Björn Borg AB Delårsrapport för första kvartalet Januari – mars 2007


1 januari – 31 mars 2007

 • Varumärkesförsäljningen ökade med 75 procent till 513 MSEK (293).
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 60 procent till 118,7 MSEK (74,2).
 • Rörelseresultatet ökade med 109 procent till 31,4 MSEK (15,1).
 • Resultat efter skatt ökade med 108 procent till 22,6 MSEK (10,9).
 • Resultat per aktie ökade med 102 procent till 3,84 SEK (1,89). Beräknat efter genomförd split i april 2007 uppgick resultatet per aktie till 0,96 SEK (0,47).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 50,4 procent (48,3).

Viktiga händelser

 • Två nya konceptbutiker öppnades, varav en egen i Sverige och en franchisebutik i Holland.
 • Bolaget genomförde den 21 februari 2007 en nyemisson som tillförde bolaget cirka100 MSEK.
 • Nya operationella och finansiella mål har antagits av styrelsen.
 • Bolaget genomförde en split om 4:1 den 27 april 2007.
 • Björn Borg AB noterades den 7 maj 2007 på Stockholmsbörsens Nordiska lista, mid cap.
 • Moderbolaget namnändrades från Worldwide Brand Management AB till Björn Borg AB.

Kommentar från VD

“Förväntningarna på Björn Borg är höga, både från oss själva och från kapitalmarknaden, och jag känner mig stolt över att vi fortsätter leverera så fina siffror. Kvartalet visar att vi växer starkt på våra mer etablerade marknader och vi börjar också få fäste på våra nyare marknader, England och Tyskland, med ett antal nya återförsäljare till hösten,” kommenterar Nils Vinberg, VD i Björn Borg.

Kommande informationstillfällen

Delårsrapport januari-juni 2007 avges den 16 augusti 2007

Delårsrapport januari-september 2007 avges den 15 november 2007

Bokslutskommuniké 2007 avges den 13 februari 2008

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian