Björn Borg AB Delårsrapport för första kvartalet Januari – mars 2007


1 januari – 31 mars 2007

 • Varumärkesförsäljningen ökade med 75 procent till 513 MSEK (293).
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 60 procent till 118,7 MSEK (74,2).
 • Rörelseresultatet ökade med 109 procent till 31,4 MSEK (15,1).
 • Resultat efter skatt ökade med 108 procent till 22,6 MSEK (10,9).
 • Resultat per aktie ökade med 102 procent till 3,84 SEK (1,89). Beräknat efter genomförd split i april 2007 uppgick resultatet per aktie till 0,96 SEK (0,47).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 50,4 procent (48,3).

Viktiga händelser

 • Två nya konceptbutiker öppnades, varav en egen i Sverige och en franchisebutik i Holland.
 • Bolaget genomförde den 21 februari 2007 en nyemisson som tillförde bolaget cirka100 MSEK.
 • Nya operationella och finansiella mål har antagits av styrelsen.
 • Bolaget genomförde en split om 4:1 den 27 april 2007.
 • Björn Borg AB noterades den 7 maj 2007 på Stockholmsbörsens Nordiska lista, mid cap.
 • Moderbolaget namnändrades från Worldwide Brand Management AB till Björn Borg AB.

Kommentar från VD

“Förväntningarna på Björn Borg är höga, både från oss själva och från kapitalmarknaden, och jag känner mig stolt över att vi fortsätter leverera så fina siffror. Kvartalet visar att vi växer starkt på våra mer etablerade marknader och vi börjar också få fäste på våra nyare marknader, England och Tyskland, med ett antal nya återförsäljare till hösten,” kommenterar Nils Vinberg, VD i Björn Borg.

Kommande informationstillfällen

Delårsrapport januari-juni 2007 avges den 16 augusti 2007

Delårsrapport januari-september 2007 avges den 15 november 2007

Bokslutskommuniké 2007 avges den 13 februari 2008

Take on the summer heat in style with our lightest training t-shirt. Elliot in Borg Light T-shirt.

#bjornborg #TrainToLive
For a better tomorrow. Plan your wardrobe and purchases, invest in long-lasting products and recycle it once it’s reached it’s life’s end.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from our latest Seamless Collection shoot in the Swedish archipelago.

#bjornborg #TrainToLive
BIG thank you to everyone involved and joining us last week at our #TrainToLive event, a boxing and training session followed by food and drinks @rulesboxingclub in Aarhus, Denmark. It was a blast, let’s do it again! 🥊

#bjornborg
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour.

#bjornborg #TrainToLive
Embrace the sun, feel the energy and unleash the best version of yourself. Discover our latest HS23 Collection at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
We #TrainToLive 

#bjornborg
DNA.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive

The Movement Capsule by Alice Stenlöf & Björn Borg