BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2012


1 APRIL – 30 JUNI 2012

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 3 procent till 105,5 MSEK (101,9), exklusive valuta effekter var omsättningen oförändrad.
 • Förskjutna leveranser från leverantörer om ca 13 MSEK jämfört med samma period 2011 har intäktsförts under det tredje kvartalet, med tillhörande resultateffekt om ca 6 MSEK.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,1 procent (53,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till 4,8 MSEK (8,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,0 MSEK (6,5).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,10 SEK (0,33).
  Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 0,10 SEK (0,33).
 • Varumärkesförsäljningen* (exklusive moms) minskade med 8 procent till 288 MSEK (315). Nedgången var densamma även exklusive valuta effekter.

1 JANUARI – 30 JUNI 2012

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 3 procent till 246,0 MSEK (253,3), exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 5 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 49,8 procent (51,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till 19,5 MSEK (36,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till 10,3 MSEK (27,1).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,55 SEK (1,22). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 0,55 SEK (1,21).
 • Varumärkesförsäljningen* (exklusive moms) minskade med 1 procent till 736 MSEK (746). Nedgången var densamma även exklusive valuta effekter.
 • Emitterat obligationslån om nominellt 200 MSEK under mars, erhållen likvid om ca 197 MSEK efter transaktionskostnader under april.

CITAT FRÅN VD
”Vi är nöjda med att redovisa en stabil omsättning i en fortsatt svag marknad under andra kvartalet. De senaste årens tillväxtsatsningar börjar bidra allt mer till våra intäkter, även om resultatet fortfarande påverkas negativt av kostnader för dessa. I slutet av augusti öppnar vi vårt första försäljningsställe i Kina och den egna verksamheten i England utvecklas väl. Vi ser fortfarande med tillförsikt på utvecklingen under resten av året”, kommenterar VD Arthur Engel.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Magnus Teeling, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2012 kl 07.30.

The goal is to become a better version of yourself.

#bjornborg #TrainToLive
A smooth sensation. Our Studio Collection features silky-smooth, colourful and flattering pieces that fit perfectly together.
Get yours at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
A new and exciting material we use in our SS23 Collection is REPREVE® Our Ocean™.
“To produce these fibres, plastics at high risk of entering the ocean are collected in coastal areas in developing countries or areas that lack formal waste or recycling systems. The waste is cleaned, broken down, certified by a third-party organisation, and transformed into premium fibres.”
Read more about the materials we use on bjornborg.com/sustainability.

#bjornborg #TrainToLive
New SS23 Collection now available at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour. 
It’s not about being first over the finish line or lifting the heaviest, that’s just bullsh*t. It’s about being bold, having the best ideas and never giving up. 

#bjornborg #TrainToLive
Let’s continue to push sustainable boundaries together. Read more about our sustainability initiatives at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
30 years of perfection. With long-fibre organic cotton, flexible stretch and a perfect fit - the Premium Cotton Stretch.

#bjornborg #TrainToLive
DNA.

#bjornborg #TrainToLive
We don’t live to train. We #TrainToLive.

#bjornborg
At Björn Borg, we believe sustainable products are long-lived and comes with a great fit. To support you becoming the best version of yourself.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour @giulialachdebere.

#bjornborg #TrainToLive