BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2016


OMSÄTTNINGEN ÖKAR

1 JANUARI – 31 MARS 2016

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 21 procent till 158,1 MSEK (131,1), ingen valutaförändring som påverkar omsättningen.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 50,0 procent (53,6).
  • Rörelseresultatet uppgick till 13,9 MSEK (12,8).
  • Resultat efter skatt uppgick till 6,5 MSEK (14,9).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,28 SEK (0,61) och resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,28 SEK (0,61).

CITAT FRÅN VD

”Utvecklingen i våra egna butiker är fortsatt god och försäljningen i jämförbara enheter ökar med över 15% jämfört med Q1, 2015. Vår egen e-handel fortsätter att visa mycket god tillväxt +103%. Totalt ökar Björn Borgs omsättning under första kvartalet 2016 med +21%, mot jämförbart kvartal 2015”, kommenterar VD Henrik Bunge.

  
För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Daniel Grohman, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 19 maj 2016 kl 17.30.


Recap from our Train To Live event @barryscopenhagen last Friday. Thank you all for joining us and shout out to @kon.bo for creating the amazing atmosphere in the Red Room. 🔥

#bjornborg #TrainToLive #traintolivebarrys #thebestworkoutintheworld
Thursday motivation.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in LA.

📷 @brokenrackets 

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour with @vildeehaa.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from Portugal, the team went for five days shooting upcoming Spring/Summer Collection ‘25.

#bjornborg #TrainToLive #bts
@toni.hrlb in six SS24 outfits.

#bjornborg #TrainToLive
Barry’s x @bjornborg challenge is LIVE! 🔥 Let’s Train To Live with style and purpose!

MARCH 18 - APRIL 30.
8 or 12 classes in 14 days. 

Complete 8 classes to claim a sleeveless t-shirt from the #barrysxbjornborg collection or aim for 12 classes to unlock an additional 15 % discount on future class pack.

Special-priced Train To Live class pack is now available online at Barrys.com and in-studio.

Let’s embrace the challenge!

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Sunday outfit.

#bjornborg #TrainToLive
Ready to turn heads while you turn up the intensity? Let’s Train To Live with style and purpose — join the Barry’s x Björn Borg challenge. March 18th to April 30th. 
Complete 8 or 12 classes in 14 days to earn exclusive merch + unlock discount (15%) on future class package. Special-priced 8 or 12 Train To Live class pack is available online or in-studio.
Also, you get 20 % off at bjornborg.com.

Let’s embrace the challenge and live life to the fullest! 

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Heritage.

📷 @ibs_almahmoud 

#bjornborg #TrainToLive