BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2016


OMSÄTTNINGEN ÖKAR

1 JANUARI – 31 MARS 2016

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 21 procent till 158,1 MSEK (131,1), ingen valutaförändring som påverkar omsättningen.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 50,0 procent (53,6).
  • Rörelseresultatet uppgick till 13,9 MSEK (12,8).
  • Resultat efter skatt uppgick till 6,5 MSEK (14,9).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,28 SEK (0,61) och resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,28 SEK (0,61).

CITAT FRÅN VD

”Utvecklingen i våra egna butiker är fortsatt god och försäljningen i jämförbara enheter ökar med över 15% jämfört med Q1, 2015. Vår egen e-handel fortsätter att visa mycket god tillväxt +103%. Totalt ökar Björn Borgs omsättning under första kvartalet 2016 med +21%, mot jämförbart kvartal 2015”, kommenterar VD Henrik Bunge.

  
För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Daniel Grohman, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 19 maj 2016 kl 17.30.


Take on the summer heat in style with our lightest training t-shirt. Elliot in Borg Light T-shirt.

#bjornborg #TrainToLive
For a better tomorrow. Plan your wardrobe and purchases, invest in long-lasting products and recycle it once it’s reached it’s life’s end.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from our latest Seamless Collection shoot in the Swedish archipelago.

#bjornborg #TrainToLive
BIG thank you to everyone involved and joining us last week at our #TrainToLive event, a boxing and training session followed by food and drinks @rulesboxingclub in Aarhus, Denmark. It was a blast, let’s do it again! 🥊

#bjornborg
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour.

#bjornborg #TrainToLive
Embrace the sun, feel the energy and unleash the best version of yourself. Discover our latest HS23 Collection at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
We #TrainToLive 

#bjornborg
DNA.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive

The Movement Capsule by Alice Stenlöf & Björn Borg