BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2015


1 APRIL – 30 JUNI 2015

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 2 procent till 99,2 MSEK (97,0), exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 5 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,0 procent (52,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till –1,7 MSEK (0,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till –2,3 MSEK (2,2).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till –0,04 SEK (0,15). Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) minskade med 3 procent till 246 MSEK (254). Exklusive valutaeffekter var minskningen 5 procent.

1 JANUARI – 30 JUNI 2015

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 4 procent till 230,3 MSEK (239,8), exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 11 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,4 procent (52,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till 11,2 MSEK (19,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till 12,6 MSEK (17,6).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,57 SEK (0,76).
 • Jämförelseperioden 2014 inkluderar förskjutna leveranser som ökade på det första halvårets intäkter med cirka 25 MSEK och rörelseresultat med cirka 12 MSEK.
 • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) ökade med 1 procent till 640 MSEK (636). Exklusive valutaeffekter minskade varumärkesförsäljningen med 2 procent.

CITAT FRÅN VD

”Den underliggande utvecklingen i bolaget är i linje med den plan som kommunicerades i vår förra kvartalsrapport, trots ett resultatmässigt något svagare andra kvartal”, kommenterar VD Henrik Bunge.

  
För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Daniel Grohman, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 12 augusti 2015 kl 07.30.

Tennis in LA.

📷 @brokenrackets 

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour with @vildeehaa.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from Portugal, the team went for five days shooting upcoming Spring/Summer Collection ‘25.

#bjornborg #TrainToLive #bts
@toni.hrlb in six SS24 outfits.

#bjornborg #TrainToLive
Barry’s x @bjornborg challenge is LIVE! 🔥 Let’s Train To Live with style and purpose!

MARCH 18 - APRIL 30.
8 or 12 classes in 14 days. 

Complete 8 classes to claim a sleeveless t-shirt from the #barrysxbjornborg collection or aim for 12 classes to unlock an additional 15 % discount on future class pack.

Special-priced Train To Live class pack is now available online at Barrys.com and in-studio.

Let’s embrace the challenge!

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Sunday outfit.

#bjornborg #TrainToLive
Ready to turn heads while you turn up the intensity? Let’s Train To Live with style and purpose — join the Barry’s x Björn Borg challenge. March 18th to April 30th. 
Complete 8 or 12 classes in 14 days to earn exclusive merch + unlock discount (15%) on future class package. Special-priced 8 or 12 Train To Live class pack is available online or in-studio.
Also, you get 20 % off at bjornborg.com.

Let’s embrace the challenge and live life to the fullest! 

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Heritage.

📷 @ibs_almahmoud 

#bjornborg #TrainToLive
Must-haves. Studio oversized set together with Logo Core Thong.

#bjornborg #TrainToLive
We’re not talking game-changers - we’re the legends.

With an underwear legacy that screams market domination, quality underwear is kind of our thing. We’ve been on this journey for over a decade, perfecting materials, fit and comfort like it’s an art form - now we’re proud to introduce new flattering designs to match.

#bjornborg #TrainToLive