BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2016


OMSÄTTNINGEN ÖKAR

1 JANUARI – 31 MARS 2016

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 21 procent till 158,1 MSEK (131,1), ingen valutaförändring som påverkar omsättningen.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 50,0 procent (53,6).
  • Rörelseresultatet uppgick till 13,9 MSEK (12,8).
  • Resultat efter skatt uppgick till 6,5 MSEK (14,9).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,28 SEK (0,61) och resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,28 SEK (0,61).

CITAT FRÅN VD

”Utvecklingen i våra egna butiker är fortsatt god och försäljningen i jämförbara enheter ökar med över 15% jämfört med Q1, 2015. Vår egen e-handel fortsätter att visa mycket god tillväxt +103%. Totalt ökar Björn Borgs omsättning under första kvartalet 2016 med +21%, mot jämförbart kvartal 2015”, kommenterar VD Henrik Bunge.

  
För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Daniel Grohman, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 19 maj 2016 kl 17.30.


Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Recap from yesterday where our ambassador @mrjulls together with our Creative Director @andreasgran presented AW22 Sports Club Collection. As well hosting a workout followed by dinner in Stockholm. Thank you @studioxvisthlm and everyone involved. 🖤

#bjornborg #TrainToLive
Introducing Outdoor Training Collection for AW22. Now live on site at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Stay tuned next week.

#bjornborg #TrainToLive
A little glimpse from our showroom in Stockholm. ⁠
⁠
#bjornborg #TrainToLive
@kaesutherland in our latest arrivals.

#bjornborg #TrainToLive
Court goals. ⁠
⁠
#bjornborg #TrainToLive
Join the club.

#bjornborg #TrainToLive
Introducing Sports Club - now available online and in-store.

#bjornborg #TrainToLive