

Delårsrapporten för Björn Borg-koncernen kommer att presenteras den 20 augusti 2021 men då bolaget förväntas rapportera ett väsentligt högre resultat för årets andra kvartal jämfört med föregående år och resultatet anses avvika från marknadens förväntningar offentliggörs de preliminära siffrorna tidigare.

Rörelseresultatet för andra kvartalet 2021 ökar med 32,7 MSEK till 19,3 MSEK (-13,4). Nettoresultatet ökar med 32,3 MSEK till 13,5 MSEK (-18,8). Det ökade rörelseresultatet kommer framför allt från förbättrade bruttomarginaler samt minskade operationella kostnader. Nettoomsättningen i kvartalet uppgår till 168,4 MSEK (148,0), vilket är en ökning med 14 procent.

Delårsrapporten för andra kvartalet presenteras i sin helhet fredagen den 20 augusti 2021 klockan 07:30. Ingen ytterligare information kommer att lämnas dessförinnan. Här publicerade siffror är preliminära och inte reviderade av bolagets revisorer.

Tags & categories

@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian
@liekevdhoorn: ”We always push & challenge each other to perform our best.”
Comfy looks is all we need this autumn.
Sustainable and sporty 🖤
Find Your Tribe 🖤
The Björn Borg Core Premium Boxer are the ultimate in quality and stylish underwear🤍
Sunday endorphins @fetishamlynn 🖤
@jeremyziessen_  wearing Centre Hoodie, your to go hoodie for colder days. Tap to shop.
Sports Hour live - Full body workout with Karin. Streaming live from our Head Office in Stockholm. Full body workout using a kettlebell or dumbbell (or similar household items). Join in for #bjornborgsportshour hosted by @karin__lundstrom - Are you ready? Let's go! 🔥
Workout on the last day of summer 💚 @ellenclaesson
Post morning run. Are you working out today?
Sports Hour live - Full body workout. Sports Hour with @plantbasedninja at @fightboxstockholm.
On today's agenda: Full-body workout using a pair of dumbbells or similar household items. 
Let's do this! #bjornborgsportshour
New season means updated underwear wardrobe 🤎