Björn Borgs samarbetspartner avseende skor inleder företagsrekonstruktion

Björn Borg har informerats om att Unlimited Footwear Group B.V., vars dotterbolag Serve&Volley B.V., som licenstagare ansvarar för Björn Borgs produktkategori skor, har inlett ett rekonstruktionsförfarande i Nederländerna. Det är ännu för tidigt att säga vad detta kommer att innebära för Björn Borgs verksamhet inom skor mer i detalj, men Björn Borg konstaterar att det står väl rustat för att hantera situationen.

Serve&Volleys ansvar för skor innebär att bolaget designar och tillverkar skor åt Björn Borg, samt att de ansvarar för att distribuera produkterna i Europa, med undantag för Sverige, Finland och Danmark där Björn Borg själva ansvarar för distributionen.

Det förfarande som Unlimited Footwear Group B.V., har inlett enligt nederländska regler är såvitt Björn Borg kunnat inhämta att likna vid ett svenskt förfarande avseende företagsrekonstruktion. I nuläget går det inte att veta om rekonstruktionen kommer att vara lyckosam, och vad den i så fall kommer att innebära för Björn Borgs verksamhet inom skor.

Björn Borg konstaterar att redan lagda orders för vår/sommar-kollektionen finns i Europa och är redo att levereras till kunder, varför risken för minskad försäljning i närtid bedöms som liten. Björn Borg förutsätter att den fortsatta dialogen med rekonstruktören kommer att vara konstruktiv.

Björn Borgs VD Henrik Bunge konstaterar ”Denna negativa utveckling för Serve&Volley, som även arbetar med flera andra globala varumärken, kom visserligen som en överraskning för oss. Men vi har ett löpande arbete vad gäller kontinuitetsplaner för att alltid vara förberedda på förändringar som rör våra viktiga licenstagare. Detta gäller inte minst samarbetet med Serve&Volley, där vi redan sedan tidigare inlett en översyn rörande att eventuellt driva skor vidare i egen regi. Det nu inledda rekonstruktionsförfarandet kan innebära att denna förändring tidigareläggs. Distributionen av skor är redan en integrerad del av Björn Borgs verksamhet i Sverige, Finland och Danmark och vi bedömer att produktkategorin skor har mycket stor potential för Björn Borg.

Under 2022 stod produktkategorin skor för en omsättning för Björn Borg-koncernen om cirka 76 MSEK. Av Björn Borg-koncernens resultat (EBIT) 2022 var cirka 5,5 MSEK hänförligt till produktkategorin skor.

Tags & categories

Thursday motivation.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in LA.

📷 @brokenrackets 

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour with @vildeehaa.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from Portugal, the team went for five days shooting upcoming Spring/Summer Collection ‘25.

#bjornborg #TrainToLive #bts
@toni.hrlb in six SS24 outfits.

#bjornborg #TrainToLive
Barry’s x @bjornborg challenge is LIVE! 🔥 Let’s Train To Live with style and purpose!

MARCH 18 - APRIL 30.
8 or 12 classes in 14 days. 

Complete 8 classes to claim a sleeveless t-shirt from the #barrysxbjornborg collection or aim for 12 classes to unlock an additional 15 % discount on future class pack.

Special-priced Train To Live class pack is now available online at Barrys.com and in-studio.

Let’s embrace the challenge!

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Sunday outfit.

#bjornborg #TrainToLive
Ready to turn heads while you turn up the intensity? Let’s Train To Live with style and purpose — join the Barry’s x Björn Borg challenge. March 18th to April 30th. 
Complete 8 or 12 classes in 14 days to earn exclusive merch + unlock discount (15%) on future class package. Special-priced 8 or 12 Train To Live class pack is available online or in-studio.
Also, you get 20 % off at bjornborg.com.

Let’s embrace the challenge and live life to the fullest! 

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Heritage.

📷 @ibs_almahmoud 

#bjornborg #TrainToLive
Must-haves. Studio oversized set together with Logo Core Thong.

#bjornborg #TrainToLive
We’re not talking game-changers - we’re the legends.

With an underwear legacy that screams market domination, quality underwear is kind of our thing. We’ve been on this journey for over a decade, perfecting materials, fit and comfort like it’s an art form - now we’re proud to introduce new flattering designs to match.

#bjornborg #TrainToLive