BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2010


FÖRSTA KVARTALET, 1 JANUARI – 31 MARS 2010

  • Koncernens nettoomsättning minskade med 10 procent till 148,4 MSEK (164,7).
  • Bruttovinstmarginalen ökade till 51,6 procent (49,3).
  • Rörelseresultatet minskade till 36,0 MSEK (37,6), en minskning med 4 procent.
  • Resultat efter skatt minskade till 25,8 MSEK (28,9) en minskning med 11 procent.
  • Resultat per aktie minskade till SEK 1,03 (1,15). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1,01 SEK (1,15).
  • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) minskade med 24 procent till 460 MSEK (602).
  • I april tecknades en avsiktsförklaring med en ny distributör i Frankrike

KOMMENTAR FRÅN VD

“Årets första kvartal uppvisar likheter med utvecklingen under förra årets slut med en nedgång i varumärkesförsäljning och koncern- omsättning – men vi ser samtidigt positiva tecken. Vi har fortsatt vässa oss inom de områden vi ser som mest centrala för att nå målet att bli bäst i världen på modeunderkläder, med bland annat ett ökat flöde av nyheter, kraftfulla kampanjer och en ny distributör på plats i Frankrike”, säger Arthur Engel.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Johan Mark, CFO, telefon 08-506 33 700

For both him and her. Find your new favourite at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
3 quick tips to take care of your Björn Borgs.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour. Let’s get it. @alicestenlof

#bjornborg #TrainToLive
AW22 for him. Find your new favourite piece for any active occasion.

#bjornborg #TrainToLive
@janicechantel in Seamless Rib Tights and Performance Low Seamless Bra.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Remember Father’s Day - follow the link in stories to our Underwear Guide to find the perfect gift.

#bjornborg #TrainToLive
Looking for early Christmas presents? Check out our Gift Guide at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
@sofiaruutu wearing Mid V Support Bra with Rib Tights and Centre Pants.

#bjornborg #TrainToLive
Light as a feather and keeping you dry, the high-performance material, empowers you to take that extra rep. Not because you’ve to, but because you can.

#bjornborg #TrainToLive
Push your limits in our Outdoor Training Collection for AW22.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis courts in Los Angeles, California.

#bjornborg #TrainToLive
We’ve been perfecting underwear for over thirty years. Find your perfect fit at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
A little recap from yesterday’s event in Helsinki, Finland, where our ambassador @robinpackalen hosted a daytime workout session @trib3fi followed by lunch and snacks. Thank you everyone involved for a great afternoon. 🫶

#bjornborg #TrainToLive
Court goals.

#bjornborg #TrainToLive