BJÖRN BORG SENARELÄGGER ÅRSSTÄMMAN

Till följd av den situation som utbrottet av Corona-viruset inneburit har Björn Borg AB beslutat att senarelägga årsstämman 2020.

Årsstämman kommer att hållas senast den 30 juni 2020 i enlighet med gällande lagstiftning. Kallelse till årsstämman kommer att utfärdas senast fyra veckor dessförinnan.

Björn Borg har uppdaterat sin finansiella kalender, och avser publicera årsredovisningen den 30 april 2020. Skulle det datumet behöva ändras, kommer Björn Borg att meddela detta genom pressmeddelande.

För vidare information, vänligen kontakta:
Henrik Bunge, CEO
henrik.bunge@bjornborg.com
Tel: +46 85 06 337 00

Heiner Olbrich, Styrelseordförande
Email: heiner.olbrich@bjornborg.com
Tel: +49 171 339 11 91
 

Tags & categories

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian