BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2011


1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2011

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 6 pro cent till 123,1 MSEK (115,9), exklusive valuta effekter ökade omsättningen med 7 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,4 procent (56,3). Förändringen är hänförlig till verksamheten i Björn Borg Sport.
 • Rörelseresultatet uppgick till 14,1 MSEK (24,5), och har påverkats med ca 3,5 MSEK av satsningar på Björn Borg Sport, verksamheten i England samt engångskostnader i samband med flytt till nytt kontor i Stockholm.
 • Resultat efter skatt uppgick till 49,0 MSEK (17,6). Här ingår en redovisad uppskjuten skatteintäkt om 38,4 MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,92 SEK (0,70), exklusive uppskjuten skatteintäkt 0,40 SEK. Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1,92 SEK (0,70).
 • Varumärkesförsäljningen* (exklusive moms) minskade med 10 procent till 384 MSEK (428). Nedgången var 10 procent även exklusive valuta effekter.

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2011

 • Koncernens nettoomsättning var i det närmaste oförändrad på 536,5 MSEK (536,0), exklusive valuta effekter ökade omsättningen med 5 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 51,5 procent (53,6). Förändringen är hänförlig till verksamheten i Björn Borg Sport.
 • Rörelseresultatet uppgick till 83,7 MSEK (126,0). Satsningar på Björn Borg Sport och verksamheten i England har tillsammans med flyttrelaterade kostnader påverkat resultatet med ca 17,2 MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 100,2 MSEK (90,8). Här ingår en redovisad uppskjuten skatteintäkt om 38,4 MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 4,19 SEK (3,61), exklusive uppskjuten skatteintäkt 2,66 SEK. Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 4,19 SEK (3,57).
 • Varumärkesförsäljningen* (exklusive moms) minskade med 3 procent till 1 681 MSEK (1 733). Exklusive valutaeffekter ökade försäljningen med 1 procent.
 • Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman en utskiftning om 4,00 SEK (5,20) per aktie, motsvarande totalt 100,6 MSEK (130,8).

CITAT FRÅN VD
“Trots den svaga detaljhandelskonjunkturen har Björn Borg kunnat visa en oförändrad omsättning på grund av de större framtidssatsningar som gjorts under 2011. Dessa satsningar påverkade resultatet negativt men skapar samtidigt förutsättningar för en framtida lönsam tillväxt. Under 2012 tar vi ännu ett viktigt steg i den fortsatta expansionen genom att etablera Björn Borg i Kina”, kommenterar VD Arthur Engel.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Magnus Teeling, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna kommuniké är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 9 februari 2012 kl. 07.30.

The goal is to become a better version of yourself.

#bjornborg #TrainToLive
A smooth sensation. Our Studio Collection features silky-smooth, colourful and flattering pieces that fit perfectly together.
Get yours at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
A new and exciting material we use in our SS23 Collection is REPREVE® Our Ocean™.
“To produce these fibres, plastics at high risk of entering the ocean are collected in coastal areas in developing countries or areas that lack formal waste or recycling systems. The waste is cleaned, broken down, certified by a third-party organisation, and transformed into premium fibres.”
Read more about the materials we use on bjornborg.com/sustainability.

#bjornborg #TrainToLive
New SS23 Collection now available at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour. 
It’s not about being first over the finish line or lifting the heaviest, that’s just bullsh*t. It’s about being bold, having the best ideas and never giving up. 

#bjornborg #TrainToLive
Let’s continue to push sustainable boundaries together. Read more about our sustainability initiatives at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
30 years of perfection. With long-fibre organic cotton, flexible stretch and a perfect fit - the Premium Cotton Stretch.

#bjornborg #TrainToLive
DNA.

#bjornborg #TrainToLive
We don’t live to train. We #TrainToLive.

#bjornborg
At Björn Borg, we believe sustainable products are long-lived and comes with a great fit. To support you becoming the best version of yourself.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour @giulialachdebere.

#bjornborg #TrainToLive