BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2011


Borg och McEnroe i en ny match

1 APRIL – 30 JUNI 2011

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 1 procent till 101,9 MSEK (100,8), exklusive valutaeffekter ökade omsättningen med 11 procent.
 • Bruttovinstmarginalen minskade till 53,3 procent (55,1). Minskningen är hänförlig till verksamheten i Björn Borg Sport.
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (13,9), en minskning med 41 procent. Satsningar på Björn Borg Sport och verksamheten i England har påverkat rörelseresultatet med -4,7 MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 6,5 MSEK (10,8), en minskning med 40 procent.
 • Resultat per aktie minskade till SEK 0,33 (0,43). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 0,33 SEK (0,42), en minskning med 21 procent.
 • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) minskade med 3 procent exklusive valutaeffekter. Med dagens valutakurser minskade försäljningen med 7 procent till 315 MSEK (338).

1 JANUARI – 30 JUNI 2011

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 2 procent till 253,3 MSEK (249,1), exklusive valutaeffekter ökade omsättningen med 8 procent.
 • Bruttovinstmarginalen minskade till 51,6 procent (53,0). Minskningen är hänförlig till verksamheten i Björn Borg Sport.
 • Rörelseresultatet uppgick till 36,6 MSEK (50,0), en minskning med 27 procent. Satsningar på Björn Borg Sport och verksamheten i England har påverkat rörelseresultatet med -8,5 MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 27,1 MSEK (36,5), en minskning med 26 procent.
 • Resultat per aktie minskade till SEK 1,22 (1,45). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1,21 SEK (1,43), en minskning med 15 procent.
 • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) minskade med 1 procent exklusive valutaeffekter. Med dagens valutakurser minskade försäljningen med 7 procent till 746 MSEK (798).

CITAT FRÅN VD
“Omsättningen exklusive valutaeffekter ökade med 11 procent. Flera av våra nya marknader har utvecklats starkt. Rörelseresultatet exklusive påverkan från satsningar på Björn Borg Sport och investeringar i England var 12,9 MSEK mot 13,9 MSEK 2010, vilket vi ser som tillfredsställande i nuvarande marknadsläge. Under sommaren lanserades en uppmärksammad kampanj, BjörnLovesJohn, som ett led i vårt varumärkesarbete”, kommenterar VD Arthur Engel.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Magnus Teeling, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna rapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 23 augusti 2011 kl. 07.30.

Postcard from Österlen, Sweden. 

#bjornborg #TrainToLive
Sustainability humble bragging. More to come. We never stop.
For the full highlights from the report, read more at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Essentials for the summer getaway.

#bjornborg #TrainToLive
We’re calling it, this is the color of summer ‘24.

#bjornborg #TrainToLive
@linneawidmark in Seamless Set, color Diva Pink.

#bjornborg #TrainToLive
Sunday activities.

📷 @robin.ltd 

#bjornborg #TrainToLive
Perfected for him since 1989.

#bjornborg #TrainToLive
We know tennis. Full Racquet Club Collection now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
At the heart of our heritage.
The Puente Romano Tennis Club in Marbella boasts a rich history and a longstanding association with tennis legends. A pivotal figure in the club’s early years was the legendary tennis icon Björn Borg.
Borg’s ties with the Puente Romano Tennis Club strengthened significantly in 1980 when the club served as the venue for his wedding.
Although Björn Borg’s direct involvement in managing the Puente Romano Tennis Club eventually concluded, his enduring legacy laid the groundwork for the club’s esteemed status in the tennis realm.

Our entire SS24 Racquet Club Collection is shoot here, at Puente Romano Tennis Club. 

#bjornborg #TrainToLive
A glimpse into our world. We #TrainToLive. Global Sales Meeting SS25.

#bjornborg