BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2013


FÖRSTA KVARTALET
1 JANUARI – 31 MARS 2013

  • Koncernens nettoomsättning minskade med 6 procent till 131,4 MSEK (140,5), exklusive valuta effekter minskade omsättningen med 4 procent.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 49,4 procent (48,0).
  • Rörelseresultatet uppgick till 9,2 MSEK (14,6).
  • Satsningarna i Björn Borg Sport, Kina och England påverkade rörelseresultatet med –5,1 MSEK (–4,9).
  • Resultat efter skatt uppgick till 6,0 MSEK (9,3).
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,30 SEK (0,44).

CITAT FRÅN VD
”För första kvartalet 2013 rapporterar vi en nedgång i omsättningen, delvis som följd av en fortsatt mycket svag detaljhandel på våra europeiska marknader. Samtidigt ser vi oförändrat ett behov av att expandera klokt för framtida tillväxt. Under kvartalet tog vi ett viktigt steg genom förvärvet av den finska verksamheten från den tidigare distributören”, kommenterar VD Arthur Engel.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Magnus Teeling, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 maj 2013 kl 07.30.

Studio set.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in paradise.

📷 @oliviavlopez 

#bjornborg #TrainToLive
Weekend mode.

#bjornborg #TrainToLive
2024. Let’s get it.

#bjornborg #TrainToLive
More behind the scenes from Åre, shooting XMAS23. 

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Croatia.

#bjornborg #TrainToLive
Entering 2024.

#bjornborg #TrainToLive
Enjoy the holidays.

#bjornborg #TrainToLive
THANK YOU everyone involved for a record-breaking 2023! Let’s go 2024!

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Italy.

#bjornborg #TrainToLive
Winter Sale now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Merry Christmas.

#bjornborg #TrainToLive
In the city or by the countryside over Christmas? Bring the hoodie.

#bjornborg #TrainToLive