Björn Borg AB Delårsrapport för första kvartalet Januari – mars 2007


1 januari – 31 mars 2007

 • Varumärkesförsäljningen ökade med 75 procent till 513 MSEK (293).
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 60 procent till 118,7 MSEK (74,2).
 • Rörelseresultatet ökade med 109 procent till 31,4 MSEK (15,1).
 • Resultat efter skatt ökade med 108 procent till 22,6 MSEK (10,9).
 • Resultat per aktie ökade med 102 procent till 3,84 SEK (1,89). Beräknat efter genomförd split i april 2007 uppgick resultatet per aktie till 0,96 SEK (0,47).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 50,4 procent (48,3).

Viktiga händelser

 • Två nya konceptbutiker öppnades, varav en egen i Sverige och en franchisebutik i Holland.
 • Bolaget genomförde den 21 februari 2007 en nyemisson som tillförde bolaget cirka100 MSEK.
 • Nya operationella och finansiella mål har antagits av styrelsen.
 • Bolaget genomförde en split om 4:1 den 27 april 2007.
 • Björn Borg AB noterades den 7 maj 2007 på Stockholmsbörsens Nordiska lista, mid cap.
 • Moderbolaget namnändrades från Worldwide Brand Management AB till Björn Borg AB.

Kommentar från VD

“Förväntningarna på Björn Borg är höga, både från oss själva och från kapitalmarknaden, och jag känner mig stolt över att vi fortsätter leverera så fina siffror. Kvartalet visar att vi växer starkt på våra mer etablerade marknader och vi börjar också få fäste på våra nyare marknader, England och Tyskland, med ett antal nya återförsäljare till hösten,” kommenterar Nils Vinberg, VD i Björn Borg.

Kommande informationstillfällen

Delårsrapport januari-juni 2007 avges den 16 augusti 2007

Delårsrapport januari-september 2007 avges den 15 november 2007

Bokslutskommuniké 2007 avges den 13 februari 2008

For both him and her. Find your new favourite at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
3 quick tips to take care of your Björn Borgs.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour. Let’s get it. @alicestenlof

#bjornborg #TrainToLive
AW22 for him. Find your new favourite piece for any active occasion.

#bjornborg #TrainToLive
@janicechantel in Seamless Rib Tights and Performance Low Seamless Bra.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Remember Father’s Day - follow the link in stories to our Underwear Guide to find the perfect gift.

#bjornborg #TrainToLive
Looking for early Christmas presents? Check out our Gift Guide at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
@sofiaruutu wearing Mid V Support Bra with Rib Tights and Centre Pants.

#bjornborg #TrainToLive
Light as a feather and keeping you dry, the high-performance material, empowers you to take that extra rep. Not because you’ve to, but because you can.

#bjornborg #TrainToLive
Push your limits in our Outdoor Training Collection for AW22.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis courts in Los Angeles, California.

#bjornborg #TrainToLive
We’ve been perfecting underwear for over thirty years. Find your perfect fit at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
A little recap from yesterday’s event in Helsinki, Finland, where our ambassador @robinpackalen hosted a daytime workout session @trib3fi followed by lunch and snacks. Thank you everyone involved for a great afternoon. 🫶

#bjornborg #TrainToLive
Court goals.

#bjornborg #TrainToLive