BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2011


FÖRSTA KVARTALET, 1 JANUARI – 31 MARS 2011

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 2 procent till 151,3 MSEK (148,4), exklusive valutaeffekter ökade omsättningen med 6 procent.
  • Bruttovinstmarginalen minskade till 50,4 procent (51,6).
  • Rörelseresultatet uppgick till 28,4 MSEK (36,0), en minskning med 21 procent.
  • Resultat efter skatt uppgick till 20,7 MSEK (25,8),en minskning med 20 procent.
  • Resultat per aktie minskade till SEK 0,89 (1,03).
    Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 0,88 SEK (1,01).
  • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) ökade med 1 procent exklusive valutaeffekter. Med dagens valutakurser minskade försäljningen med 6 procent till 431 MSEK (461).
  • Ett dotterbolag i Holland, Björn Borg Sport, för produktion av modeinriktade sport- och funktionskläder, startades tillsammans med den holländska distributören.
  • Egen distribution av skor i de baltiska länderna påbörjades under det första kvartalet.

CITAT FRÅN VD
“Under årets första kvartal ökade koncernens omsättning exklusive valutaeffekter med 6 procent jämfört med förra året. Vi såg en god tillväxt på flera av våra nya marknader, vilka står för en växande del av den totala varumärkesförsäljningen. Första kvar talet präglades av uppstarten av det nya klädbolaget Björn Borg Sport, där vi ser goda framtida tillväxtmöjligheter, samt satsningarna på den egna verksam heten i England och e-handeln. Resultatminskningen jämfört med föregående år är till större delen en konsekvens av ökade kostnader för dessa satsningar”, kommenterar VD Arthur Engel.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Magnus Teeling, CFO, telefon 08-506 33 700
Björn Borg AB
Götgatan 78
118 30 Stockholm
http://www.bjornborg.com

Informationen i denna rapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2011 kl. 07.30.

Studio set.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in paradise.

📷 @oliviavlopez 

#bjornborg #TrainToLive
Weekend mode.

#bjornborg #TrainToLive
2024. Let’s get it.

#bjornborg #TrainToLive
More behind the scenes from Åre, shooting XMAS23. 

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Croatia.

#bjornborg #TrainToLive
Entering 2024.

#bjornborg #TrainToLive
Enjoy the holidays.

#bjornborg #TrainToLive
THANK YOU everyone involved for a record-breaking 2023! Let’s go 2024!

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Italy.

#bjornborg #TrainToLive
Winter Sale now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Merry Christmas.

#bjornborg #TrainToLive
In the city or by the countryside over Christmas? Bring the hoodie.

#bjornborg #TrainToLive