BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2010


FÖRSTA KVARTALET, 1 JANUARI – 31 MARS 2010

  • Koncernens nettoomsättning minskade med 10 procent till 148,4 MSEK (164,7).
  • Bruttovinstmarginalen ökade till 51,6 procent (49,3).
  • Rörelseresultatet minskade till 36,0 MSEK (37,6), en minskning med 4 procent.
  • Resultat efter skatt minskade till 25,8 MSEK (28,9) en minskning med 11 procent.
  • Resultat per aktie minskade till SEK 1,03 (1,15). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1,01 SEK (1,15).
  • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) minskade med 24 procent till 460 MSEK (602).
  • I april tecknades en avsiktsförklaring med en ny distributör i Frankrike

KOMMENTAR FRÅN VD

“Årets första kvartal uppvisar likheter med utvecklingen under förra årets slut med en nedgång i varumärkesförsäljning och koncern- omsättning – men vi ser samtidigt positiva tecken. Vi har fortsatt vässa oss inom de områden vi ser som mest centrala för att nå målet att bli bäst i världen på modeunderkläder, med bland annat ett ökat flöde av nyheter, kraftfulla kampanjer och en ny distributör på plats i Frankrike”, säger Arthur Engel.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Johan Mark, CFO, telefon 08-506 33 700

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian