Björn Borgs årsredovisning 2020

Björn Borgs årsredovisning och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2020 finns nu tillgängliga på företagets hemsida.

Rapporterna hittas på nedan länkar.

Årsredovisning
Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisningen kan skräddarsys efter eget intresse.

Denna information är sådan information som Björn Borg AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2021 kl 10:00.

Tags & categories