Björn Borg AB Delårsrapport för första kvartalet Januari – mars 2007


1 januari – 31 mars 2007

 • Varumärkesförsäljningen ökade med 75 procent till 513 MSEK (293).
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 60 procent till 118,7 MSEK (74,2).
 • Rörelseresultatet ökade med 109 procent till 31,4 MSEK (15,1).
 • Resultat efter skatt ökade med 108 procent till 22,6 MSEK (10,9).
 • Resultat per aktie ökade med 102 procent till 3,84 SEK (1,89). Beräknat efter genomförd split i april 2007 uppgick resultatet per aktie till 0,96 SEK (0,47).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 50,4 procent (48,3).

Viktiga händelser

 • Två nya konceptbutiker öppnades, varav en egen i Sverige och en franchisebutik i Holland.
 • Bolaget genomförde den 21 februari 2007 en nyemisson som tillförde bolaget cirka100 MSEK.
 • Nya operationella och finansiella mål har antagits av styrelsen.
 • Bolaget genomförde en split om 4:1 den 27 april 2007.
 • Björn Borg AB noterades den 7 maj 2007 på Stockholmsbörsens Nordiska lista, mid cap.
 • Moderbolaget namnändrades från Worldwide Brand Management AB till Björn Borg AB.

Kommentar från VD

“Förväntningarna på Björn Borg är höga, både från oss själva och från kapitalmarknaden, och jag känner mig stolt över att vi fortsätter leverera så fina siffror. Kvartalet visar att vi växer starkt på våra mer etablerade marknader och vi börjar också få fäste på våra nyare marknader, England och Tyskland, med ett antal nya återförsäljare till hösten,” kommenterar Nils Vinberg, VD i Björn Borg.

Kommande informationstillfällen

Delårsrapport januari-juni 2007 avges den 16 augusti 2007

Delårsrapport januari-september 2007 avges den 15 november 2007

Bokslutskommuniké 2007 avges den 13 februari 2008

Tennis in Portofino, Italy.

📷 @thecrima 

#bjornborg #TrainToLive
Recap from our Train To Live event @barryscopenhagen last Friday. Thank you all for joining us and shout out to @kon.bo for creating the amazing atmosphere in the Red Room. 🔥

#bjornborg #TrainToLive #traintolivebarrys #thebestworkoutintheworld
Thursday motivation.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in LA.

📷 @brokenrackets 

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour with @vildeehaa.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from Portugal, the team went for five days shooting upcoming Spring/Summer Collection ‘25.

#bjornborg #TrainToLive #bts
@toni.hrlb in six SS24 outfits.

#bjornborg #TrainToLive
Barry’s x @bjornborg challenge is LIVE! 🔥 Let’s Train To Live with style and purpose!

MARCH 18 - APRIL 30.
8 or 12 classes in 14 days. 

Complete 8 classes to claim a sleeveless t-shirt from the #barrysxbjornborg collection or aim for 12 classes to unlock an additional 15 % discount on future class pack.

Special-priced Train To Live class pack is now available online at Barrys.com and in-studio.

Let’s embrace the challenge!

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Sunday outfit.

#bjornborg #TrainToLive
Ready to turn heads while you turn up the intensity? Let’s Train To Live with style and purpose — join the Barry’s x Björn Borg challenge. March 18th to April 30th. 
Complete 8 or 12 classes in 14 days to earn exclusive merch + unlock discount (15%) on future class package. Special-priced 8 or 12 Train To Live class pack is available online or in-studio.
Also, you get 20 % off at bjornborg.com.

Let’s embrace the challenge and live life to the fullest! 

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld