BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2015


1 JANUARI – 31 MARS 2015

  • Koncernens nettoomsättning minskade med 8 procent till 131,1 MSEK (142,8), exklusive valuta effekter minskade omsättningen med 16 procent.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,6 procent (52,8).
  • Rörelseresultatet uppgick till 12,8 MSEK (19,0).
  • Resultat efter skatt uppgick till 14,9 MSEK (15,6).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,61 SEK (0,62).
  • Jämförelseperioden 2014 inkluderar förskjutna leveranser som ökade på det kvartalets intäkter med cirka 25 MSEK och rörelseresultatet med cirka 12 MSEK.
  • Varumärkesförsäljningen* (exklusive moms) ökade med 3 procent till 394 MSEK (382). Exklusive valuta effekter minskade varumärkesförsäljningen med 1 procent.

CITAT FRÅN VD
”Vi har under kvartalet påbörjat vår förflyttning till sportmode, och jag är synnerligen nöjd med en väl genomförd varumärkesaktivering under Q1, ”First person lover”. Vi valde att presentera vår kollektion med ett datorspel, där val av olika produkter ur vår kollektion gav spelkaraktären olika superkrafter att använda för att bekämpa ondska i världen. Kampanjen levererade på samtliga av våra högt ställda nyckeltal, där höjdpunkten är att vi nu summerar till över 18 miljoner visningar av spelet”, kommenterar Henrik Bunge, VD för Björn Borg.

  
För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Magnus Teeling, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2015 kl 18.00.

Take on the summer heat in style with our lightest training t-shirt. Elliot in Borg Light T-shirt.

#bjornborg #TrainToLive
For a better tomorrow. Plan your wardrobe and purchases, invest in long-lasting products and recycle it once it’s reached it’s life’s end.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from our latest Seamless Collection shoot in the Swedish archipelago.

#bjornborg #TrainToLive
BIG thank you to everyone involved and joining us last week at our #TrainToLive event, a boxing and training session followed by food and drinks @rulesboxingclub in Aarhus, Denmark. It was a blast, let’s do it again! 🥊

#bjornborg
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour.

#bjornborg #TrainToLive
Embrace the sun, feel the energy and unleash the best version of yourself. Discover our latest HS23 Collection at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
We #TrainToLive 

#bjornborg
DNA.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive

The Movement Capsule by Alice Stenlöf & Björn Borg