BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2014


1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2014

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 36 procent till 135,3 MSEK (99,3), exklusive valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 29 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,1 procent (52,2).
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,6 MSEK (–12,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till 5,9 MSEK (–11,0).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,18 SEK (–0,40).

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2014

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 9 procent till 538,8 MSEK (496,0), exklusive valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 6 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,9 procent (51,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till 56,0 MSEK (21,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till 47,6 MSEK (13,9).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,94 SEK (0,86).
 • Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman en utskiftning om 1,50 SEK (1,50) per aktie, motsvarande totalt 37,7 MSEK (37,7).
 • Styrelsen har fastställt finansiella mål för perioden 2015–2019.

CITAT FRÅN VD

”2014 avslutades starkt, med mycket god tillväxt i vår egen e-handel”, säger Henrik Bunge, VD för Björn Borg.

    
För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Magnus Teeling, CFO, telefon 08-506 33 700
   
Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 19 februari 2015 kl 07.30.

Take on the summer heat in style with our lightest training t-shirt. Elliot in Borg Light T-shirt.

#bjornborg #TrainToLive
For a better tomorrow. Plan your wardrobe and purchases, invest in long-lasting products and recycle it once it’s reached it’s life’s end.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from our latest Seamless Collection shoot in the Swedish archipelago.

#bjornborg #TrainToLive
BIG thank you to everyone involved and joining us last week at our #TrainToLive event, a boxing and training session followed by food and drinks @rulesboxingclub in Aarhus, Denmark. It was a blast, let’s do it again! 🥊

#bjornborg
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour.

#bjornborg #TrainToLive
Embrace the sun, feel the energy and unleash the best version of yourself. Discover our latest HS23 Collection at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
We #TrainToLive 

#bjornborg
DNA.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive

The Movement Capsule by Alice Stenlöf & Björn Borg