BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2010


FÖRSTA KVARTALET, 1 JANUARI – 31 MARS 2010

  • Koncernens nettoomsättning minskade med 10 procent till 148,4 MSEK (164,7).
  • Bruttovinstmarginalen ökade till 51,6 procent (49,3).
  • Rörelseresultatet minskade till 36,0 MSEK (37,6), en minskning med 4 procent.
  • Resultat efter skatt minskade till 25,8 MSEK (28,9) en minskning med 11 procent.
  • Resultat per aktie minskade till SEK 1,03 (1,15). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1,01 SEK (1,15).
  • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) minskade med 24 procent till 460 MSEK (602).
  • I april tecknades en avsiktsförklaring med en ny distributör i Frankrike

KOMMENTAR FRÅN VD

“Årets första kvartal uppvisar likheter med utvecklingen under förra årets slut med en nedgång i varumärkesförsäljning och koncern- omsättning – men vi ser samtidigt positiva tecken. Vi har fortsatt vässa oss inom de områden vi ser som mest centrala för att nå målet att bli bäst i världen på modeunderkläder, med bland annat ett ökat flöde av nyheter, kraftfulla kampanjer och en ny distributör på plats i Frankrike”, säger Arthur Engel.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Johan Mark, CFO, telefon 08-506 33 700

Tennis in LA.

📷 @brokenrackets 

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour with @vildeehaa.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from Portugal, the team went for five days shooting upcoming Spring/Summer Collection ‘25.

#bjornborg #TrainToLive #bts
@toni.hrlb in six SS24 outfits.

#bjornborg #TrainToLive
Barry’s x @bjornborg challenge is LIVE! 🔥 Let’s Train To Live with style and purpose!

MARCH 18 - APRIL 30.
8 or 12 classes in 14 days. 

Complete 8 classes to claim a sleeveless t-shirt from the #barrysxbjornborg collection or aim for 12 classes to unlock an additional 15 % discount on future class pack.

Special-priced Train To Live class pack is now available online at Barrys.com and in-studio.

Let’s embrace the challenge!

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Sunday outfit.

#bjornborg #TrainToLive
Ready to turn heads while you turn up the intensity? Let’s Train To Live with style and purpose — join the Barry’s x Björn Borg challenge. March 18th to April 30th. 
Complete 8 or 12 classes in 14 days to earn exclusive merch + unlock discount (15%) on future class package. Special-priced 8 or 12 Train To Live class pack is available online or in-studio.
Also, you get 20 % off at bjornborg.com.

Let’s embrace the challenge and live life to the fullest! 

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Heritage.

📷 @ibs_almahmoud 

#bjornborg #TrainToLive
Must-haves. Studio oversized set together with Logo Core Thong.

#bjornborg #TrainToLive
We’re not talking game-changers - we’re the legends.

With an underwear legacy that screams market domination, quality underwear is kind of our thing. We’ve been on this journey for over a decade, perfecting materials, fit and comfort like it’s an art form - now we’re proud to introduce new flattering designs to match.

#bjornborg #TrainToLive