BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2014


1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2014

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 36 procent till 135,3 MSEK (99,3), exklusive valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 29 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,1 procent (52,2).
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,6 MSEK (–12,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till 5,9 MSEK (–11,0).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,18 SEK (–0,40).

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2014

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 9 procent till 538,8 MSEK (496,0), exklusive valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 6 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,9 procent (51,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till 56,0 MSEK (21,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till 47,6 MSEK (13,9).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,94 SEK (0,86).
 • Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman en utskiftning om 1,50 SEK (1,50) per aktie, motsvarande totalt 37,7 MSEK (37,7).
 • Styrelsen har fastställt finansiella mål för perioden 2015–2019.

CITAT FRÅN VD

”2014 avslutades starkt, med mycket god tillväxt i vår egen e-handel”, säger Henrik Bunge, VD för Björn Borg.

    
För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Magnus Teeling, CFO, telefon 08-506 33 700
   
Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 19 februari 2015 kl 07.30.

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian