BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2010


FÖRSTA KVARTALET, 1 JANUARI – 31 MARS 2010

  • Koncernens nettoomsättning minskade med 10 procent till 148,4 MSEK (164,7).
  • Bruttovinstmarginalen ökade till 51,6 procent (49,3).
  • Rörelseresultatet minskade till 36,0 MSEK (37,6), en minskning med 4 procent.
  • Resultat efter skatt minskade till 25,8 MSEK (28,9) en minskning med 11 procent.
  • Resultat per aktie minskade till SEK 1,03 (1,15). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1,01 SEK (1,15).
  • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) minskade med 24 procent till 460 MSEK (602).
  • I april tecknades en avsiktsförklaring med en ny distributör i Frankrike

KOMMENTAR FRÅN VD

“Årets första kvartal uppvisar likheter med utvecklingen under förra årets slut med en nedgång i varumärkesförsäljning och koncern- omsättning – men vi ser samtidigt positiva tecken. Vi har fortsatt vässa oss inom de områden vi ser som mest centrala för att nå målet att bli bäst i världen på modeunderkläder, med bland annat ett ökat flöde av nyheter, kraftfulla kampanjer och en ny distributör på plats i Frankrike”, säger Arthur Engel.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Johan Mark, CFO, telefon 08-506 33 700

Studio set.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in paradise.

📷 @oliviavlopez 

#bjornborg #TrainToLive
Weekend mode.

#bjornborg #TrainToLive
2024. Let’s get it.

#bjornborg #TrainToLive
More behind the scenes from Åre, shooting XMAS23. 

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Croatia.

#bjornborg #TrainToLive
Entering 2024.

#bjornborg #TrainToLive
Enjoy the holidays.

#bjornborg #TrainToLive
THANK YOU everyone involved for a record-breaking 2023! Let’s go 2024!

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Italy.

#bjornborg #TrainToLive
Winter Sale now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Merry Christmas.

#bjornborg #TrainToLive
In the city or by the countryside over Christmas? Bring the hoodie.

#bjornborg #TrainToLive