BJÖRN BORG – RESULTATET FÖR ANDRA KVARTALET ÖVERSTIGER VÄSENTLIGT MARKNADENS FÖRVÄNTNINGAR

Delårsrapporten för Björn Borg-koncernen kommer att presenteras den 20 augusti 2021 men då bolaget förväntas rapportera ett väsentligt högre resultat för årets andra kvartal jämfört med föregående år och resultatet anses avvika från marknadens förväntningar offentliggörs de preliminära siffrorna tidigare.

Rörelseresultatet för andra kvartalet 2021 ökar med 32,7 MSEK till 19,3 MSEK (-13,4). Nettoresultatet ökar med 32,3 MSEK till 13,5 MSEK (-18,8). Det ökade rörelseresultatet kommer framför allt från förbättrade bruttomarginaler samt minskade operationella kostnader. Nettoomsättningen i kvartalet uppgår till 168,4 MSEK (148,0), vilket är en ökning med 14 procent.

Delårsrapporten för andra kvartalet presenteras i sin helhet fredagen den 20 augusti 2021 klockan 07:30. Ingen ytterligare information kommer att lämnas dessförinnan. Här publicerade siffror är preliminära och inte reviderade av bolagets revisorer.

Tags & categories

Nothing better than a sunset workout. @ouijeremie
Beach walks with @thomasnelissen.
Sports Hour - Full body workout with Elin. Join our fitness trainer @reloadwithelin at Ödeshög, a magical place in Sweden. Let's do this! #bjornborgsportshour
Morning swim. @filipwolfe
Ready to play. @marie_reierth
Morning swim. @pipeocampo_ shot by @marcusmalm.
Saturday morning wear. @filipwolfe
Summer days, lazy days, hanging out with great friends, eating snacks, drinking a lot of water and some chilled wine… And at the same time keep up our Friday sports hour? Eh YES! This Friday we’re looking into our archives and want you to do the same - Go to our highlight “workouts” or IGTV and find whatever fits your mind and body today. Let us know what you picked! #TrainToLive #bjornborgsportshour
The perfect tote bag for every day of summer.
Out for a morning coffee - @martinhanssons wearing the Centre hoodie.