BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2013


FÖRSTA KVARTALET
1 JANUARI – 31 MARS 2013

  • Koncernens nettoomsättning minskade med 6 procent till 131,4 MSEK (140,5), exklusive valuta effekter minskade omsättningen med 4 procent.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 49,4 procent (48,0).
  • Rörelseresultatet uppgick till 9,2 MSEK (14,6).
  • Satsningarna i Björn Borg Sport, Kina och England påverkade rörelseresultatet med –5,1 MSEK (–4,9).
  • Resultat efter skatt uppgick till 6,0 MSEK (9,3).
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,30 SEK (0,44).

CITAT FRÅN VD
”För första kvartalet 2013 rapporterar vi en nedgång i omsättningen, delvis som följd av en fortsatt mycket svag detaljhandel på våra europeiska marknader. Samtidigt ser vi oförändrat ett behov av att expandera klokt för framtida tillväxt. Under kvartalet tog vi ett viktigt steg genom förvärvet av den finska verksamheten från den tidigare distributören”, kommenterar VD Arthur Engel.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Magnus Teeling, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 maj 2013 kl 07.30.

Thursday motivation.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in LA.

📷 @brokenrackets 

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour with @vildeehaa.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from Portugal, the team went for five days shooting upcoming Spring/Summer Collection ‘25.

#bjornborg #TrainToLive #bts
@toni.hrlb in six SS24 outfits.

#bjornborg #TrainToLive
Barry’s x @bjornborg challenge is LIVE! 🔥 Let’s Train To Live with style and purpose!

MARCH 18 - APRIL 30.
8 or 12 classes in 14 days. 

Complete 8 classes to claim a sleeveless t-shirt from the #barrysxbjornborg collection or aim for 12 classes to unlock an additional 15 % discount on future class pack.

Special-priced Train To Live class pack is now available online at Barrys.com and in-studio.

Let’s embrace the challenge!

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Sunday outfit.

#bjornborg #TrainToLive
Ready to turn heads while you turn up the intensity? Let’s Train To Live with style and purpose — join the Barry’s x Björn Borg challenge. March 18th to April 30th. 
Complete 8 or 12 classes in 14 days to earn exclusive merch + unlock discount (15%) on future class package. Special-priced 8 or 12 Train To Live class pack is available online or in-studio.
Also, you get 20 % off at bjornborg.com.

Let’s embrace the challenge and live life to the fullest! 

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Heritage.

📷 @ibs_almahmoud 

#bjornborg #TrainToLive
Must-haves. Studio oversized set together with Logo Core Thong.

#bjornborg #TrainToLive
We’re not talking game-changers - we’re the legends.

With an underwear legacy that screams market domination, quality underwear is kind of our thing. We’ve been on this journey for over a decade, perfecting materials, fit and comfort like it’s an art form - now we’re proud to introduce new flattering designs to match.

#bjornborg #TrainToLive