BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2012


1 APRIL – 30 JUNI 2012

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 3 procent till 105,5 MSEK (101,9), exklusive valuta effekter var omsättningen oförändrad.
 • Förskjutna leveranser från leverantörer om ca 13 MSEK jämfört med samma period 2011 har intäktsförts under det tredje kvartalet, med tillhörande resultateffekt om ca 6 MSEK.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,1 procent (53,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till 4,8 MSEK (8,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,0 MSEK (6,5).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,10 SEK (0,33).
  Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 0,10 SEK (0,33).
 • Varumärkesförsäljningen* (exklusive moms) minskade med 8 procent till 288 MSEK (315). Nedgången var densamma även exklusive valuta effekter.

1 JANUARI – 30 JUNI 2012

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 3 procent till 246,0 MSEK (253,3), exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 5 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 49,8 procent (51,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till 19,5 MSEK (36,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till 10,3 MSEK (27,1).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,55 SEK (1,22). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 0,55 SEK (1,21).
 • Varumärkesförsäljningen* (exklusive moms) minskade med 1 procent till 736 MSEK (746). Nedgången var densamma även exklusive valuta effekter.
 • Emitterat obligationslån om nominellt 200 MSEK under mars, erhållen likvid om ca 197 MSEK efter transaktionskostnader under april.

CITAT FRÅN VD
”Vi är nöjda med att redovisa en stabil omsättning i en fortsatt svag marknad under andra kvartalet. De senaste årens tillväxtsatsningar börjar bidra allt mer till våra intäkter, även om resultatet fortfarande påverkas negativt av kostnader för dessa. I slutet av augusti öppnar vi vårt första försäljningsställe i Kina och den egna verksamheten i England utvecklas väl. Vi ser fortfarande med tillförsikt på utvecklingen under resten av året”, kommenterar VD Arthur Engel.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Magnus Teeling, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2012 kl 07.30.

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian