BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2014


1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2014

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 36 procent till 135,3 MSEK (99,3), exklusive valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 29 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,1 procent (52,2).
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,6 MSEK (–12,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till 5,9 MSEK (–11,0).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,18 SEK (–0,40).

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2014

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 9 procent till 538,8 MSEK (496,0), exklusive valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 6 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,9 procent (51,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till 56,0 MSEK (21,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till 47,6 MSEK (13,9).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,94 SEK (0,86).
 • Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman en utskiftning om 1,50 SEK (1,50) per aktie, motsvarande totalt 37,7 MSEK (37,7).
 • Styrelsen har fastställt finansiella mål för perioden 2015–2019.

CITAT FRÅN VD

”2014 avslutades starkt, med mycket god tillväxt i vår egen e-handel”, säger Henrik Bunge, VD för Björn Borg.

    
För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Magnus Teeling, CFO, telefon 08-506 33 700
   
Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 19 februari 2015 kl 07.30.

Studio set.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in paradise.

📷 @oliviavlopez 

#bjornborg #TrainToLive
Weekend mode.

#bjornborg #TrainToLive
2024. Let’s get it.

#bjornborg #TrainToLive
More behind the scenes from Åre, shooting XMAS23. 

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Croatia.

#bjornborg #TrainToLive
Entering 2024.

#bjornborg #TrainToLive
Enjoy the holidays.

#bjornborg #TrainToLive
THANK YOU everyone involved for a record-breaking 2023! Let’s go 2024!

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Italy.

#bjornborg #TrainToLive
Winter Sale now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Merry Christmas.

#bjornborg #TrainToLive
In the city or by the countryside over Christmas? Bring the hoodie.

#bjornborg #TrainToLive
This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.