BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2015


1 JANUARI – 31 MARS 2015

  • Koncernens nettoomsättning minskade med 8 procent till 131,1 MSEK (142,8), exklusive valuta effekter minskade omsättningen med 16 procent.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,6 procent (52,8).
  • Rörelseresultatet uppgick till 12,8 MSEK (19,0).
  • Resultat efter skatt uppgick till 14,9 MSEK (15,6).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,61 SEK (0,62).
  • Jämförelseperioden 2014 inkluderar förskjutna leveranser som ökade på det kvartalets intäkter med cirka 25 MSEK och rörelseresultatet med cirka 12 MSEK.
  • Varumärkesförsäljningen* (exklusive moms) ökade med 3 procent till 394 MSEK (382). Exklusive valuta effekter minskade varumärkesförsäljningen med 1 procent.

CITAT FRÅN VD
”Vi har under kvartalet påbörjat vår förflyttning till sportmode, och jag är synnerligen nöjd med en väl genomförd varumärkesaktivering under Q1, ”First person lover”. Vi valde att presentera vår kollektion med ett datorspel, där val av olika produkter ur vår kollektion gav spelkaraktären olika superkrafter att använda för att bekämpa ondska i världen. Kampanjen levererade på samtliga av våra högt ställda nyckeltal, där höjdpunkten är att vi nu summerar till över 18 miljoner visningar av spelet”, kommenterar Henrik Bunge, VD för Björn Borg.

  
För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Magnus Teeling, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2015 kl 18.00.

Tennis in Portofino, Italy.

📷 @thecrima 

#bjornborg #TrainToLive
Recap from our Train To Live event @barryscopenhagen last Friday. Thank you all for joining us and shout out to @kon.bo for creating the amazing atmosphere in the Red Room. 🔥

#bjornborg #TrainToLive #traintolivebarrys #thebestworkoutintheworld
Thursday motivation.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in LA.

📷 @brokenrackets 

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour with @vildeehaa.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from Portugal, the team went for five days shooting upcoming Spring/Summer Collection ‘25.

#bjornborg #TrainToLive #bts
@toni.hrlb in six SS24 outfits.

#bjornborg #TrainToLive
Barry’s x @bjornborg challenge is LIVE! 🔥 Let’s Train To Live with style and purpose!

MARCH 18 - APRIL 30.
8 or 12 classes in 14 days. 

Complete 8 classes to claim a sleeveless t-shirt from the #barrysxbjornborg collection or aim for 12 classes to unlock an additional 15 % discount on future class pack.

Special-priced Train To Live class pack is now available online at Barrys.com and in-studio.

Let’s embrace the challenge!

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Sunday outfit.

#bjornborg #TrainToLive
Ready to turn heads while you turn up the intensity? Let’s Train To Live with style and purpose — join the Barry’s x Björn Borg challenge. March 18th to April 30th. 
Complete 8 or 12 classes in 14 days to earn exclusive merch + unlock discount (15%) on future class package. Special-priced 8 or 12 Train To Live class pack is available online or in-studio.
Also, you get 20 % off at bjornborg.com.

Let’s embrace the challenge and live life to the fullest! 

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld