BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2014


1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2014

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 36 procent till 135,3 MSEK (99,3), exklusive valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 29 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,1 procent (52,2).
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,6 MSEK (–12,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till 5,9 MSEK (–11,0).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,18 SEK (–0,40).

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2014

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 9 procent till 538,8 MSEK (496,0), exklusive valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 6 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,9 procent (51,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till 56,0 MSEK (21,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till 47,6 MSEK (13,9).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,94 SEK (0,86).
 • Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman en utskiftning om 1,50 SEK (1,50) per aktie, motsvarande totalt 37,7 MSEK (37,7).
 • Styrelsen har fastställt finansiella mål för perioden 2015–2019.

CITAT FRÅN VD

”2014 avslutades starkt, med mycket god tillväxt i vår egen e-handel”, säger Henrik Bunge, VD för Björn Borg.

    
För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Magnus Teeling, CFO, telefon 08-506 33 700
   
Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 19 februari 2015 kl 07.30.

On court, off court - this style works both ways.

#bjornborg #TrainToLive
Summer getaway ☀️

#bjornborg #TrainToLive
Timeless pieces for every occasion. Explore the Centre Collection.

#bjornborg #TrainToLive
At the beach or in the city, your companion for both.

#bjornborg #TrainToLive
Summer essentials.

#bjornborg #TrainToLive
Postcard from Österlen, Sweden. 

#bjornborg #TrainToLive
Sustainability humble bragging. More to come. We never stop.
For the full highlights from the report, read more at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Essentials for the summer getaway.

#bjornborg #TrainToLive
We’re calling it, this is the color of summer ‘24.

#bjornborg #TrainToLive