BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2011


Borg och McEnroe i en ny match

1 APRIL – 30 JUNI 2011

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 1 procent till 101,9 MSEK (100,8), exklusive valutaeffekter ökade omsättningen med 11 procent.
 • Bruttovinstmarginalen minskade till 53,3 procent (55,1). Minskningen är hänförlig till verksamheten i Björn Borg Sport.
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (13,9), en minskning med 41 procent. Satsningar på Björn Borg Sport och verksamheten i England har påverkat rörelseresultatet med -4,7 MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 6,5 MSEK (10,8), en minskning med 40 procent.
 • Resultat per aktie minskade till SEK 0,33 (0,43). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 0,33 SEK (0,42), en minskning med 21 procent.
 • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) minskade med 3 procent exklusive valutaeffekter. Med dagens valutakurser minskade försäljningen med 7 procent till 315 MSEK (338).

1 JANUARI – 30 JUNI 2011

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 2 procent till 253,3 MSEK (249,1), exklusive valutaeffekter ökade omsättningen med 8 procent.
 • Bruttovinstmarginalen minskade till 51,6 procent (53,0). Minskningen är hänförlig till verksamheten i Björn Borg Sport.
 • Rörelseresultatet uppgick till 36,6 MSEK (50,0), en minskning med 27 procent. Satsningar på Björn Borg Sport och verksamheten i England har påverkat rörelseresultatet med -8,5 MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 27,1 MSEK (36,5), en minskning med 26 procent.
 • Resultat per aktie minskade till SEK 1,22 (1,45). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1,21 SEK (1,43), en minskning med 15 procent.
 • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) minskade med 1 procent exklusive valutaeffekter. Med dagens valutakurser minskade försäljningen med 7 procent till 746 MSEK (798).

CITAT FRÅN VD
“Omsättningen exklusive valutaeffekter ökade med 11 procent. Flera av våra nya marknader har utvecklats starkt. Rörelseresultatet exklusive påverkan från satsningar på Björn Borg Sport och investeringar i England var 12,9 MSEK mot 13,9 MSEK 2010, vilket vi ser som tillfredsställande i nuvarande marknadsläge. Under sommaren lanserades en uppmärksammad kampanj, BjörnLovesJohn, som ett led i vårt varumärkesarbete”, kommenterar VD Arthur Engel.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Magnus Teeling, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna rapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 23 augusti 2011 kl. 07.30.

Presenting iconic Xmas presents since 1989. New seasonal prints now available.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in paradise.

#bjornborg #TrainToLive
More BTS from Åre shooting our latest XMAS Collection.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis court at Grand Hotel Tremezzo, Italy.

#bjornborg #TrainToLive
Behind the scenes from XMAS23 Collection photo shoot in Åre earlier this year.

#bjornborg #TrainToLive
Running in California with @klaravilda.

#bjornborg #TrainToLive
Are you empowering yourself becoming the best version of yourself today?

#bjornborg #TrainToLive
Two essentials for high intensity training, the slightly lighter Borg Athletic T-shirt and our long time classic Borg T-shirt. Both made with recycled and sustainably sourced materials. For you to look good, and feel good while becoming the best version of yourself.

#bjornborg #TrainToLive
The Gift of Wellbeing. This season, embrace the power of sports to transform your mind, soul and body. Join us in inspiring each other to be more and the best version of ourselves.
We introduce XMAS23 Collection - now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Become the best version of yourself.

#bjornborg #TrainToLive
Sthlm Graphic T-shirt. Available in three colors.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour with @museo.club friends & family in Copenhagen, Denmark earlier this autumn. Thank you all for joining!

#bjornborg TrainToLive