BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2011


1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2011

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 6 pro cent till 123,1 MSEK (115,9), exklusive valuta effekter ökade omsättningen med 7 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,4 procent (56,3). Förändringen är hänförlig till verksamheten i Björn Borg Sport.
 • Rörelseresultatet uppgick till 14,1 MSEK (24,5), och har påverkats med ca 3,5 MSEK av satsningar på Björn Borg Sport, verksamheten i England samt engångskostnader i samband med flytt till nytt kontor i Stockholm.
 • Resultat efter skatt uppgick till 49,0 MSEK (17,6). Här ingår en redovisad uppskjuten skatteintäkt om 38,4 MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,92 SEK (0,70), exklusive uppskjuten skatteintäkt 0,40 SEK. Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1,92 SEK (0,70).
 • Varumärkesförsäljningen* (exklusive moms) minskade med 10 procent till 384 MSEK (428). Nedgången var 10 procent även exklusive valuta effekter.

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2011

 • Koncernens nettoomsättning var i det närmaste oförändrad på 536,5 MSEK (536,0), exklusive valuta effekter ökade omsättningen med 5 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 51,5 procent (53,6). Förändringen är hänförlig till verksamheten i Björn Borg Sport.
 • Rörelseresultatet uppgick till 83,7 MSEK (126,0). Satsningar på Björn Borg Sport och verksamheten i England har tillsammans med flyttrelaterade kostnader påverkat resultatet med ca 17,2 MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 100,2 MSEK (90,8). Här ingår en redovisad uppskjuten skatteintäkt om 38,4 MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 4,19 SEK (3,61), exklusive uppskjuten skatteintäkt 2,66 SEK. Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 4,19 SEK (3,57).
 • Varumärkesförsäljningen* (exklusive moms) minskade med 3 procent till 1 681 MSEK (1 733). Exklusive valutaeffekter ökade försäljningen med 1 procent.
 • Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman en utskiftning om 4,00 SEK (5,20) per aktie, motsvarande totalt 100,6 MSEK (130,8).

CITAT FRÅN VD
“Trots den svaga detaljhandelskonjunkturen har Björn Borg kunnat visa en oförändrad omsättning på grund av de större framtidssatsningar som gjorts under 2011. Dessa satsningar påverkade resultatet negativt men skapar samtidigt förutsättningar för en framtida lönsam tillväxt. Under 2012 tar vi ännu ett viktigt steg i den fortsatta expansionen genom att etablera Björn Borg i Kina”, kommenterar VD Arthur Engel.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Magnus Teeling, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna kommuniké är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 9 februari 2012 kl. 07.30.

Thursday motivation.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in LA.

📷 @brokenrackets 

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour with @vildeehaa.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from Portugal, the team went for five days shooting upcoming Spring/Summer Collection ‘25.

#bjornborg #TrainToLive #bts
@toni.hrlb in six SS24 outfits.

#bjornborg #TrainToLive
Barry’s x @bjornborg challenge is LIVE! 🔥 Let’s Train To Live with style and purpose!

MARCH 18 - APRIL 30.
8 or 12 classes in 14 days. 

Complete 8 classes to claim a sleeveless t-shirt from the #barrysxbjornborg collection or aim for 12 classes to unlock an additional 15 % discount on future class pack.

Special-priced Train To Live class pack is now available online at Barrys.com and in-studio.

Let’s embrace the challenge!

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Sunday outfit.

#bjornborg #TrainToLive
Ready to turn heads while you turn up the intensity? Let’s Train To Live with style and purpose — join the Barry’s x Björn Borg challenge. March 18th to April 30th. 
Complete 8 or 12 classes in 14 days to earn exclusive merch + unlock discount (15%) on future class package. Special-priced 8 or 12 Train To Live class pack is available online or in-studio.
Also, you get 20 % off at bjornborg.com.

Let’s embrace the challenge and live life to the fullest! 

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Heritage.

📷 @ibs_almahmoud 

#bjornborg #TrainToLive
Must-haves. Studio oversized set together with Logo Core Thong.

#bjornborg #TrainToLive
We’re not talking game-changers - we’re the legends.

With an underwear legacy that screams market domination, quality underwear is kind of our thing. We’ve been on this journey for over a decade, perfecting materials, fit and comfort like it’s an art form - now we’re proud to introduce new flattering designs to match.

#bjornborg #TrainToLive