BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2015


1 JANUARI – 31 MARS 2015

  • Koncernens nettoomsättning minskade med 8 procent till 131,1 MSEK (142,8), exklusive valuta effekter minskade omsättningen med 16 procent.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,6 procent (52,8).
  • Rörelseresultatet uppgick till 12,8 MSEK (19,0).
  • Resultat efter skatt uppgick till 14,9 MSEK (15,6).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,61 SEK (0,62).
  • Jämförelseperioden 2014 inkluderar förskjutna leveranser som ökade på det kvartalets intäkter med cirka 25 MSEK och rörelseresultatet med cirka 12 MSEK.
  • Varumärkesförsäljningen* (exklusive moms) ökade med 3 procent till 394 MSEK (382). Exklusive valuta effekter minskade varumärkesförsäljningen med 1 procent.

CITAT FRÅN VD
”Vi har under kvartalet påbörjat vår förflyttning till sportmode, och jag är synnerligen nöjd med en väl genomförd varumärkesaktivering under Q1, ”First person lover”. Vi valde att presentera vår kollektion med ett datorspel, där val av olika produkter ur vår kollektion gav spelkaraktären olika superkrafter att använda för att bekämpa ondska i världen. Kampanjen levererade på samtliga av våra högt ställda nyckeltal, där höjdpunkten är att vi nu summerar till över 18 miljoner visningar av spelet”, kommenterar Henrik Bunge, VD för Björn Borg.

  
För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Magnus Teeling, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2015 kl 18.00.

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian