BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2015


1 APRIL – 30 JUNI 2015

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 2 procent till 99,2 MSEK (97,0), exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 5 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,0 procent (52,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till –1,7 MSEK (0,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till –2,3 MSEK (2,2).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till –0,04 SEK (0,15). Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) minskade med 3 procent till 246 MSEK (254). Exklusive valutaeffekter var minskningen 5 procent.

1 JANUARI – 30 JUNI 2015

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 4 procent till 230,3 MSEK (239,8), exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 11 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,4 procent (52,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till 11,2 MSEK (19,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till 12,6 MSEK (17,6).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,57 SEK (0,76).
 • Jämförelseperioden 2014 inkluderar förskjutna leveranser som ökade på det första halvårets intäkter med cirka 25 MSEK och rörelseresultat med cirka 12 MSEK.
 • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) ökade med 1 procent till 640 MSEK (636). Exklusive valutaeffekter minskade varumärkesförsäljningen med 2 procent.

CITAT FRÅN VD

”Den underliggande utvecklingen i bolaget är i linje med den plan som kommunicerades i vår förra kvartalsrapport, trots ett resultatmässigt något svagare andra kvartal”, kommenterar VD Henrik Bunge.

  
För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Daniel Grohman, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 12 augusti 2015 kl 07.30.

Take on the summer heat in style with our lightest training t-shirt. Elliot in Borg Light T-shirt.

#bjornborg #TrainToLive
For a better tomorrow. Plan your wardrobe and purchases, invest in long-lasting products and recycle it once it’s reached it’s life’s end.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from our latest Seamless Collection shoot in the Swedish archipelago.

#bjornborg #TrainToLive
BIG thank you to everyone involved and joining us last week at our #TrainToLive event, a boxing and training session followed by food and drinks @rulesboxingclub in Aarhus, Denmark. It was a blast, let’s do it again! 🥊

#bjornborg
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour.

#bjornborg #TrainToLive
Embrace the sun, feel the energy and unleash the best version of yourself. Discover our latest HS23 Collection at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
We #TrainToLive 

#bjornborg
DNA.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive

The Movement Capsule by Alice Stenlöf & Björn Borg