BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2013


FÖRSTA KVARTALET
1 JANUARI – 31 MARS 2013

  • Koncernens nettoomsättning minskade med 6 procent till 131,4 MSEK (140,5), exklusive valuta effekter minskade omsättningen med 4 procent.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 49,4 procent (48,0).
  • Rörelseresultatet uppgick till 9,2 MSEK (14,6).
  • Satsningarna i Björn Borg Sport, Kina och England påverkade rörelseresultatet med –5,1 MSEK (–4,9).
  • Resultat efter skatt uppgick till 6,0 MSEK (9,3).
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,30 SEK (0,44).

CITAT FRÅN VD
”För första kvartalet 2013 rapporterar vi en nedgång i omsättningen, delvis som följd av en fortsatt mycket svag detaljhandel på våra europeiska marknader. Samtidigt ser vi oförändrat ett behov av att expandera klokt för framtida tillväxt. Under kvartalet tog vi ett viktigt steg genom förvärvet av den finska verksamheten från den tidigare distributören”, kommenterar VD Arthur Engel.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Magnus Teeling, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 maj 2013 kl 07.30.

Take on the summer heat in style with our lightest training t-shirt. Elliot in Borg Light T-shirt.

#bjornborg #TrainToLive
For a better tomorrow. Plan your wardrobe and purchases, invest in long-lasting products and recycle it once it’s reached it’s life’s end.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from our latest Seamless Collection shoot in the Swedish archipelago.

#bjornborg #TrainToLive
BIG thank you to everyone involved and joining us last week at our #TrainToLive event, a boxing and training session followed by food and drinks @rulesboxingclub in Aarhus, Denmark. It was a blast, let’s do it again! 🥊

#bjornborg
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour.

#bjornborg #TrainToLive
Embrace the sun, feel the energy and unleash the best version of yourself. Discover our latest HS23 Collection at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
We #TrainToLive 

#bjornborg
DNA.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive

The Movement Capsule by Alice Stenlöf & Björn Borg