BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2010


FÖRSTA KVARTALET, 1 JANUARI – 31 MARS 2010

  • Koncernens nettoomsättning minskade med 10 procent till 148,4 MSEK (164,7).
  • Bruttovinstmarginalen ökade till 51,6 procent (49,3).
  • Rörelseresultatet minskade till 36,0 MSEK (37,6), en minskning med 4 procent.
  • Resultat efter skatt minskade till 25,8 MSEK (28,9) en minskning med 11 procent.
  • Resultat per aktie minskade till SEK 1,03 (1,15). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1,01 SEK (1,15).
  • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) minskade med 24 procent till 460 MSEK (602).
  • I april tecknades en avsiktsförklaring med en ny distributör i Frankrike

KOMMENTAR FRÅN VD

“Årets första kvartal uppvisar likheter med utvecklingen under förra årets slut med en nedgång i varumärkesförsäljning och koncern- omsättning – men vi ser samtidigt positiva tecken. Vi har fortsatt vässa oss inom de områden vi ser som mest centrala för att nå målet att bli bäst i världen på modeunderkläder, med bland annat ett ökat flöde av nyheter, kraftfulla kampanjer och en ny distributör på plats i Frankrike”, säger Arthur Engel.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Johan Mark, CFO, telefon 08-506 33 700

Take on the summer heat in style with our lightest training t-shirt. Elliot in Borg Light T-shirt.

#bjornborg #TrainToLive
For a better tomorrow. Plan your wardrobe and purchases, invest in long-lasting products and recycle it once it’s reached it’s life’s end.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from our latest Seamless Collection shoot in the Swedish archipelago.

#bjornborg #TrainToLive
BIG thank you to everyone involved and joining us last week at our #TrainToLive event, a boxing and training session followed by food and drinks @rulesboxingclub in Aarhus, Denmark. It was a blast, let’s do it again! 🥊

#bjornborg
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour.

#bjornborg #TrainToLive
Embrace the sun, feel the energy and unleash the best version of yourself. Discover our latest HS23 Collection at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
We #TrainToLive 

#bjornborg
DNA.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive

The Movement Capsule by Alice Stenlöf & Björn Borg