BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2015


1 APRIL – 30 JUNI 2015

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 2 procent till 99,2 MSEK (97,0), exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 5 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,0 procent (52,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till –1,7 MSEK (0,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till –2,3 MSEK (2,2).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till –0,04 SEK (0,15). Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) minskade med 3 procent till 246 MSEK (254). Exklusive valutaeffekter var minskningen 5 procent.

1 JANUARI – 30 JUNI 2015

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 4 procent till 230,3 MSEK (239,8), exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 11 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,4 procent (52,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till 11,2 MSEK (19,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till 12,6 MSEK (17,6).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,57 SEK (0,76).
 • Jämförelseperioden 2014 inkluderar förskjutna leveranser som ökade på det första halvårets intäkter med cirka 25 MSEK och rörelseresultat med cirka 12 MSEK.
 • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) ökade med 1 procent till 640 MSEK (636). Exklusive valutaeffekter minskade varumärkesförsäljningen med 2 procent.

CITAT FRÅN VD

”Den underliggande utvecklingen i bolaget är i linje med den plan som kommunicerades i vår förra kvartalsrapport, trots ett resultatmässigt något svagare andra kvartal”, kommenterar VD Henrik Bunge.

  
För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Daniel Grohman, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 12 augusti 2015 kl 07.30.

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian