BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2012


1 APRIL – 30 JUNI 2012

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 3 procent till 105,5 MSEK (101,9), exklusive valuta effekter var omsättningen oförändrad.
 • Förskjutna leveranser från leverantörer om ca 13 MSEK jämfört med samma period 2011 har intäktsförts under det tredje kvartalet, med tillhörande resultateffekt om ca 6 MSEK.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,1 procent (53,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till 4,8 MSEK (8,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,0 MSEK (6,5).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,10 SEK (0,33).
  Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 0,10 SEK (0,33).
 • Varumärkesförsäljningen* (exklusive moms) minskade med 8 procent till 288 MSEK (315). Nedgången var densamma även exklusive valuta effekter.

1 JANUARI – 30 JUNI 2012

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 3 procent till 246,0 MSEK (253,3), exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 5 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 49,8 procent (51,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till 19,5 MSEK (36,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till 10,3 MSEK (27,1).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,55 SEK (1,22). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 0,55 SEK (1,21).
 • Varumärkesförsäljningen* (exklusive moms) minskade med 1 procent till 736 MSEK (746). Nedgången var densamma även exklusive valuta effekter.
 • Emitterat obligationslån om nominellt 200 MSEK under mars, erhållen likvid om ca 197 MSEK efter transaktionskostnader under april.

CITAT FRÅN VD
”Vi är nöjda med att redovisa en stabil omsättning i en fortsatt svag marknad under andra kvartalet. De senaste årens tillväxtsatsningar börjar bidra allt mer till våra intäkter, även om resultatet fortfarande påverkas negativt av kostnader för dessa. I slutet av augusti öppnar vi vårt första försäljningsställe i Kina och den egna verksamheten i England utvecklas väl. Vi ser fortfarande med tillförsikt på utvecklingen under resten av året”, kommenterar VD Arthur Engel.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Magnus Teeling, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2012 kl 07.30.

Thursday motivation.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in LA.

📷 @brokenrackets 

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour with @vildeehaa.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from Portugal, the team went for five days shooting upcoming Spring/Summer Collection ‘25.

#bjornborg #TrainToLive #bts
@toni.hrlb in six SS24 outfits.

#bjornborg #TrainToLive
Barry’s x @bjornborg challenge is LIVE! 🔥 Let’s Train To Live with style and purpose!

MARCH 18 - APRIL 30.
8 or 12 classes in 14 days. 

Complete 8 classes to claim a sleeveless t-shirt from the #barrysxbjornborg collection or aim for 12 classes to unlock an additional 15 % discount on future class pack.

Special-priced Train To Live class pack is now available online at Barrys.com and in-studio.

Let’s embrace the challenge!

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Sunday outfit.

#bjornborg #TrainToLive
Ready to turn heads while you turn up the intensity? Let’s Train To Live with style and purpose — join the Barry’s x Björn Borg challenge. March 18th to April 30th. 
Complete 8 or 12 classes in 14 days to earn exclusive merch + unlock discount (15%) on future class package. Special-priced 8 or 12 Train To Live class pack is available online or in-studio.
Also, you get 20 % off at bjornborg.com.

Let’s embrace the challenge and live life to the fullest! 

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Heritage.

📷 @ibs_almahmoud 

#bjornborg #TrainToLive
Must-haves. Studio oversized set together with Logo Core Thong.

#bjornborg #TrainToLive
We’re not talking game-changers - we’re the legends.

With an underwear legacy that screams market domination, quality underwear is kind of our thing. We’ve been on this journey for over a decade, perfecting materials, fit and comfort like it’s an art form - now we’re proud to introduce new flattering designs to match.

#bjornborg #TrainToLive