BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2011


Borg och McEnroe i en ny match

1 APRIL – 30 JUNI 2011

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 1 procent till 101,9 MSEK (100,8), exklusive valutaeffekter ökade omsättningen med 11 procent.
 • Bruttovinstmarginalen minskade till 53,3 procent (55,1). Minskningen är hänförlig till verksamheten i Björn Borg Sport.
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (13,9), en minskning med 41 procent. Satsningar på Björn Borg Sport och verksamheten i England har påverkat rörelseresultatet med -4,7 MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 6,5 MSEK (10,8), en minskning med 40 procent.
 • Resultat per aktie minskade till SEK 0,33 (0,43). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 0,33 SEK (0,42), en minskning med 21 procent.
 • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) minskade med 3 procent exklusive valutaeffekter. Med dagens valutakurser minskade försäljningen med 7 procent till 315 MSEK (338).

1 JANUARI – 30 JUNI 2011

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 2 procent till 253,3 MSEK (249,1), exklusive valutaeffekter ökade omsättningen med 8 procent.
 • Bruttovinstmarginalen minskade till 51,6 procent (53,0). Minskningen är hänförlig till verksamheten i Björn Borg Sport.
 • Rörelseresultatet uppgick till 36,6 MSEK (50,0), en minskning med 27 procent. Satsningar på Björn Borg Sport och verksamheten i England har påverkat rörelseresultatet med -8,5 MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 27,1 MSEK (36,5), en minskning med 26 procent.
 • Resultat per aktie minskade till SEK 1,22 (1,45). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1,21 SEK (1,43), en minskning med 15 procent.
 • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) minskade med 1 procent exklusive valutaeffekter. Med dagens valutakurser minskade försäljningen med 7 procent till 746 MSEK (798).

CITAT FRÅN VD
“Omsättningen exklusive valutaeffekter ökade med 11 procent. Flera av våra nya marknader har utvecklats starkt. Rörelseresultatet exklusive påverkan från satsningar på Björn Borg Sport och investeringar i England var 12,9 MSEK mot 13,9 MSEK 2010, vilket vi ser som tillfredsställande i nuvarande marknadsläge. Under sommaren lanserades en uppmärksammad kampanj, BjörnLovesJohn, som ett led i vårt varumärkesarbete”, kommenterar VD Arthur Engel.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Magnus Teeling, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna rapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 23 augusti 2011 kl. 07.30.

Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Recap from yesterday where our ambassador @mrjulls together with our Creative Director @andreasgran presented AW22 Sports Club Collection. As well hosting a workout followed by dinner in Stockholm. Thank you @studioxvisthlm and everyone involved. 🖤

#bjornborg #TrainToLive
Introducing Outdoor Training Collection for AW22. Now live on site at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Stay tuned next week.

#bjornborg #TrainToLive
A little glimpse from our showroom in Stockholm. ⁠
⁠
#bjornborg #TrainToLive
@kaesutherland in our latest arrivals.

#bjornborg #TrainToLive
Court goals. ⁠
⁠
#bjornborg #TrainToLive
Join the club.

#bjornborg #TrainToLive
Introducing Sports Club - now available online and in-store.

#bjornborg #TrainToLive